Kineret (anakinra) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Før behandlingsstart

Vaksiner

  • Vurder årlig influensavaksine
  • Vurder pneumokokk-vaksine før behandlingsstart  (effekt i 5-10 år)
  • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
  • «Levende vaksiner» skal ikke brukes
  • Mer om vaksiner her

Dosering

  • Vanlig dosering hos voksne er en sprøyte (injeksjon)  med 100mg hver dag
  • Kombinasjon med Metotreksat er mulig
  • Barn får dosen beregnet ut i fra kroppsvekt. Aktuell startdose er 1-2mg/kg/dag. Noen får høyere doser etter hvert

Resept

  • H-resept som  dekkes av pasientens helseforetak

Legekontroller / oppfølging

  • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden