Lunger ved SLE 4/5 (2)

Share Button

Illustrasjon: BruceBlaus/wikimedia.org
 • Forekomst av alle typer lungeaffeksjon ved SLE: 60%
 • DLCO (lunge funksjon) redusert hos 45%
 • Serositt 45-60%
 • Pleuritt 40-60% (=hyppigst: Immunkompleksnedslag, transsudat)
 • Lungeinfeksjoner (bakteriell) forekommer hyppigere enn ellers i befolkningen
 • Interstitial Lung Disease (ILD) er sjelden, ca 3% (gradvis symptomutvikling)
 • Pulmonal hyperttensjon (PAH) hos ca 4% med SLE (primær eller sekundær ca 50%: Hjerteklaff-insuffisiens, emboli, interstitiell lungesykdom), kombinasjoner (Referanse: Parabu A, 2009)
 • Pneumonitt 1-4% (brå start, ofte ved sykdomsoppbluss). Differensialdiagnose: lungeblødning (vennligst se nedenfor)
 • Lungeblødning/kapillaritt 2-4% (mortalitet 70-90%)
 • Emboli 10% (antifosfolipidsyndrom)
 • Shrinking lungs 10% (diafragma dysfunksjon, myopati)
 • Medikamentbivirkning: cyclofosfamid, methotrexat, TNF-hemmer
 • Lungecancer kan ha litt økt forekomst ved SLE enn i den generelle befolkningen (Referense: Bin J, 2007)

Litteratur

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden