Anemi / Lav blodprosent og revmatisk sykdom 4.42/5 (12)

Share Button
Anemi er lav blodprosent

Anemi medfører utmattelse og forekommer ofte ved revmatiske sykdommer, men kan ha mange årsaker

ICD-10 D64.9 (uspesifiert anemi)

Definisjon

For få røde blodlegemer (blodceller)

 • Hemoglobin som er en viktig del av de røde blodellene, er under 11.5 g/dl hos kvinner, under 13,5 g/dl hos menn
 • Afrikanere av begge kjønn har 0,5 til 1.0 g/dL lavere hemoglobin
 • Det finnes flere former og ulike årsaker, også ved revmatiske sykdommer
 • Ved blodprøver utredes blant annet

Sykdomsårsaker

De fire viktigste grunnene til anemi

 1. Blødninger

  1. Bakenforliggende årsak avklares
 2. Blodlegemene ødelegges raskt

  1. Årsaken påvises
 3. Produksjonen av blod (i benmarg) er for lav

  1. Jernmangel?
  2. Vitamin B12 eller Folsyre/folat-mangel?
  3. Sykdom i benmargen?
 4. Fordelingsfeil

  1. Fortynning ved økt væskemengde i kroppen
  2. Ansamling av blodceller i milten

Symptomer

Slitenhet, utmattelse, svimmelhet, økt søvnbehov

 • Tung pust og rask puls ved belastning
 • Kalde hender og føtter
 • Hodepine
 • Hårtap, munnsår

Undersøkelsesfunn

 • Blek hudfarge
 • Rask puls
 • Blodprøver viser lavt hemoglobin
  • Nærmere tolkning og utredning, vennligst se egen side her

Diagnosen

Symptomer kan gi mistanke om anemi, blodprøvene er avgjørende

 • Viktig for behandlingen (vennligst se nedenfor) er imidlertid hvilken type anemi som foreligger og hva som er utløsende årsak

1 Jernmangel anemi/blødning

 1. Blødninger

Menstruasjon (hyppig eller kraftig) blant kvinner

Påvisning av jernmangelanemi

 • Blodprøve

Differensialdiagnose av jernmangel

 • Talassemi
  • Mikrocytær anemi med normal transferin-reseptor/ferritin
  • Retikulocytter er forhøyet
  • Beta-talassemi påvises ved hemoglobin-elektrofosese (høyt hemoglobin A2)
  • Alfa-talassemi påvises ved molekylære metoder
 • Andre hemoglobin-varianter (vanligst blant personer fra tropiske og subtropiske strøk)

Behandling av jernmangelanemi

 • Tilskudd av jern
  • Klassiske jerntabletter (toverdig jern)
  • Injeksjoner dersom redusert opptak fra tarmen
  • Vedlikehold med jernrik kost og/eller (treverdig) hemojern eller Compiron (via nettbutikk eller apotek)

2 Blodlegemer ødelegges for fort (Hemolytisk anemi)

Påvisning av hemolytisk anemi

 • Feber og svette
 • Raskt fallende hemoglobin
 • Blodprøver

3 Produksjonen er for lav

Aplastisk anemi

 • Samme årsaker som ovenfor, men mer alvorlig

Påvisning av anemi ved produksjonssvikt

 • Blodprøve
  • Anemi + leukopeni (lavt antall hvite blodlegemer) + trombocytopeni (lavt antall blodplater) mistenk akutt leukemi eller annen årsak (se ovenfor)
  • MCV økt ved mangel på Vitamin B12 eller Folsyre. Løselig transferrin-reseptor normal
  • Ferritin normal
  • Retikulocytter (umodne røde blodlegemer) normale eller lave
 • Benmargsundersøkelse (hematolog)
  • Makrocytær anemi (Makrocytær anemi når MCV er over 100 fL)
  • Redusert opptak fra tarmen hvis samtidig lav tranferrin/ferritin
 • Differensialdiagnoser ved forhøyet MCV

4 Fordelingsfeil


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden