Loeys-Dietz syndrom 3.75/5 (4)

Share Button

Definisjon

Loeys-Dietz syndrom er en arvelig (autosomal dominant) sykdom som kan ligne på Marfans syndrom. Sammen med vaskulær form av Ehlers-Danlos syndrom (som angriper blodårer) og arvelig thorakalt aortaaneurisme (HTAD), inngår sykdommen blant de arvelige» Marfan-lignende» sykdommene. Loeys-Dietz syndrom er derfor ikke en autoimmun bindevevssykdom. Genetiske tester har avdekket flere former (6 ulike typer pr 2019). Mange har hatt familiemedlemmer som brått døde i ung alder.

Forekomst

Loeys-Dietz syndrom defineres dermed som en sjelden sykdom.

Sykdomsårsak

TGF-beta reseptor 1 eller 2 mutasjon som koder for TGFBR1 eller 2.

Symptomer

Hjertesykdom ved Loeys-Dietz syndrom. CT- og ultralyd bilder. Uike K, 2013. CC BY 2.0

Diagnose

Feilaktig diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Differensialdiagnoser andre «Marfan-lignende» sykdommer:

Komplikasjon

Økt risk for utvidelse av hovedpulsåren, oftest nær hjertet og i aortabuen.

 • Loeys-Dietz syndrom er således en av årsakene til utvidelse av hovedpulsåren (aneurismer)
 • Aortadisseksjon (skade i blodåreveggen)

Behandling

Ingen helbredende behandling er tilgjengelig

 • Dersom utvidelse av pulsårer (aneurismer) øker, kan operasjon for å forebygge at pulsåren sprekker (aortaruptur) bli nødvendig.
  • Kar-kirurger / thoraks-kirurger har retningslinjer for når operasjoner bør gjøres.
 • Blodtrykksmålinger er viktige for å oppdage eventuelt høyt blodtrykk som kan øke risikoen for aortaaneurismer
 • Vanlig fysisk aktivitet anbefales. Intensiv, hard fysisk trening øker trykket på blodårene og bør unngås
 • Kortison og annen immundempende behandling har ingen plass i behandlingen av arvelige bindevevssykdommer, til forskjell fra autoimmune bindevevssykdommer

Kontroller

Regelmessig kontroll av blodårene er viktig

 • MR-angiografi fremstiller de viktigste pulsårene fra og med hodet, halsen, brystet, mageområdet og bekkenet
 • Også med ultralyd Doppler / ekkokardiografi kan diameter på hovedpulsåren ved hjertet og aortabuen måles
 • Hvis pulsåren utvider seg, gjøres målinger minst hvert halvår, ellers årlig i en lengre periode
 • Også ved CT-undersøkelse kan hele hovedpulsåren fremstilles. Undersøkelsen gjøres ikke for ofte på grunn av røntgenstråler

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden