Kikuchi-Fujimoto sykdom 4.5/5 (2)

Share Button
Kikuchi

Kikutchi-Fujimoto sykdom med hoven lymfeknute på halsen. Khadanga S, 2014. Openi, CC BY NC SA 3.0

KIKUCHI-FUJIMOTO sykdom (histiocytisk nekrotiserende lymfadenitt)

Definisjon

Kikutchi-Fujimoto sykdom (KFS) er en sjelden, benign, nekrotiserende lymfadenopati (sykdom i lymfeknuter), oftest på halsen hos unge kvinner. Histologi (vevsundersøkelse ved biopsi) skiller fra kreft: histiocytisk nekrotiserende. Ukjent årsak. Sykdommen er i noen tilfeller assosiert med Systemisk lupus erythematosus (SLE).

Forekomst

De fleste er unge kvinner, kan sykdommen også affisere menn. Typisk under 40 års alder ved debut, men rapportert mellom 6 – 80 års alder. Gjennomsnittlig alder ved debut er 30 år.

Symptomer

 • Hovne lymfeknuter på halsen (100%, 1 – 2 cm i diameter, opptil 7cm beskrevet)
 • Feber (30-50%, 1-4 uker) ved debut
 • Nattesvette
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Oppkast
 • Diaré
 • Vekttap (10%)
 • Utslett
 • Artritt (5-7%)
 • Stor lever og milt (hepatosplenomegali) (3%)
 • Benmarg: Økt antall makrofager, ingen atypiske celler
 • SLE assosiasjon forekommer, men ANA-test er vanligvis normal

Medisinsk utredning

Blodprøver

 • Mange har normale prøver. Lavt antall hvite blodlegemer (Leukopeni, hos 20-32%, Blodsenkningsreaksjon (SR) over 60mm hos 40 – 70%, anemi hos 23%)

Vevsprøve (biopsi) er avgjørende for diagnosen

Diagnose

Lymfeknute-biopsi (skille fra lymfom: Hodgkins, non-Hodgkins).

 • Biopsi med tynn nål kan brukes. Immunhistokjemi
  • CD68+ T-lymfocytter påvises
  • Fravær av neutrofile i ”nekrotiserende fase” skiller fra SLE

CT undersøkelse av hovne lymfeknuter viser perinodulær infiltrasjon (81%), homogent kontrastopptak (83%)

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling / oppfølging

Ingen spesifikk terapi. Ved alvorlige symptomer kan kortikosteroider (Prednisolon) være nyttige.

Kontroller for å utelukke SLE-utvikling etter noen år.

Prognose

Selvbegrensende sykdom. Spontan tilbakegang etter 1 – 4 mnd.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden