Stiff Person Syndrom, anti-GAD syndrom 4.67/5 (12)

Share Button

Stiff person syndrom (SPS) = Autoimmunt stivhetssyndrom. ICD-10 M62

Stiff person

Stiff person syndrom med krampe i hender. Illustrasjon Goodson B, 2010
CC BY 2.0.

Definisjon

Stiff person syndrom er en sjelden, nevrologisk sykdom med økende stivhet og kramper særlig i ryggmuskler. Opprinnelig kalt «Stiff man syndrome». Noen av symptomene kan til å begynne med minne om revmatisk sykdom

Forekomst

Stiff person syndrom defineres som en sjelden sykdom.

Symptomer

 • De fleste får Stiff person syndrom i 30-70 års alder.
 • Kan ikke strekke fingrene kan være tidlig symptom
 • Smerter som blir kroniske og økende over tid
 • Ryggmuskler spenner seg, er stive og har episoder med sterke kramper
 • Svært ømfintlig (kramper) når en utsettes for uventet fysisk aktivitet og for høye lyder
 • Ryggsøylen får økende feilstilling med strekk (hyperlordose)
 • Magemuskler blir også stramme
 • Muskelstivhet medfører at kroppen blir stiv, først periodevis over dager-uker, senere mer vedvarende
 • Spissfot-stilling
 • Problemer med å gå: ”bisarr gange”
 • En variant av sykdommen angriper hovedsakelig bena
 • Ca. 25% har også Diabetes type I

Sykdomsårsaker

 • Paraneoplastisk type
  • Assosiert med ulike kreftsykdommer (neoplasmer)
  • Forskjellige, uspesifikke antistoff 
 • Idiopatisk type (ukjent sykdomsårsak)
  • Ingen typiske antistoff eller kreftsykdom
  • Utgjør ca 35% av tilfellene

Medisinske Undersøkelser

Ved klinisk undersøkelse kan påvises:

 • Hard og stram muskulatur
 • Synlige simultane kontraksjoner av agonistisk og antagonistisk muskulatur
 • Strekk i rygg og nakke (hyperlordose)
 • Ekstremitetene blir stive i strukket stilling (spissfot)
 • Bevegelser blir stive «som hos en tinnsoldat”

Blodprøver

 • Blodsenkningsreaksjon (SR), CRP, Kreatin kinase (CK), ANA, ANCA er normale
 • GAD65 antistoff
  • Materiale: serum Volum: 0,5 ml
  • I Norge gjøres analyser (serum og spinalvæske) på Oslo Universitetssykehus, Seksjon for medisinsk immunologi, Ullevål sykehus og Haukeland Sykehus

Elekro-myografi (EMG)

 • Simultan agonist + antagonist aktivering som responderer på diazepam, ellers normalt resultat

MR-undersøkelse av hodet og rygg

 • Ingen spesielle funn

Spinalvæske

 • Antistoff mot GAD65 kan påvises, ellers normal

Diagnose

Åpenbar stivhet og rigiditet i rygg, nakke og magemuskler

 • Langsom progresjon over tid medfører permanent redusert bevegelse
 • Påfallende kroppsholdning med strekk i ryggen (hyperlordose)
 • Kramper utløses av uventet bevegelse, kontakt, lyd eller emosjonell ubalanse
 • Normal sensibilitet
 • EMG med aktivert muskelaktivitet og respons på diazepam
 • Normal intellekt
 • Antistoff mot GAD65 (glutamatdekarboksylase 65kD-isotype) hos 60%

Feilaktig diagnose (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Behandling

Medisinsk Prognose

 • Variabelt sykdomsforløp, men ofte økende symptomer over tid
 • Eventuell sammenheng med kreftsykdom og diabetes type I må følges opp

Litteratur


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden