Histiocytose 4/5 (4)

Share Button
ct_of_periorbital_langerhans_cell_histiocytosis

Periorbital svulst ved Langerhans histiocytose. Via Wikipedia. Original from University of Cincinnati. CC BY 2.5.

Definisjon

Histiocytose er en gruppe sjeldne sykdommer der histiocytter (spesielle hvite blodlegemer: vevs-makrofager) ved en feil lagres i store mengder i ulike organer. Histiocytose ble tidligere (WHO 1987) delt inn i tre hovedgrupper:

 1. Langerhans histiocytose
 2. Non-Langerhans 
 3. Malign (ondartet) histiocytose

Senere er det foreslått en inndeling i fem hovedgrupper (referanse: Emile J-F, 2016).

 • Eldre navn på sykdommene er Histiocytose-X, Letter-Siwe sykdom, Hand-Chüller-Christian sykdom og diffus retikulo-endoteliose
 • Vevsprøver (biopsi) beskrives ved histiocytose i blant som «eosinofilt granulom»

Forekomst

Histiocytose defineres som en sjelden sykdom.

Symptomer

Symptomer og undersøkelsesfunn varierer.

Diagnosen

Diagnosen stilles på bakgrunn av symptomer og undersøkelsesfunn. En benytter CT- MR- og PET/CT undersøkelser, men resultatet av vevsprøve (biopsi) er avgjørende.

1.»L» (Langerhans) gruppen

 • Langerhans celle-histiocytose

  Langerhans Histiocytose Hevelse i hodet/skalpen. Failla V, Rare Tumors (2010). Openi

  • Symptomer og alvorlighetsgrad varier fra harmløst til alvorlig
  • 76% er barn under 10 års alder
  • Feber
  • Vekttap
  • Multiple skjeletthevelser, oftest i hodet/skallen
  • Eksem og sår, oftest på hodet (80%)
  • Hepatosplenomegali (stor lever og milt) og lymfeknuteforstørrelser
  • Lunger med asymptomatiske, nodulære fortetninger (pulmonal histiocytose X)
 • Erdheim-Chester sykdom

 • Erdheim-Chester, histiocytose med skjelettforandringer nært ankelledd. Adawi M, Mdicine (Baltimore) 2016, CC BY-NC-ND 4.0

   

 • Juvenilt xanthogranulom med manifestasjon utover huden

  • Hudforandringer
  • Nervesystem (CNS), lever og milt, øyet, svelg, muskler
  • Oftest barn under 1 års alder, men kan ses også hos eldre barn og voksne

2. «C» gruppen (Cutan (hud) og mucocutan (hud og slimhinner)

Histiocytose i hud. Bakry OA, Rare Tumors (2013).

 • Retikulo-histiocytose (begrenset og multisentrisk type); vennligst les mer her

  • Multisentrisk type
   • Alvorlig artritt (leddbetennelser) i hender
   • Utbredte hud- og betydelige artritt-forandringer
   • Vanligvis kvinner 50-60 år
   • Varierende, svingende sykdomsaktivitet over flere år
 • Xantogranulom gruppen
  • Ulike former som kan angripe fra små barn til voksne
  • Enkelte eller mange røde-gule knuter i huden
  • 0,5-1,0 cm i diameter
  • Dersom også andre organer omfattes, innordnes sykdommen i  «L» Gruppen (se ovenfor)
 • Sea-blue histiocytose

  • Hudaffeksjon med histiocytter i fettvev
  • Arvelig eller etter langvarig parenteral fettrik ernæring

3. «M» (Malign/kreft) Gruppen. Malign histiocytose

 • Symptomer: Hoste, redusert appetitt, anemi, dyspne
 • Lunger, lymfeknuter, lever, milt og CNS kan affiseres ved histiocytt-infiltrasjon (biopsi)
 • Ulike primære former  som ved vevsprøve skilles fra lymfom
 • Sekundære former ved lymfom og leukemi

4. «R» (Rosai-Dorfman) gruppe og forskjellige former som ikke angriper hud

 • Rosai Dorfman Sykdom, Sinus histiocytose med massiv lymfadenopati (SHML)
 • Definisjon
  • Sjelden sykdom med mange ulike manifestasjoner der blant annet lymfeknuter hovner opp
  • Vevsprøve (biopsi) som er avgjørende for diagnosen viser et typisk bilde med histiocytter som inneholder lymfocytter.
  • Angriper vanligst barn og unge voksne
 • Symptomer
  • Feber, nattesvette, tretthet, vekttap
 • Medisinske undersøkelsesfunn
  • Varierende symptomer og forandringer: Hovne lymfeknuter, oftest på halsen
  • Hudforandringer med fettatrofi
  • Tetthet i nese og bihuler
  • Trykk bak øyne og dobbeltsyn
  • Forstørret milt
  • Osteonekrose
 • Diagnose
  • Symptomer og undersøkelsesfunn kan gi mistanke
  • Biopsi er avgjørende
 • Differensialdiagnoser
 • Behandling
  • Immundempende medikamenter
  • Kortikosteroider kan være tilstrekkelig hos noen

5. «H» Gruppen. Hemofagocytisk lymfohistiocytose (HLH) og Makrofag aktiverings syndrom (MAS)

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden