Encefalitt, autoimmun hjernebetennelse 3.67/5 (6)

Share Button

Autoimmun encefalitt, Hashimoto. MR av hjerne. Department of Neurology, Sun Yat-Sen Memorial Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China. Openi

Definisjon

Autoimmune encefalitt er en sykdom der immunsystemet angriper hjernen. Symptomene økende på over dager-uker. Noen tilfeller har sammenheng med andre autoimmune sykdommer, inklusiv systemisk lupus erythematosus (SLE) eller autoimmun stoffskiftesykdom (Hashimotos thyreoiditt). Andre kan ha en bakenforliggende kreftsykdom.

  • Det finnes flere typer autoimmun encefalitt som skilles på bakgrunn av symptomer, antistoff i blod og spinalvæske og andre undersøkelsesfunn
  • Sykdommen må utredes og behandles av nevrolog

Symptomer

Undersøkelser

Diagnose

  • Sykehistorie
  • Undersøkelser
  • Utelukke infeksjoner og annet

Feilaktig diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden