Fotsmerter, Ankelsmerter og Revmatisk sykdom 4.13/5 (16)

Share Button

Smerter i ankler og føtter hos barn og ungdom forekommer vanligst ved sport og skader. Barneleddgikt (juvenil artritt) er også mulig. Ved fotsmerter blant voksne over 50 års alder er artrose (ofte i stortåen) vanligste årsak. Smerter i fot eller ankel er sjeldnere symptom på alvorligere sykdom. Revmatisk betennelse og andre bakenforliggende sykdommer er sjeldnere årsaker. Bivirkning av kortison (osteonekrose), antibiotika (sene-skader) og enkelte medikamenter vurderes ved langvarige og ellers uforklarlige symptomer.

Akillessene betennelse (tendinitt) medfører ofte smerter langs Akillessenen bak hælen. Typiske er akutt sterk smerte i hæl og legg, og smertene øker ved belastning. Akillessene-betennelse er blant de vanligste løpe-skadene og ses ved overbelastning eller trykk ved uegnede sko. Sjeldnere ses direkte skade på senen. Spondyloartropatier som entesitt relatert JIA (en type barneleddgikt angriper ofte Akillessenefestet på hæl. Ciprofloksacin er et antibiotikum mot infeksjon. En bivirkning er senebetennelse som kan medføre at Akillessenen ryker (sene ruptur). Kortisoninjeksjon i senen øker risikoen for at den skades. Også høye doser kortison i form av tabletter (for eksempel Prednisolon) eller intravenøst øker også risikoen.

Artritt (leddbetennelse) kjennetegnes ved stivhet, smerter, økt varme over ledd. Ulike sykdommer medfører leddbetennelser, slik som barneleddgikt (JIA), oftest med ubehag under tå-putene i forfoten («Følelse av å gå på puter»), leddene i fotroten eller ankler. Revmatoid artritt (Leddgikt) kan angripe de samme områder som barneleddgikt. Spondyloartropatier i form av Bekhterevs (ankyloserende spondylitt), psoriasisleddgikt, reaktiv artritt eller revmatisk manifestasjon ved Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt kan medføre symptomer fra ankler, under føttene (plantarfascien) og ankelledd. Urinsyregikt medfør akutte, svært sterke smerter, oftest i stortå / podagra eller i ankel, slik at man omtrent ikke kan belaste foten.

Illustrasjon: Hallux valgus (artrose) i stortå. Fra fr.wikipedia til Commons., CC BY-SA 1.0,

Artrose i stortåen grunnledd ses etter 40-års alder, oftest noe senere. Typisk er stikkende smerter under og etter gange. Leddet kan hovne opp og bli varmt, men i mindre grad enn ved artritt eller urinsyregikt. Artrose med stivt stortå artrose-ledd kalles hallux rigidus. Skjev akse kan forekomme i form av hallux valgus (se foto).

Brudd ses i form av stressfraktur blant idrettsutøvere som løper lange distanser. Akutte smerter som øker ved belastning er typisk. Flere av knoklene kan angripes. Røntgen- CT eller MR-undersøkelser avdekker skaden.

Bursitt (slimposebetennelse) ses ved Akilles-senen bak hælen. Smerte ved belastning og hevelse kan være aktuelle symptomer.

Entesitt/entesopati (senefeste-betennelser) kjennes ved smerter og hevelse ved Akilles-sene (hæl) eller under foten (plantarfascien). Senebetennelser: Vennligst se nedenfor

Erytromelalgi er en sjelden tilstand med sterke brennende smerter i føtter og legger, slik at en vil kjøle ned med iskaldt vann eller is (som ikke anbefales)

Fotsopp vises ved sprekkdannelse, kløe i huden mellom tærne.

Fotvorte gir en begrenset fortykkelse i huden i form av vorter under føttene. Tilstanden skilles fra liktorn (se nedenfor).

Freibergs sykdom (Köhler II, se også nedenfor) skyldes bruskbetennelse og redusert blodsirkulasjon med vevsdød (osteonekrose) i skjelettet innenfor tær (metatarsal hoder). Unge kvinner angripes i 80% av tilfellene. Årsaken er ukjent, men hard fysisk trening kan være disponerende. Symptomer er smerter i forfoten ved gange og annen belastning. Behandling omfatter avlastning over 4-6 uker.

Fremmed-legemer som glasskår, torner og andre skarpe gjenstander i fotsåler forårsaker skarpe smerter ved belastning og kan være årsak til betennelser.

Haglunds hæl er en forkalkning utgående fra skjelettet (eksostose) bak på hælen, ovenfor festet til Akillessenen. De fleste som angripes er mellom 15 og 35 år. Årsaken er uklar. Haglunds hæl er vanligvis synlig som en kul. Det skal deretter lite belastning til før også slimposebetennelse (bursitt) og Akilles-senebetennelse oppstår samme sted. Tilpasset sko og forebyggende øvelser anbefales. Betennelser og smerter kan da gå tilbake. I enkelte tilfelles fjernes forkalkningen kirurgisk.

Huggormbitt kan forløpe ubemerket i inntil 15 minutter (latenstid før smerter og hevelse).

Hulfot (pes cavus) vises ved høy fotbuer so består ved belastning. Tilstanden er ofte medfødt og trenger ikke medføre noen symptomer. Andre merker belastningsavhengige smerter under forfoten. I noen tilfeller er hulfot assosiert med nevrologisk sykdom i form av hereditær motor- og sensorisk neuropati type 1 (Charcot-Marie-Tooth sykdom) og Friedreichs ataksi.

Hælspore er en forkalkning ved festet for Akillessenen. Den er lokalisert lavere ned mot fotsålen sammenlignet med Haglunds hæl. Ultralyd og røntgenundersøkelser kan vise forkalkninger både ved Haglunds hæl (se ovenfor) og hælspore.

Hælspore med utvikling fra normalt røntgenbilde (A) til forkalkning under hælen (B) og i også Akillessenen bak hælen (C) (Menz HB, Zammit GV, Landorf KB, Munteanu SE – Journal of foot and ankle research, 2008. CC BY 2.0)

Inngrodd negl gir betennelse og smerter langs tånegler.

Köhler sykdom skyldes redusert blodsirkulasjon og vevsdød i midtfoten (os naviculare) form av osteonekrose med smerter og hevelse. Oftest angripes gutter i 6-9 års alder. Utløsende årsak er uklar. Røntgenbilde eller MR-undersøkelse av foten avdekker skjelettforandringene.

Liktorn gjenkjennes som et begrenset område med fortykket, smertefull hud 20% blant voksne. Tilstanden kan ligne fotvorter (se ovenfor), men vokser i større grad innover.

Mortons metatarsalgia skyldes smertefull fortykkelse på nerve, oftest mellom tå 2 og tå 3. Etter trykk fra sko kan man merker smerte og nummenhet i forfoten med utstråling til de tå tærne.

Osteoporose (benskjørhet) kan medføre smerter på grunn av brudd selv ved små skader. Langvarig kortison-behandling (prednisolon) disponerer og kvinner i høy alder er også utsatt.

Osteonekrose skyldes svikt i blodsirkulasjonen slik at benvev blir skadet. Gutter i 3-10 års alder kan angripes av Köhler I der os navikulare i mellomfoten blir smertefull og slkadet. Ved Köhler II (identisk med Freibergs sykdom, se ovenfor) Utløsende årsak er ofte ukjent. Køhlers sykdom I er det knokkelen os navikulare som er berørt, mens det ved Køhler II er andre, tredje eller fjerde metatarsalhode innenfor tårne som blir angrepet.

Plantar fasciitt er blant de vanligste løpe-skadene. Symptomer er smerte under føttene og hælen, særlig ved trykk og belastning (gange). Typisk er at de første skrittene etter å ha vært i ro utløser smerten.

Illustrasjon. Plantar faciitt medfører fotsmerter. Wikipedia. Public domain

Infeksjon i foten er sjelden, men medfører ofte generell sykdomsfølelse med nattesvette, feber, smerter og ved undersøkelse kjennes økt varme og foten er rød og hoven. Forutgående skade med fremmedlegemer kan være utløsende årsak.

Plantar fibromatose (Ledderhose sykdom) er en sjelden, iIkke smertefull fortykkelse under foten, langs plantarfascien. Tilstanden tilsvarer Dupuytrens kontraktur i hender og Garrods pads over knoker på fingre.

Plattfot vises ved at fotbuen blir flat når foten belastes. Noen er generelt overbevegelige (hypermobile). Tilstanden kan gi smerter ved lengre belastning.

Polynevropati medfører nedsatt følelse eller smerter, vanligvis i begge føtter. Symptomene kan bre seg oppover mot legger og noen får det også i hender.

Senebetennelser i foten kan skyldes tibialis posterior betennelse. Symptomer er smerter på innsiden av ankel og under hælen (referanse: Julie Kohls-Gatzoulis, 2004)

Illustrasjon: Stressfraktur (brudd) ut mot tå 2.  (metatars). Personalo, Wikipedia. CC BY SA 3.0

Skader kan medføre brudd ved benskjørhet (osteoporose) eller stressfraktur medbrudd etter langvarig overbelastning for eks maratonløp.

Spondyloartropatier kan forårsake kronisk stivhet, smerte og revmatisk betennelse i senefester, under føtter, i rygg og store ledd er nevnt under «artritt» ovenfor. De fleste får symptomene fra ungdom og tidlig voksen alder. Bekhterevs/ankyloserende spondylitt, psoriasisleddgikt, reaktiv artritt, revmatisk manifestasjon ved Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt.

Tarsal tunnel syndrom er nerveinnklemming med stikkende og strålende smerter med nummenhet i ankel og fot. Lokaliseringen er mest på innsiden (medialt) under en av føttene (vanligvis ensidig) og ut i stortåen er typisk. Årsakene kan være flere, slik som forkalkning, skade, betennelse eller overbelastning/trening.

Tibialis posterior dysfunksjon (se også senebetennelse ovenfor) medfører smerter på innsiden av foten (medialt) og tendens til plattfot (nedsunket fot-bue). Kvinner fra 40 års alder er mest utsatt.


Denne siden har hatt 4 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden