Vaksine mot vannkopper (varicella) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Vannkopper forårsakes av varicella -zoster-viruset. Tilstanden er svært smittsom og medfører at nesten 100% av barn i Europa og USA har hatt sykdommen i løpet av barndommen. Vaksinen mot vannkopper er «levende vaksine». Den kan være aktuell til barn som ikke bør bli syke på grunn av annen sykdom eller har redusert immunsystem under immundempende behandling. Den skal likevel ikke gis ved alvorlig svekket immunsystem. Vaksinen kan gis fra 9 måneders alder. I tillegg til de få som ikke har hatt vannkopper, særlig unge og kvinner som planlegger svangerskap (vaksine skal ikke gis i svangerskap). Vaksine mot vannkopper (Varilrix) er ikke en del av barnevaksinasjons-programmet i Norge.

Smitte av vannkopper overføres både gjennom luft og ved direkte kontakt med personer som har vannkopper eller eldre personer med Herpes zoster/»helvetesild».

Inkubasjonstiden, mellom smitte og utbrudd, er 10-21 dager.

Infeksjonen medfører vanligvis ikke alvorlige komplikasjoner og etterlater immunitet som varer lenge, oftest hele livet.

Etter infeksjon forblir viruset i kroppens nerveceller (sensomotirske ganglier) uten å gi symptomer (latent infeksjon) frem til eventuell reaktivering i form av Herpes zoster skjer hos 10-20%. Barn som er vaksinerte mot vannkopper unngår ikke risiko for Herpes zoster senere i livet.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden