Loeys-Dietz syndrom 3/5 (2)

Share Button

unilateral-coronal-craniosynostosis

Loeys-Dietz syndrom

Differensialdiagnose til Marfans syndrom og Ehlers-Danlos syndrom. Blant årsakene til aortadilatasjon blant barn (Ref: Yarate YA, 2015)

Definisjon

Arvelig (autosomal dominant) sykdom som kan ligne på Marfans syndrom. To former som igjen deles inn i to grupper hver.

Sykdomsårsak

TGF-beta reseptor 1 eller 2 mutasjon som koder for TGFBR1 eller 2.

Symptomer

Diagnose

Komplikasjon

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden