Kontroller ved bruk av sykdomsdempende medikamenter mot revmatiske sykdommer 4/5 (1)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Blodprøver fra behandlingsstart og i forløpet

 • Blodsenkningsreasjon (SR), hemoglobin (HgB), hvite blodlegemer (leukocytter) med differensialtelling, blodplater (trombocytter) Leverenzymer (ALAT, ASAT)  og nyrefunksjon (kreatinin)
  • For monitorrering av sykdomsaktivitet kan også CRP være aktuell.
  • Urin stix hvis nyreaffeksjon er aktuelt
 • Målinger hver 1-2 uke i de første 3 måneder etter behandlingsstart
 • Deretter minst hver 4-8 uke, avhenging av sykdommens forløp og toleranse av behandlingen

Gjelder for følgende medikamenter med flere

Plaquenil

 • Plaquenil kan kontrolleres sjeldnere, for eksempel to ganger i året i tillegg til årlig øyelegeundersøkelse

Biologiske legemidler

 • Biologiske medikamenter i uten samtidig Methotrexate eller tilsvarende sykdomsdempende legemidler (monoterapi) kan kontrolleres sjeldere, men de brukes ofte i kombinasjon med ovenfor nevnte medikamenter som skal kontrolleres.
 • Vær uansett oppmerksom på økt fore for infeksjoner

Fastlegen

Det vanligste er at pasienten selv kontakter fastlegekontoret for å tatt prøvene, og at fastlegen kontrollerer at resultatene er tilfredsstillende. Hvis problemer oppstår, blir revmatolog kontaktet.

Revmatologens oppgaver

Regelmessig oppfølging av spesialist i revmatiske sykdommer (revmatolog) er internasjonalt anbefalt ved sykdomsaktivitet, progredierende sykdomsforløp eller når det gis behandling med sykdomsdempende legemidler (DMARDs eller biologiske legemidler).

Spesialistens rolle er å vurdere fortløpende om behandlingen er tilpasset sykdomsaktiviteten og om tegn til bivirkninger foreligger. En kan ikke forvente at pasienter, allmennleger og annet helsepersonell har tilstrekkelig kompetanse:

 • Dersom sykdommen har falt til ro, er det en spesialistoppgave å vurdere om medikamentdosene kan reduseres eller behandlingen avsluttes
 • Spesialisten kan vurdere om medikamentene har mistet sin virkning over tid
 • Yngre pasienter kan ønske å bli gravide. I forkant er endringer i medikamenter er ofte nødvendig
 • Eldre personer får ofte andre sykdommer og medikamenter som påvirker de anti-revmatiske legemidlene. Såvel overdosering som tap av virkning er da mulig. Spesialisten er oppmerksom på dette og kan forandre behandlingen
 • Når sykdommen er i en stabil fase uten spesielle medikamenter, er det ikke behov for oppfølging hos spesialist
 • Det er utarbeidet og publisert internasjonalt godkjente anbefalinger om oppfølgingen (EULAR anbefalinger; Smolen JS 2017)
Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden