Muskelsmerter og Revmatisk sykdom 4.61/5 (85)

Share Button


 

Muskelsmerter

Definisjon

Revmatiske muskelsmerter kan variere fra å være litt ubehagelige til å forårsake ekstreme smerter. Smerten er kronisk når den har vart daglig i mer enn tre måneder. Revmatiske muskelsmerter bidrar til redusert livskvalitet, medikamentbruk og langvarig sykefravær. Ofte er plagene ufarlige, men de kan også være tegn på alvorlig sykdom.

Årsaker

Muskelsmerter er vanligvis ikke et sykdomstegn. Smertefulle, stive og ømme muskler er en naturlig reaksjon etter uvant fysisk aktivitet eller ha sovet i en ubekvem stilling eller en del av normal aldring.

 • Leggkramper er svært vanlig i befolkningen og er oftest uten spesiell sykdomsårsak
 • Med økende alder blir musklene ofte mer stive og ømme, særlig etter å ha vært i ro. Aldersrelaterte revmatiske smerter er vanlig
 • Sterkere nye muskelsmerter som vedvarer over dager og uker kan imidlertid være tegn på muskelsykdom eller bakenforliggende annen sykdom

Ny-oppståtte og kroniske muskelsmerter uten kjent årsak bør bli nærmere undersøkt hos lege (vennligst les mer om medisinsk utredning nedenfor på denne siden).

Man kan dele muskelsmerter i to hovedgrupper:

 1. Smerter på grunn av betennelser (revmatisk inflammasjon eller infeksjon)
 2. Smerter som ikke er relatert til betennelse

 1. Muskelsmerter med betennelser (sykdomsfølelse, tegn på inflammasjon i blodprøver)

 • Kreftbehandling med sjekkpunkthemmere kan utløse muskelbetennelse
 • Polyarteritis nodosa (PAN)
  • En svært sjelden form for systemisk vaskulitt
  • Sterke, uforklarlige smerter, ofte i legger. Høye betennelsesprøver og tydelig påvirket allmenntilstand med nattesvette, febertendens og vekttap
 • Polymyalgia revmatika
  • De fleste er i alderen 65-80 år (aldri under 50 år)
  • Begynner i løpet av få dager med svær stivhet i skuldre, nakke, overarmer og bekken, hofter og lår
  • Blodprøver viser høy CRP og blodsenkningsreaksjon (SR). Kreatin kinase (CK) er normal
  • Prednisolon 15-20 mg/dag har god effekt  i løpet av få dager

2. Muskelsmerte uten betennelse

Diagnose

 • Sykehistorie (sykdomsstart, sykdomsforløp, muskelgrupper, medikamenter, andre sykdommer)
 • Medisinske Undersøkelser: Synlige forandringer (atrofi, infeksjonstegn, eksem), smerter ved palpasjon/lett trykk, kraftsvikt (reiser seg fra stolen og fra huk uten å støtte seg)
 • Blodprøver: CRP, blodsenkningsreaksjon (SR), elektrolytter med kalium og kalsium, CK (kreatin kinase), ANA: anti-nukleære faktorer; ANCA: anti-neutrofilt cytoplasmisk antistoff; TSH, f-T4, glukose
 • EMG (elektromyalgi)
 • MR (med kontrast) av muskler (oftest lår)
 • Biopsi (vevsprøve)

Denne siden har hatt 58 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden