Leddsmerter hos Barn 4.73/5 (11)

Share Button
Leddsmerter hos barn
Leddsmerter hos barn er ofte harmløse, men hvis smertene varer, leddene blir varme, hovne eller barnet halter må videre utredning gjøres

Definisjon

Smerter i ledd hos barn, med eller uten leddhevelse kan være uttrykk for både forbigående, ufarlige tilstander og alvorlige sykdommer. I første omgang vurderes leddsmerter hos barn nærmere: Er smertene nye hos et hittil friskt barn? –>Utredning / undersøkelser er nødvendig. Foreligger en allerede kjent sykdom som kan forbindes med leddsmertene? –>Nærmere undersøkelse av både ledd og mulig bakenforliggende sykdom kan være nødvendig. Har smertene vart i flere år uten at barnets helse ellers er påfallende påvirket? –> En må vurdere om smertene ikke skyldes fysisk sykdom og om andre tiltak er nødvendig.

Leddhevelser

Leddsmerter er vanlig symptom ved mange ulike sykdommer. Objektivt, synlige og følbare hevelser, medfører ofte økt varme i huden over det angrepne leddet og gir mistanke om artritt (leddbetennelse). Også skader og blødninger i ledd kan gi lignende symptomer. All utredning baseres på sykehistorie og en grundig legeundersøkelse i første omgang.

I sykehistorien er andre sykdomstegn av betydning som leddhevelser, feber, magesmerter, utløsende årsak, utslett, vekttap eller øye-symptomer.

Noen tilstander som kan gi leddhevelser hos barn

 • Clubbing (trommestikker-fingre). Kan skyldes lunge- eller hjertesykdom
 • Familiær Middelhavsfeber (FMF)
  • Etnisk bakgrunn (Midtøsten, land rundt Middelhavet) og tilfeller i slekten. Anfallsvis feber, artritt, serositt (mage, lunge, hjerte), høy CRP, spontan tilbakegang etter noen dager
 • Infeksjon i ledd
  • Bakterier i ledd må antibiotika-behandles intravenøst uten forsinkelse (etter at nødvendige prøver er tatt). Betennelsesprøver (CRP), senkningsreaksjon (SR) er høye. Bakterier er årsaken til septisk artritt i ca. 80% av tilfellene. Blant barn i 6-36 måneders alder er bakterien Kingella kingae den vanligste årsak til infeksiøs artritt og osteomyelitt. Hos nyfødte ses gruppe B streptokker, stafylococcus aureus, neisseria gonorrhea og gram-negative bakterier. Vanligste årsak hos voksne i Europa er bakterien stafylokokkus aureus (S. aureus).
  • Borrelia -artritt (uker-måneder etter flåttbitt) oppstår oftest i kneledd. Påvises ved leddundersøkelse og blodprøve. Feber, oftest bare ett hovent ledd. Smerter, tydelig økt varme og ofte rødhet over leddet. Sjelden i flere ledd samtidig
  • Tuberkulose i ledd. Undersøkelser (MR, ultralyd, CT, Røntgen) viser tegn på leddskade etter kort tid
 • Juvenil artritt (barneleddgikt). Barnet halter, tydeligst om morgenen. Oligoartikulær form: 1-4 ledd er hovne. Oftere blant jenter, ofte ANA i blodprøve. Polyartikulær form: 5 eller flere ledd er hovne. Systemisk form (Stills sykdom): Feber, artritt, utslett, høy ferritin i blodprøver. Artritt med entesopati: Senefester (Akilles, plantarfascier), ledd (knær, anker, hofter) og ryggbetennelser (påvises ved MR av iliosakralledd fra 12-15 års alder), oftere gutter, HLA-B 27+ i blodprøve.

Smerter i ledd (uten leddhevelse) hos barn

Husk at «det vanligste er vanligst». Voksesmerter (vennligst se nedenfor) ses hos opp til ett av tre barn og er harmløse. Andre symptomer bør imidlertid medføre nærmere undersøkelser.

Voksne med leddsmerter er beskrevet på egen side.


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden