Muskelsmerter og revmatisk sykdom 4.44/5 (18)

Print Friendly, PDF & Email
Share ButtonBy Jmarchn - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47230073

Definisjon

Revmatiske smerter i muskler kan variere fra litt ubehag til ekstreme smerter. Smerten betegnes som kronisk når den har vart daglig i mer enn tre måneder. Revmatiske muskelsmerter bidrar til redusert livskvalitet, medikamentbruk og langvarige sykefravær. Ofte er plagene ufarlige, men de kan også forutgå svært alvorlig sykdom.

Årsaker

Muskelsmerter er ikke alltid et sykdomstegn. Smertefulle, stive og ømme muskler kan være en naturlig reaksjon etter uvant fysisk aktivitet eller ha sovet i en ubekvem stilling. Leggkramper er svært vanlig i befolkningen og er oftest uten spesiell sykdomsårsak. Med økende alder blir musklene ofte mer stive og ømme, særlig etter å ha vært i ro. Sterkere nye smerter som vedvarer over dager og uker kan imidlertid være tegn på muskelsykdom eller bakenforliggende annen sykdom.

Både ny-oppståtte og kroniske muskelsmerter bør bli nærmere undersøkt hos lege (vennligst les mer om medisinsk utredning nedenfor på denne siden).

Man kan dele muskelsmerter i to hovedgrupper:

 1. Smerter på grunn av betennelser (revmatisk inflammasjon eller infeksjon)
 2. Ikke- betennelsesaktige smerter

 1. Muskelsmerter med betennelser (sykdomsfølelse, tegn på inflammasjon i blodprøver)

 • Polymyalgia revmatika
  • De fleste er i alderen 65-80 år (aldri under 50 år)
  • Begynner med svær stivhet i nakke, overarmer og bekken/hofter og lår i løpet av få dager
  • Blodprøver viser høy CRP og blodsenkningsreaksjon (SR). Kreatin kinase (CK) er normal
  • God effekt (innen få dager) av Prednisolon 15-20mg/dag

2. Muskelsmerte uten betennelse

 • Muskelspenninger (oftest i nakke, spenningshodepine), normale blodprøver
 • Lokalisert muskelsmertesyndrom (kroniske smerter i deler av kroppen. Kan omfatte armer, ben, nakke, bekken og rygg), normale blodprøver
 • Generalisert kronisk smertesyndrom
  • Daglige smerter i begge armer og ben, nakke eller rygg i minst tre måneder

Diagnose

 • Sykehistorie (sykdomsstart, sykdomsforløp, muskelgrupper, medikamenter, andre sykdommer)
 • Medisinske Undersøkelser: Synlige forandringer (artrofi, infeksjonstegn, eksem), smerter ved palpasjon/lett trykk, kraftsvikt (reiser seg fra stolen og fra huk uten å støtte seg)
 • Blodprøver: CRP, blodsenkning (SR), elektrolytter med kalium og kalsium, CK (kreatinkinase), ANA: anti-nukleære faktorer; ANCA: anti-neutrofil cytoplasmisk antistoff; TSH, f-T4, glukose
 • EMG (elektromyalgi)
 • MR (med kontrast) av muskler (oftest lår)
 • Biopsi (vevsprøve)
Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden