ME Myalgisk encefalomyelitt, CFS 1.76/5 (37)

Share Button

ME fatique 640px-Statue_of_the_Tired_Man

ME: "Statue of the Tired Man" by User:Burrows - Own work. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statue_of_the_Tired_Man.JPG#/media/File:Statue_of_the_Tired_Man.JPG

CFS / ME, Chronic fatigue syndrom, Kronisk tretthets syndrom ICD-10 G93.9

Lignende tilstander: SFS/ME, Myalgisk encefalopati (ME). Idiopathic Chronic Fatigue Syndrome (CFS), nevrasteni.

Definisjon

ME er en invalidiserende utmattelse kombinert med en rekke andre symptomer og varighet i minst 4-6 måneder når annen sykdom er ekskludert.

Sykdomsårsak

Omdiskutert og ikke sikkert påvist. Man antar flere faktorer er av betydning:

Symptomer

 • Ofte brå start, i noen tilfeller etter infeksjon i øvre luftveier
 • Invalidiserende tretthet
 • Varighet i minst 4-6 måneder
 • Intense plager minst halve tiden
 • Påfallende utmattelse (mer enn forventet) etter fysiske eller mentale anstrengelser
 • Søvn uten at en blir uthvilt
 • Følelse av feber, men uten målbare utslag
 • Svekket hukommelse og konsentrasjon (kognitive besvær)
 • Sår hals og ømme lymfeknuter
 • Muskel- og leddsmerter
 • Økt sensitivitet for lys, lukt og lyd
 • Nummenhet

Diagnosen

Stilles på bakgrunn av symptomer og ved utelukkelse av annen sykdom. Ofte blir diagnostiske kriterier brukt. Det finnes flere utgaver. Aktuelle (1994, Fukuda) kriterier her

Forslag til medisinsk utredning

Forekomst

Prevalens: 0,2 – 0,4% blant voksne, noe som tilsvarer 10-20.000 personer i Norge. Flest kvinner. Sjeldnere hos barn. Insidens (nye tilfeller årlig pr 100.000 innbyggere) i Norge (Det norske Folkehelseinstituttet) er anslått til 39,4/100.000 blant kvinner og 12,9/100.000 blant menn. Sykdommen er vanligst i aldergruppene 10  -19 år og 30  -39 år.

Differensialdiagnoser (et utvalg)

Andre tilstander som kan forklare en tilsvarende form for utmattelse skal være utelukket.

Behandling

Tidlig mobilisering med tilpasset, gradert aktivitetsbehandling/gradert rehabilitering uten overstimulering

  • Hvile hele dagen blir ikke anbefalt. Hvile i seng i mer enn 4 uker kan medføre immunologiske forstyrrelser
 • Dersom ledsagende depresjon foreligger, skal denne behandles
 • Kognitiv adferdsterapi for mobilisering og bedre livskvalitet anbefales
 • Læring av mestringsstrategier kan være viktig
 • Tilpasset tøyninger for muskler og ledd kombinert med forsiktig trening eller aktivitetsprogram er nyttig
 • Det immundempende, biologiske medikamentet rituximab (Rixathon/MabThera) viste ikke sikker effekt i en norsk studie (foreløpige resultater, 2017)

Medisinsk prognose

Data fra gode studier mangler.

 • Blant voksne angis at 20 – 50% blir bedre i løpet av 1-3 år.
 • Blant barn ses bedring hos 54 – 94% etter 6 år (referanse: Joyce J, 1997)

Svangerskap ved ME

En studie tyder på at forverring, uendret og forbedret tilstand er omtrent like vanlig i løpet av et svangerskap.

 • Det ser ikke ut til å forkommer flere andre svangerskaps-relaterte komplikasjoner enn forventet ut i fra befolkningen ellers (referanse: Schacterle RS, 2004)

Spesialist i Helse Sør-Øst

 • Oslo Universitetssykehus ved ME/CFS-senteret tilbyr et tverrfaglig tilbud til voksne (over 18 år) med Myalgisk Encefalopati (ME)/kronisk utmattelsessyndrom (CFS). Den polikliniske tjenesten dekker helseregion Sør-Øst. Tilbudet om innleggelse på sengepost er landsdekkende.

Litteratur


Denne siden har hatt 4 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden