Anemi / Lav blodprosent og revmatisk sykdom 4.33/5 (3)

Share Button
Anemi er lav blodprosent

Anemi medøfrer utmattelse og forekommer ofte ved revmatiske sykdommer, men kan ha mange årsaker

Anemi (lav blodprosent) ved revmatiske sykdommer

ICD-10 D64.9 (uspesifiert anemi)

Definisjon

 • For få røde blodlegemer (blodceller)
 • Hemoglobin som er en viktig del av de røde blodellene, er under 11.5 g/dl hos kvinner, under 13,5 g/dl hos menn
 • Afrikanere av begge kjønn har 0,5 til 1.0 g/dL lavere hemoglobin
 • Det finnes flere former og ulike årsaker, også ved revmatiske sykdommer
 • Ved blodprøver utredes blant annet

Sykdomsårsaker

De fire viktigste grunnene til anemi

 1. Blødninger

  1. Bakenforliggende årsak avklares
 2. Blodlegemene ødelegges raskt

  1. Årsaken påvises
 3. Produksjonen av blod (i benmarg) er for lav

  1. Jenmangel?
  2. Vitamin B12 eller Folsyre/folat-mangel?
  3. Sykdom i benmargen?
 4. Fordelingsfeil

  1. Fortynning ved økt væskemengde i kroppen
  2. Ansamling av blodceller i milten

Symptomer

 • Slitenhet, utmattelse, svimmelhet, økt søvnbehov
 • Tung pust og rask puls ved belastning
 • Kalde hender og føtter
 • Hodepine
 • Hårtap, munnsår

Undersøkelsesfunn

 • Blek hudfarge
 • Rask puls
 • Blodprøver viser lavt hemoglobin
  • Nærmere tolkning og utredning, vennligst se egen side her

Diagnosen

 • Symptomer kan gi mistanke om anemi, blodprøvene er avgjørende
 • Viktig for behandlingen (vennligst se nedenfor) er imidlertid hvilken type anemi som foreligger og hva som er utløsende årsak

1 Jernmangel anemi/blødning

 1. Blødninger

 2. Mangel på jern i kosten

 3.  For lavt opptak av jern fra tarmen

Påvisning av jernmangelanemi

 • Blodprøve

Differensialdiagnose av jernmangel

 • Thalassemi
  • Mikrocytær anemi med normal transferin-reseptor/ferritin
  • Retikulocytter er forhøyet
  • Beta-thalassemi påvises ved hemoglobin-elektrofosese (høyt hemoglobin A2)
  • Alfa-thalassemi påvises ved molekylære metoder

Behandling av jernmangelanemi

 • Tilskudd av jern
  • Klassiske jerntabletter (toverdig jern)
  • Injeksjoner dersom redusert opptak fra tarmen
  • Vedlikehold med jernrik kost og/eller (treverdig) hemojern eller Compiron (via nettbutikk eller apotek)

2 Blodlegemer ødelegges for fort (Hemolytisk anemi)

Påvisning av hemolytisk anemi

 • Feber og svette
 • Raskt fallende hemoglobin
 • Blodprøver

3 Produksjonen er for lav

Aplastisk anemi

 • Samme årsaker som ovenfor, men mer alvorlig

Påvisning av anemi ved produksjonssvikt

 • Blodprøve
  • Anemi + leukopeni (lavt antall hvite blodlegemer) + trombocytopeni (lavt antall blodplater) mistenk akutt leukemi eller annen årsak (se ovenfor)
  • MCV økt ved mangel på Vitamin B12 eller Folsyre. Løselig transferrin-reseptor normal
  • Ferritin normal
  • Retikulocytter (umodne røde blodlegemer) normale eller lave
 • Benmargsundersøkelse (hematolog)
  • Makrocytær anemi (Makrocytær anemi når MCV er over 100 fL)
  • Redusert opptak fra tarmen hvis samtidig lav tranferrin/ferritin
 • Differensialdiagnoser ved forhøyet MCV
  • Alkohol eller Myelodysplastisk syndrom
   • MCV høy (>100), men normal vitamin-B12, folsyre/folat, tranferrin-reseptor/ferritin

4 Fortdelingsfeil

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden