Nøkkelord ved Utredning, Henvisning til spesialist og Journalskrivning ved RA 4.33/5 (3)

Share Button

Diagnosen er basert på

Symptomer og medisinske undersøkelser

 • Artritt (radiologisk: /Ultralyd/MR-undersøkelser) påvist erosjoner?
  • Små ledd: fingre, håndledd, tær, kjeveledd
  • Store ledd: Skuldre, albuer, hofter knær, ankler
 • Høye verdier av ACPA (CCP-antistoff)
 • Høye verdier for CRP og senkningsreaksjon (SR)
 • Symptomer med varighet i minst 6 uker

Sykehistorie

Familie-belastning (første grad slekt = foreldre, søsken, barn)

Ledd

 • Tilkommet leddsmerter
 • Leddstivhet følelsen av hevelser, særlig i fingre (ringer passer ikke lenger, redusert gripeevne), tær (“går på puter”), håndledd og ankler
 • Stivhet i ledd, særlig om morgenen 1-2 timer før det blir bedre
 • For funksjonen er ikke nødvendigvis antall ømme og hovne ledd avgjørende, men om det er essensielle ledd som er affisert

Nakkesmerter

 • Artritt i atlanto-aksial ledd

Kjevesmerter

 • Artritt i kjeveledd

Osteoporose (langvarig kortikosteroid-bruk)

 • Kompresjonsbrudd i columna, andre frakturer

Symptomer fra indre organer, hud og nervesystem

Lungesymptomer

 • Dyspne ved fysisk belastning
 • Tørrhoste

Hjertet

 • Perikarditt

Hud

 • Revma-knuter
 • Eksem
 • Ekkymoser (kortikosteroid indusert)
 • Vaskulitt (i neglesenger eller mer utbredt revmatoid vaskulitt)

Øyne

Nerver

 • Redusert sensibilitet eller kraft i føtter eller hender
  • Ensidig eller bilateralt?
  • Progresjon?
 • Blodprøver

Klinisk undersøkelse

Hovne ledd (artritt)

 • Spole-formet hevelse i fingres PIP
 • Hevelse over MCP (“knokene”)
 • Knyttedeficit (fingertupper kommer ikke inn mot håndflaten)
 • Smerter ved bevegelse til ytterstillingene (håndledd, skuldre)
 • Smerter ved trykk på tvers over tær (MTP-ledd)
 • Økt varme i huden over leddene (særlig knær og ankler)
 • Hydrops (“vann”) i knær
 • Redusert ekstensjon i albuer
  • Antall grader som mangler på full ekstensjon
 • Redusert evne til å gape (Kjeveledd)
  • Antall cm avstand mellom fortenner ved maksimal gape-evne
  • Underkjeve deviasjon (mot den affiserte siden)

Kontrakturer (manglende aktiv og passiv ekstensjon)

 • Ledd deformiteter (etter langvarig sykdom)
  • Ulnar deviasjon i fingres MCP-ledd
  • Svanehals deformitet i fingre
  • Knapphulls deformitet i fingre
  • Z-deformitet (90-90 stilling) i tomler
  • Bajonett stilling i håndledd (håndrygg nedsunket i forhold til underarm)
  • Føtter med bredde-øket forfot og nedsunkne MTP-ledd (trykkpunkter)

Hud

 • Revma-knuter
 • Ekkymoser (kortikosteroid indusert)
 • Vaskulitt (i neglesenger eller mer utbredt)

Revmatoide knuter

 • Oftest lokalisert på strekkside av albuer, fingre, i lunger hos aCCP positive
 • Metotreksat kan øke antallet revmatoide knuter

Lungeforandringer

 • Pleuravæske/ pleuritt
 • Noduli I lunger
 • Fibrose
 • OBS! Behandling med Metotreksat og TNF-hemmere kan forårsake interstitiell lungesykdom (ILD)

Hjertet

 • Auskultasjon: Regelmessig rytme, ingen gnidingslyder (perikarditt)

Nerver

 • Redusert sensibilitet eller kraft i føtter eller hender
  • Ensidig eller bilateralt?

Øyet 

Radiologiske undersøkelser

 • Ultralyd- eller MR-undersøkelser kan vise tidlige forandringer i ledd
 • Røntgen eller CT-undersøkelser av lunger kan påvise lunge-manifestasjoner
 • Ultralyd av abdomen bør gjøres dersom mistenkt hepato-splenomegali (ved Feltys syndrom eller LGL syndrom)

Blodprøver

 • CRP og senkningsreaksjon (SR) er forhøyet hos de fleste med RA
 • CCP antistoff (ACPA) forekommer hos de fleste
  • “Revma-faktor” er ikke spesifikk

Vurder differensialdiagnoser

Alvorlig sykdomsforløp / dårlig prognose

 • Høye inflammasjonsparametere
 • Høyt antall hovne ledd
 • Høye verdier av CCP antistoff (ACPA)
 • Tidlige erosjoner
 • Dårlig behandlings respons på to eller flere DMARD
 • RA-vaskulitt

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Oppfølging hos spesialist

Regelmessig oppfølging av spesialist i revmatiske sykdommer er internasjonalt anbefalt ved sykdomsaktivitet, progredierende sykdomsforløp eller når det gis behandling med sykdomsdempende legemidler (DMARDs eller biologiske legemidler).

Spesialistens rolle er å vurdere sykdomsaktivitet og tegn til bivirkninger. En kan ikke forvente at pasienter, allmennleger og annet helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse:

 • Dersom sykdommen har falt til ro, er det en spesialistoppgave å vurdere om medikamentdosene kan reduseres eller behandlingen avsluttes
 • Spesialisten kan vurdere om medikamentene har mistet sin virkning over tid
 • Yngre pasienter kan ønske å bli gravide. I forkant er endringer i medikamenter er ofte nødvendig
 • Eldre personer får ofte andre sykdommer og medikamenter som påvirker de anti-revmatiske legemidlene. Overdosering eller tap av virkning er da mulig. Spesialisten er oppmerksom på dette og kan forandre behandlingen
 • Når sykdommen er i en stabil fase uten spesielle medikamenter, er det ikke behov for oppfølging hos spesialist
 • Det er utarbeidet og publisert internasjonalt godkjente anbefalinger om oppfølgingen (EULAR anbefalinger; Smolen JS 2017)

RA sykdommen utvikler seg svært forskjellig fra person til person og behandlingsresponsen er også individuell. Likevel er forløpet generelt sett mye mildere nå enn før Metotreksat og de nyere medikamentene kom på markedet. Dette vises i at behovet for leddoperasjoner er blitt kraftig redusert blant personer med RA.

Revmatoid artritt (Bindevevssykdommer.no)

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden