Revmatisk feber 3.67/5 (3)

Share Button

Definisjon

Revmatisk feber er akutt, smertefull leddbetennelse (artritt) som kan ramme barn fra 5 års alder. Årsaken er en 2-3 uker forutgående ubehandlet infeksjon med streptokokker. Tilstanden kalles også giktfeber. Utenom manifestasjonene fra ledd, er hjertesykdom en fryktet komplikasjon.

Leddbetennelsene er smertefulle og flytter seg fra ledd til ledd. Hvert ledd angripes i 1-14 dager. Revmatisk feber er sjelden i Vest-Europa, vanligere i deler av Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Sykdomsårsaker

Revmatisk feber utløses av immunsystemet som følge av en reaksjon på β-hemolyserende streptokokker gruppe A (GAS) hos disponerte barn. Disse bakteriene utløser hals- og mandelbetennelse (tonsilitt) betennelse, sjeldnere betennelser i huden. Sykdomsmekanismene er imidlertid ikke helt forstått (Referanse: Carapetis JR, 2016). 

Symptomer

De fleste som får revmatisk feber er er barn mellom 5 og14 års alder. Jenter angripes litt oftere enn gutter.

Feber og utmattelse

Symptomene begynner typisk 2-3 uker etter en halsinfeksjon kombinert med leddbetennelse (artritt). Høy feber og utmattelse er vanlig.

Artritt

Typisk er sterke leddsmerter og deretter ny kraftig leddbetennelse (artritt) i ett kne, ankel, albue eller håndledd. Det er vanlig at leddbetennelsene flytter seg fra ledd-ledd (migrerende arteritt). De aller fleste med revmatisk feber utvikler slike leddbetennelser.

Hjertesykdom

Hjertemuskelbetennelse (myokarditt) og betente hjerteklaffer (oftest mitralklaffen) ses hos 50-70%.

Hjernen

Sentralnervesystemet og hjernen kan angripes i form av Sydenhams chorea med ukontrollerte bevegelser. I tillegg ses endret oppførsel. Dette er sene symptom som begynner 1-6 måneder etter halsinfeksjon. På dette tidspunktet kan de andre symptomene ha gått helt tilbake, slik at en lett overse en sammenheng. Omtrent 20% angripes.

Hud og underhud

Utslett ses i ca 5% ved revmatisk feber. Erythema marginatum eller knuter under huden (noduli) er karakteristisk.

Undersøkelser

Sykehistorien kartlegger symptomer på forutgående tegn på infeksjon i øvre luftveier, latenstid før feber og debut av leddsymptomer (vandrende/migrerende artralgi og/eller artritt er typisk).

Klinisk gjøres en generell undersøkelse som omfatter svelg, hud (utslett, noduli), ledd (artritt), hjerte (hjertemuskel, klaffesykdom), nervesystem (encefalitt), nyrer og andre organer. Leddsmerter (artralgi) og hovne, varme ledd (artritt) påvises ved legeundersøkelse og bildediagnostikk (se nedenfor).

Blodprøver kan rutinemessig omfatte CRP, SR, leukocytter med differensialtellinger, anti-streptolysin titer (AST)

Urin: stiks.

Bildediagnostikk med ultralyd og MR- undersøkelser av ledd er aktuelt.

Annet. Hjertet kan vurderes ved EKG og ekkokardiografi ved aktuelle symptomer. Nevrologisk spesialistvurdering ved symptomer.

Diagnostiske kriterier (referanse: Szylgieska I, 2018)

Jones (2015): Enten minst to hovedkriterier eller ett hovedkriterium + to minorkriterier

Hovedkriterier

  1. Polyartritt (leddbetennelse i flere ledd, oftest i store ledd)
  2. Hjertemuskelbetennelse (peri-, myo-, endo-karditt) og hjerteklaff-manifestasjon
  3. Nevrologisk: Chorea minor (Sydenham) (ekstrapyramidal hyperkinesi, hypotoni)
  4. Eksem: Erytehema anulare (blekt rødt, ringformet, vanligst på kroppen, flyktig)
  5. Revmaknuter (knuter, noduli under huden)

Minorkriterier

  1. Leddsmerter (artralgi)
  2. Feber
  3. EKG forandringer med forlenger PR intervall
  4. CRP eller senkningsreaksjon (SR) forhøyet

Lignende sykdommer / differensialdiagnoser

Behandling

Paracetamol eller naproksen brukes mot smerte. Ved hjertebetennelse gis kortikosteroider. Penicillin kan være aktuelt, også som forebyggende (residivprofylakse). Noen anbefaler å stanse behandlingen etter 7 års profylakse dersom pasienter er fylt 25 år. Dersom hjertet har vært angrepet, er imidlertid forebygging til 30-35 års alder ved moderate manifestasjoner og til 40 år ved gjennomgått alvorlig relatert hjertesykdom (referanse: Carpetis JR, 2005).

Prognose

Ledd- og hudsymptomene går over etter få uker. Hjertesykdommen kan være problematisk og er årsaken til langvarig forebygging med Penicillin.

Litteratur


Denne siden har hatt 5 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden