Histocytose 4/5 (2)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button
ct_of_periorbital_langerhans_cell_histiocytosis

Periorbital svulst ved Langerhans histocytose

Definisjon

En gruppe sjeldne sykdommer der histiocytter (spesielle hvite blodlegemer: vevs-makrofager) lagres i store mengder i ulike organer. Vanligste debut er i barne- og tidlig ungdomsalder, men enkelte typer som Erdheim-Chesters sykdom og pulmonal histocytose (undergruppe av Langerhans cellehistocytose, angriper lunger) kan debutere blant voksne.

Ulike former

Retikulo-histocytose (begrenset og multisentrisk type); vennligst les mer her

 • Multisentrisk type ofte med hud og betydelige artritt-forandringer

Langerhans celle-histocytose

 • 76% er barn under 10 års alder
 • Symptomer
  • Feber
  • Vekttap
  • Multiple skjeletthevelser, oftest i skallen
  • Eksem og sår, oftest på hodet (80%)
  • Hepatosplenomegali (stor lever og milt) og lymfeknuteforstørrelser
  • Lunger med asymptomatiske, nodulære fortetninger (pulmonal histocytose X)

Juvenil xanthogranulom

 • Hudforandringer
 • Oftest barn under 1 års alder, men kan ses også hos eldre barn og voksne

Hemofagocytisk lymfohistocytose

Niemann-Picks sykdom

Rosai Dorfman Sykdom, Sinus histocytose med massiv lymfadenopati (SHML)

 • Definisjon
  • Sjelden sykdom med mange ulike manifestasjoner der blant annet lymfeknuter hovner opp.
  • Vevsprøve (biopsi) som er avgjørende for diagnosen viser et typisk bilde med histocytter som inneholder lymfocytter.
  • Kan angripe både barn og voksne.
 • Symptomer
  • Feber, tretthet, vekttap
 • Medisinke undersøkelsesfunn
  • Varierende symptomer og forandringer: Hoven lymfeknuter, oftest på halsen
  • Hudforandringer med fettatrofi
  • Tetthet i nese og bihuler
  • Trykk bak øyne og dobbeltsyn
  • Forstørret milt
 • Diagnose
  • Symptomer og undersøekelsesfunn kn gi mistanke, men biopsi er avgjørende.
 • Differensialdiagnoser
 • Behandling
  • Immundempende medikamenter
  • Kortikosteroider kan være tilstrekkelig hos noen

Sea-blue histocytose

 • Hudaffeksjon med histocytter i fettvev
 • Arvelig eller etter langvarig parenteral fettrik ernæring

Akutt monocytt leukemi

Malign histocytose

 • Symptomer: Hoste, redusert apetitt, anemi, dyspne
 • Forstørrede tracheobraonchiale lymfeknuter og lungeinfiltrater, samt pleuravæske kan påvises
 • Lunger, lymfeknuter, lever, milt og CNS kan affiseres ved histocytt-infiltrasjon (biopsi)

Erdheim-Chester sykdom

Litteartur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden