Kikuchi-Fujimoto sykdom, Histocyttisk nekrotiserende lymfadenitt 4/5 (1)

Share Button

Illustrasjon By Nephron/creativecommons.org or GFDL/Wikimedia

KIKUCHI-FUJIMOTO sykdom (histocyttisk nekrotiserende lymfadenitt)

Definisjon

En sjelden, benign, nekrotiserende lymfadenopati (sykdom i lymfeknuter, mest på hals) hos unge kvinner. Histologi skiller fra malign sykdom: histocytisk nekrotiserende. Ukjent årsak.

Forekomst

Mest unge kvinner, kan også affisere menn. Typisk  under 40 års alder ved debut, men rapportert mellom 6 – 80 års alder. Gjennomsnittlig alder ved debut: 30 år. Alle etniske befolkningsgrupper kan få sykdommen, men hyppigst i Asia (ref: Mrowka-Kata K, 2013). Sykdommen er i blant assosiert med systemiske bindevevssykdommer, særlig systemisk lupus (ref Baenas DF, 2016).

Symptomer

 • Feber (30-50%, 1-4 uker) ved debut
 • Hovne cervikale lymfeknuter (100%, 1 – 2 cm i diameter, opptil 7cm beskrevet)
 • Nattesvette
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Oppkast
 • Diaré
 • Vekttap (10%)
 • Utslett
 • Artritt (5%)
 • Stor lever og milt (hepatosplenomegali) (3%)
 • Benmarg: Økt antall macrofager, ingen atypiske celler
 • SLE assosiasjon forekommer, men ANA-test er vanligvis normal

Medisinsk utredning

Blodprøver: Mange har normale prøver. Leukopeni (20-32%), Blodsenkningsreaksjon (SR) over 60mm blant 40 – 70% ), anemi (23%).

Diagnose

 • Lymfeknute-biopsi (skille fra lymfom: Hodkin, non-Hodkin).
 • Biopsi med tynn nål kan brukes. Immunhistokjemi:
  • CD68+ T-lymfocytter påvises
  • Fravær av neutrofile i ”nekrotiserende fase” skiller fra SLE
 • CT undersøkelse av hovne lymfeknuter viser perinodulær infiltrasjon (81%), homogent kontrastopptak (83%)

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling / oppfølging

Selvbegrensende sykdom. Spontan tilheling etter 1 – 4 mnd. Ingen spesifikk terapi. Ved alvorlige symptomer kan corticosteroider være nyttige.

Kontroller for å utelukke SLE-utvikling etter noen år.

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden