Lunger ved SLE

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

By BruceBlaus - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44806587
 • Forekomst av alle typer lungeaffeksjon ved SLE: 60%
 • DLCO (lunge funksjon) redusert hos 45%
 • Serositt 45-60%
 • Pleuritt 40-60% (=hyppigst: Immunkompleksnedslag, transsudat)
 • Lungeinfeksjoner (bakteriell) forekommer hyppigere enn ellers i befolkningen
 • Interstitial Lung Disease (ILD) er sjelden, ca 3% (gradvis symptomutvikling)
 • Pulmonal hyperttensjon (PAH) hos ca 4% med SLE (primær eller sekundær ca 50%: Hjerteklaff-insuffisiens, emboli, interstitiell lungesykdom), kombinasjoner (Referanse: Parabu A, 2009)
 • Pneumonitt 1-4% (brå start, ofte ved sykdomsoppbluss). Differensialdiagnose: lungeblødning (vennligst se nedenfor)
 • Lungeblødning/kapillaritt 2-4% (mortalitet 70-90%)
 • Emboli 10% (antifosfolipidsyndrom)
 • Shrinking lungs 10% (diafragma dysfunksjon, myopati)
 • Medikamentbivirkning: cyclofosfamid, methotrexat, TNF-hemmer
 • Lungecancer kan ha litt økt forekomst ved SLE enn i den generelle befolkningen (Referense: Bin J, 2007)

Litteratur

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm