Fotsmerter, Ankelsmerter og Revmatisk sykdom 4.13/5 (23)

Share Button

Definisjon

Smerter i ankler og føtter hos barn og ungdom forekommer vanligst ved sport og skader. Barneleddgikt (juvenil artritt) eller osteonekrose (sykdom i benvevet) er sjeldnere årsaker. Ved fotsmerter blant voksne over 50 års alder er artrose (ofte i stortåen) vanligste årsak. Smerter i fot eller ankel er uvanlig symptom på alvorligere sykdom som revmatisk betennelse eller andre bakenforliggende sykdommer. Bivirkning av kortison (osteonekrose, osteoporose), antibiotika (sene-skader) og enkelte medikamenter vurderes ved langvarige og ellers uforklarlige symptomer.

Akillessene betennelse (tendinitt)

Tilstanden medfører ofte smerter langs Akillessenen bak hælen. Typiske er akutt sterk smerte i hæl og legg, og smertene øker ved belastning. Akillessene-betennelse er blant de vanligste løpe-skadene og ses ved overbelastning eller trykk ved uegnede sko. Sjeldnere ses direkte skade på senen. Spondyloartropatier som entesitt relatert JIA (en type barneleddgikt angriper ofte Akillessenefestet på hæl. Ciprofloksacin er et antibiotikum mot infeksjon. En bivirkning er senebetennelse som kan medføre at Akillessenen ryker (sene ruptur). Kortisoninjeksjon i senen øker risikoen for at den skades. Også høye doser kortison i form av tabletter (for eksempel Prednisolon) eller intravenøst øker også risikoen (referanse: Silbernagel KG, 2020).

Artritt (leddbetennelse i foten)

Artritt kjennetegnes ved stivhet, smerter, økt varme over ledd. Ulike sykdommer medfører leddbetennelser, slik som barneleddgikt (JIA), oftest med ubehag under tå-putene i forfoten («Følelse av å gå på puter»), leddene i fotroten eller ankler. Revmatoid artritt (Leddgikt) kan angripe de samme områder som barneleddgikt. Spondyloartropatier i form av Bekhterevs (ankyloserende spondylitt), psoriasisleddgikt, reaktiv artritt eller revmatisk manifestasjon ved Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt kan medføre fotsmerter med symptomer fra ankler, under føttene (plantarfascien) og ankelledd. Urinsyregikt medfør akutte, svært sterke smerter, oftest i stortå / podagra eller i ankel, slik at man omtrent ikke kan belaste foten.

Artrose og fotsmerter

Illustrasjon: Hallux valgus (artrose) i stortå. Fra fr.wikipedia til Commons., CC BY-SA 1.0,

Ofte angripes stortåens grunnledd og da etter 40-års alder, oftest noe senere. Typisk er stikkende smerter under og etter gange. Leddet kan hovne opp og bli varmt, men i mindre grad enn ved artritt eller urinsyregikt. Artrose med stivt stortå artrose-ledd kalles hallux rigidus. Skjev akse kan forekomme i form av hallux valgus (se foto). (referanse: Iagnocco A, 2018).

Stressfraktur

Brudd ses i form av stressfraktur blant idrettsutøvere som løper lange distanser. Akutte fotsmerter som øker ved belastning er typisk. Smertens lokaliseringen antyder utgangspunktet. Flere av knoklene kan angripes, deriblant hælbenet. Røntgen avdekker ikke alltid skaden på et tidlig tidspunkt. Ved mistanke om stressfraktur, men normal røntgen anbefales CT- eller MR-undersøkelser som avdekker nesten alle tilfellene (Andersen Ø, 2022). Bentetthetsmåling for å avdekke osteoporose som disponerende faktor kan også være aktuelt. Behandling er særlig avlastning i tilstrekkelig lang tid, ofte 6-12 uker. Man unngår NSAIDS som Ibux, naproxen og Voltaren fordi medikamentene kan redusere tilhelingsprosessen (referanse: Zilener JL 2010).

Slimposebetennelse i foten

Bursitt (slimposebetennelse) ses ved Akilles-senen bak hælen (retrocalcaneal bursitt). Smerte ved belastning og hevelse kan være aktuelle symptomer.

Senebetennelse og fotsmerter

Entesitt/entesopati (senefeste-betennelser) kjennes ved smerter og hevelse ved Akilles-sene (hæl) eller under foten (plantarfascien). Senebetennelser: Vennligst se nedenfor.

Erythromelalgi og fotsmerter

Erythromelalgi er en sjelden tilstand med sterke brennende smerter i føtter og legger, slik at en vil kjøle ned med iskaldt vann eller is (som ikke anbefales).

Fotsopp

Fotsopp vises ved sprekkdannelse, kløe i huden mellom tærne.

Fotvorter

Fotvorte gir en begrenset fortykkelse i huden i form av vorter under føttene. Tilstanden skilles fra liktorn (se nedenfor).

Osteonekrose i foten

Freibergs sykdom (Köhler II, se også nedenfor) skyldes bruskbetennelse og redusert blodsirkulasjon med vevsdød (osteonekrose) i skjelettet innenfor tær (metatarsal hoder). Unge kvinner angripes i 80% av tilfellene. Årsaken er ukjent, men hard fysisk trening kan være disponerende. Symptomer er smerter i forfoten ved gange og annen belastning. Behandling omfatter avlastning over 4-6 uker (referanse: Inocucki R, 2019).

Fremmedlegemer i foten

Fremmed-legemer som glasskår, torner og andre skarpe gjenstander i fotsåler forårsaker skarpe smerter ved belastning og kan være årsak til betennelser.

Haglunds hæl

Haglunds hæl / retrocalcanøs eksostose/ Haglunds/Mulholland deformitet er en forkalkning/utstikker utgående fra skjelettet (eksostose) bak på hælen, ovenfor festet til Akillessenen. De fleste som angripes er mellom 15 og 35 år. Årsaken er uklar. Haglunds hæl er vanligvis synlig som en kul. Det skal deretter lite belastning til før også slimposebetennelse (bursitt) og Akilles-senebetennelse oppstår samme sted. Tilpasset sko og forebyggende øvelser anbefales. Betennelser og smerter kan da gå tilbake. I enkelte tilfelles fjernes forkalkningen kirurgisk (referanse: Vaishya R, 2016)

Ormebitt

Huggormbitt kan forløpe ubemerket i inntil 15 minutter (latenstid før smerter og hevelse).

Hulfot og fotsmerter

Hulfot (pes cavus) vises ved høy fotbuer so består ved belastning. Tilstanden er ofte medfødt og trenger ikke medføre noen symptomer. Andre merker belastningsavhengige smerter under forfoten. I noen tilfeller er hulfot assosiert med nevrologisk sykdom i form av hereditær motor- og sensorisk neuropati type 1 (Charcot-Marie-Tooth sykdom) og Friedreichs ataksi. (referanse: Seaman TJ, 2023)

Hælspore

Hælspore er en forkalkning ved festet for Akillessenen. Den er lokalisert lavere ned mot fotsålen sammenlignet med Haglunds hæl. Ultralyd og røntgenundersøkelser kan vise forkalkninger både ved Haglunds hæl (se ovenfor) og hælspore (referanse: Velagala WR, 2022).

Hælspore med utvikling fra normalt røntgenbilde (A) til forkalkning under hælen (B) og i også Akillessenen bak hælen (C) (Menz HB, Zammit GV, Landorf KB, Munteanu SE – Journal of foot and ankle research, 2008. CC BY 2.0)

Inngrodde negler

Inngrodd negl gir betennelse og smerter langs tånegler.

Köhlers

Köhler sykdom I skyldes redusert blodsirkulasjon og vevsdød i midtfoten (os naviculare) form av osteonekrose med smerter og hevelse. Oftest angripes gutter i 6-9 års alder. Utløsende årsak er uklar. Røntgenbilde eller MR-undersøkelse av foten avdekker skjelettforandringene. Köhler II omfatter skade på innenfor andre, tredje eller fjerde metatarsalhodet i forfoten (referanse: Shastri N, 2012).

Liktorner i foten

Liktorn gjenkjennes som et begrenset område med fortykket, smertefull hud 20% blant voksne. Tilstanden kan ligne fotvorter (se ovenfor), men vokser i større grad innover (referanse: Pennycook KN, 2023).

Mortons nervesmerte

Mortons metatarsalgia skyldes smertefull fortykkelse på nerve, oftest mellom tå 2 og tå 3. Etter trykk fra sko kan man merker smerte og nummenhet i forfoten med utstråling til de tå tærne (referanse: Bhatia M, 2020).

Osteoporose og brudd i foten

Osteoporose (benskjørhet) kan medføre smerter på grunn av brudd selv ved små skader. Langvarig kortison-behandling (prednisolon) disponerer og kvinner i høy alder er også utsatt.

Osteonekrose i foten

Osteonekrose skyldes svikt i blodsirkulasjonen slik at benvev blir skadet. Gutter i 3-10 års alder kan angripes av Köhler I der os navikulare i mellomfoten blir smertefull og slkadet. Ved Köhler II (identisk med Freibergs sykdom, se ovenfor) Utløsende årsak er ofte ukjent. Køhlers sykdom I er det knokkelen os navikulare som er berørt, mens det ved Køhler II er andre, tredje eller fjerde metatarsalhode innenfor tårne som blir angrepet (referanse: Shastri N, 2012).

Betennelse under foten

Plantar fasciitt er blant de vanligste løpe-skadene. Symptomer er smerte under føttene og hælen, særlig ved trykk og belastning (gange). Typisk er at de første skrittene etter å ha vært i ro utløser smerten (referanse: Goff JD, 2011).

Illustrasjon. Plantar faciitt medfører fotsmerter. Wikipedia. Public domain

Infeksjon i foten er sjelden, men medfører ofte generell sykdomsfølelse med nattesvette, feber, smerter og ved undersøkelse kjennes økt varme og foten er rød og hoven. Forutgående skade med fremmedlegemer kan være utløsende årsak.

Ledderhose sykdom

Plantar fibromatose (Ledderhose sykdom) er en sjelden, ikke smertefull fortykkelse under foten, langs plantarfascien. Tilstanden tilsvarer Dupuytrens kontraktur i hender og Garrods pads over knoker på fingre.

Plattfot og fotsmerter

Plattfot vises ved at fotbuen blir flat når foten belastes. Noen er generelt overbevegelige (hypermobile). Tilstanden kan gi fotsmerter ved lengre belastning (referanse: Toullec E, 2015).

Polynevropati i føtter

Polynevropati medfører nedsatt følelse eller smerter, vanligvis i begge føtter. Symptomene kan bre seg oppover mot legger og noen får det også i hender.

Senebetennelser i foten

Senebetennelser i foten kan skyldes tibialis posterior betennelse. Symptomer er fotsmerter på innsiden av ankel og under hælen (referanse: Julie Kohls-Gatzoulis, 2004)

Severs sykdom i hælen

Severes sykdom er en vanlig årsak til hælsmerter hos yngre idrettsutøvere. Årsaken er gjentatte overbelastninger og små skader (mikrotraumer) med drag fra akillessenen. Severs sykdom ses bare hos yngre personer før benvevet er helt modent (referanse: Ogden JA, 2004).

Skader

Illustrasjon: Stressfraktur (brudd) ut mot tå 2.  (metatars). Personalo, Wikipedia. CC BY SA 3.0

Skader kan medføre brudd ved benskjørhet (osteoporose) eller stressfraktur med brudd etter langvarig overbelastning for eks maratonløp.

Spondyloartritt

Spondyloartropatier kan forårsake kronisk stivhet, smerte og revmatisk betennelse i senefester, under føtter, i rygg og store ledd er nevnt under «artritt» ovenfor. De fleste får symptomene fra ungdom og tidlig voksen alder. Bekhterevs/ankyloserende spondylitt, psoriasisleddgikt, reaktiv artritt, revmatisk manifestasjon ved Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt.

Stressfraktur; Vennligst se Brudd ovenfor.

Tarsal tunnel syndrom

Tarsal tunnel syndrom er nerveinnklemming med stikkende og strålende smerter med nummenhet i ankel og fotsmerter. Lokaliseringen er mest på innsiden (medialt) under en av føttene (vanligvis ensidig) og ut i stortåen er typisk. Årsakene kan være flere, slik som forkalkning, skade, betennelse eller overbelastning/trening (referanse: Fortier LM, 2022).

Tibialis posterior

Tibialis posterior dysfunksjon (se også senebetennelse ovenfor) medfører fotsmerter på innsiden av foten (medialt) og tendens til plattfot (nedsunket fot-bue). Kvinner fra 40 års alder er mest utsatt (referanse: Julie Kohls-Gatzoulis, 2004).

Referanser


Denne siden har hatt 12 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden