Nøkkelord for Utredning, Henvisning, Journal-skrivning ved Antisyntetase syndromet 5/5 (4)

Share Button

Diagnosen er basert på

Sykehistorie

 • Debut (tidspunkt) for start av symptomer: tørrhoste, dyspne ved fysisk belastning
 • Lunger

  • Tørrhoste
  • Dyspne ved fysisk belastning
  • Raskt progredierende symptomer fra lunger (øker uke for uke)?
 • Muskler (myositt)

  • Smerter
  • Svakhet
  • Dysfagi (øsofagus affeksjon)
  • Proksimal (klassisk-) og/eller distal affeksjon

Immunmodulerende behandling til nå

Klinisk undersøkelse

 • Muskler

  • Muskelatrofi og redusert kraft (reiser seg fra stol/huk uten støtte?)
  • Svakere muskelkraft (proksimalt) i lår, armer eller nakke?
  • Redusert gangfunksjon?

Laboratorieprøver

 • Kreatin kinase (CK) er vanligvis moderat forhøyet
 • ASAT og LD (vanligvis forhøyet)
 • Antistoff (“myositt-spesifikke)
  • Jo-1, Pl-7 eller Pl-12 (+ noen veldig sjeldne) foreligger vanligvis
  • ANA (antinukleære antistoff) hos 50%
  • SSA (Ro 52) er ofte positiv i lavt titer uten at samtidig Sjøgrens eller SLE foreligger

Supplerende Medisinsk Utredning

 • Lungefunksjonstester (inklusiv DLCO/gassopptak)
 • Radiologisk

  • HRCT undersøkelser av lunger
  • Røntgen undersøkelse kan være normal selv ved store lunge forandringer
  • MR undersøkelse (med kontrast) av proksimal muskulatur, oftest av begge lår
   • MR-lokaliserer muskelgrupper med mest affeksjon. Lokalisering for biopsi (se nedenfor)
  • Røntgen eller manometri av spiserør (svelgeakt)
 • Laboratorium

  • Rutine (Hb, blodsenkningsreaksjon (SR), CRP, leukocyter, trombocyter, Leverenzymer, K, Na, Cl, Ca, Kreatinin, TSH, T4, kreatin kinase (CK)
  • Myositt spesifikke auto-antistoffer (a-Jo-1 i 80-90%, Pl-7 og Pl-12 og andre er sjeldnere)
  • Anti-SSA (Ro) antistoff (som ved Sjøgrens syndrom og SLE) er ikke uvanlig
 • Kapillaroskopi 

 • Muskelbiopsi

  • Blir utført dersom økt CK, ødem på MR, eller positiv EMG (elektromyografi).

Malignitet

 • Malignitetsutredning bør bli vurdert (særlig ved dermatomyositt hos voksne)
  • Gynekologisk undersøkelse, CT undersøkelse av abdomen, elektroforese urin/serum, avføringsprøve med spor av blod?, koloskopi, andre u.s. dersom klinisk mistanke
  • Alternativt: PET/CT

Myositt (BINDEVEVSSYKDOMMER.no)

Antisyntetase syndromet, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden