Anemi / Lav blodprosent og revmatisk sykdom 4.5/5 (14)

Share Button
Anemi er lav blodprosent

Anemi medfører utmattelse og forekommer ofte ved revmatiske sykdommer, men kan ha mange årsaker

ICD-10 D64.9 (uspesifisert anemi)

Definisjon

For få røde blodlegemer (blodceller)

 • Hemoglobin som er en viktig del av de røde blodcellene, er under 11.5 g/dl hos kvinner, under 13,5 g/dl hos menn
 • Afrikanere av begge kjønn har 0,5 til 1.0 g/dL lavere hemoglobin
 • Det finnes flere former og ulike årsaker, også ved revmatiske sykdommer
 • Ved blodprøver utredes blant annet

Sykdomsårsaker

De fire viktigste grunnene til anemi:

 1. Blødninger

  1. Bakenforliggende årsak avklares
 2. Blodlegemene ødelegges raskt

  1. Årsaken påvises
 3. Produksjonen av blod (i benmarg) er for lav

  1. Jernmangel?
  2. Vitamin B12 eller Folsyre/folat-mangel?
  3. Sykdom i benmargen?
 4. Fordelingsfeil

  1. Fortynning ved økt væskemengde i kroppen
  2. Ansamling av blodceller i milten

Symptomer

Slitenhet, utmattelse, svimmelhet, økt søvnbehov

 • Tung pust og rask puls ved belastning
 • Kalde hender og føtter
 • Hodepine
 • Hårtap, munnsår

Undersøkelsesfunn

 • Blek hudfarge
 • Rask puls
 • Blodprøver viser lavt hemoglobin
  • Nærmere tolkning og utredning, vennligst se egen side her

Diagnosen

Symptomer kan gi mistanke om anemi, blodprøvene er avgjørende

 • Viktig for behandlingen (vennligst se nedenfor) er imidlertid hvilken type anemi som foreligger og hva som er utløsende årsak

1 Jernmangel anemi/blødning

 1. Blødninger

Menstruasjon (hyppig eller kraftig) blant kvinner

Påvisning av jernmangelanemi

 • Blodprøve

Differensialdiagnose av jernmangel

 • Talassemi
  • Mikrocytær anemi med normal transferin-reseptor/ferritin
  • Retikulocytter er forhøyet
  • Beta-talassemi påvises ved hemoglobin-elektroforese (høyt hemoglobin A2)
  • Alfa-talassemi påvises ved molekylære metoder
 • Andre hemoglobin-varianter (vanligst blant personer fra tropiske og subtropiske strøk)

Behandling av jernmangelanemi

 • Tilskudd av jern
  • Klassiske jerntabletter (toverdig jern)
  • Injeksjoner dersom redusert opptak fra tarmen
  • Vedlikehold med jernrik kost og/eller (treverdig) hemojern eller Compiron (via nettbutikk eller apotek)

2 Blodlegemer ødelegges for fort (Hemolytisk anemi)

Påvisning av hemolytisk anemi

 • Feber og svette
 • Raskt fallende hemoglobin
 • Blodprøver

3 Produksjonen er for lav

Aplastisk anemi

 • Deles inn i medfødt og ervervet type. Ervervet type er forårsaket av autoimmun tilstand med destruksjon av hematopoetiske stammceller hos 60% (Wang L, 2019).
 • Samme årsaker som ovenfor, men mer alvorlig

Påvisning av anemi ved produksjonssvikt

 • Blodprøve
  • Anemi + leukopeni (lavt antall hvite blodlegemer) + trombocytopeni (lavt antall blodplater) mistenk akutt leukemi eller annen årsak (se ovenfor)
  • MCV økt ved mangel på Vitamin B12 eller Folsyre. Løselig transferrin-reseptor normal
  • Ferritin normal
  • Retikulocytter (umodne røde blodlegemer) normale eller lave
 • Benmargsundersøkelse (hematolog)
  • Makrocytær anemi (Makrocytær anemi når MCV er over 100 fL)
  • Redusert opptak fra tarmen hvis samtidig lav tranferrin/ferritin
 • Differensialdiagnoser ved forhøyet MCV

4 Fordelingsfeil

Litteratur

Hagestande S, 2020 (aplastisk anemi)


Denne siden har hatt 13 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden