Lunger ved SLE 4/5 (2)

Share Button
Pleuritt kan forekomme ved SLE

Pleuritt er vanligste lungesykdom ved SLE. Illustrasjon: BruceBlaus/wikimedia.org. CC BY SA 4.0

Summen av av alle typer lungeaffeksjon ved SLE er beskrevet hos opptil 60%

 • De fleste har lite symptomer og trenger ikke spesiell behandling
 • Pleuritt er vanligst
  • Symptomer er pusteavhengige smerter, oftest med andre tegn på sykdomsaktivitet
  • Blodprøver kan vise forhøyet CRP (som ellers ikek er vanlig ved SLE) og økt blodsenkningsreaksjon
 • Immunkompleks-nedslag, transsudat
 • Lungeinfeksjoner (bakteriell pneumoni) forekommer hyppigere enn ellers i befolkningen
 • Interstitial Lung Disease (ILD) er sjelden
  • Pneumonitt 1-4% (brå start, ofte ved sykdomstilbakefall). Differensialdiagnose: lungeblødning (vennligst se nedenfor)

Litteratur

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

 

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden