Vaksine mot vannkopper (varicella) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Vannkopper forårsakes av varicella -zoster-viruset. Tilstanden er svært smittsom og medfører at nesten 100% av barn i Europa og USA har hatt sykdommen i løpet av barndommen. Smitte overføres både gjennom luft og ved direkte kontakt med personer som har vannkopper eller eldre personer med Herpes zoster. Inkubasjonstiden er 10-21 dager. Etter infeksjon forblir viruset i kroppens nerveceller (sensomotirske ganglier) uten å gi symptomer (latent infeksjon) frem til eventuell reaktivering i form av Herpes zoster skjer hos 10-20%.

 • Vaksine mot vannkopper er ikke en del av barnevaksinasjons-programmet i Norge
 • Vaksinen kan gis fra 9 måneders alder
 • Infeksjonen vanligvis ikke medfører alvorlige komplikasjoner og etterlater immunitet som varer lenge, oftest hele livet
 • Vaksinen er såkalt «levende vaksine» og
  • Gis til barn som ikke bør bli syke på grunn av annen sykdom eller har redusert immunsystem under immundempende behandling
  • De som ikke har hatt vannkopper, særlig unge og kvinner som planlegger svangerskap (skal ikke gis i svangerskap)
  • Skal ikke gis ved alvorlig svekket immunsystem
 • Barn som er vaksinerte mot vannkopper unngår ikke risiko for Herpes zoster senere i livet (Referanse: Scott Schmid1,* and Aisha O. Jumaan).
 • Varilrix er aktuell vaksine

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden