Lunger ved SLE 4.33/5 (3)

Share Button
Pleuritt kan forekomme ved SLE

Pleuritt er vanligste lungesykdom ved SLE. Illustrasjon: BruceBlaus/wikimedia.org. CC BY SA 4.0

Summen av av alle typer lunge-manifestasjoner ved SLE er beskrevet hos opptil 60%. De fleste har lite symptomer og trenger ikke spesiell behandling

 • Pleuritt er vanligst
  • Symptomer er pusteavhengige smerter, oftest med andre tegn på sykdomsaktivitet
  • Blodprøver kan vise forhøyet CRP (som ellers ikke er vanlig ved SLE) og økt blodsenkningsreaksjon
  • Immunkompleks-nedslag, transsudat
 • Lungeinfeksjoner (bakteriell pneumoni) forekommer hyppigere enn ellers i befolkningen
 • Interstitiell Lung Disease (ILD) er sjelden
  • Pneumonitt (inflammasjon, ikke infeksjon) ca. 1-4% (brå start, ofte ved sykdomstilbakefall).
  • Differensialdiagnose: lungeblødning (vennligst se nedenfor)

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden