Encefalitt, autoimmun hjernebetennelse 3.67/5 (6)

Share Button

Autoimmun encefalitt, Hashimoto. MR av hjerne. Department of Neurology, Sun Yat-Sen Memorial Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China. Openi

Definisjon

Autoimmune encefalitt er en sykdom der immunsystemet angriper hjernen. Symptomene økende på over dager-uker. Noen tilfeller har sammenheng med andre autoimmune sykdommer, inklusiv systemisk lupus erythematosus (SLE) eller autoimmun stoffskiftesykdom (Hashimotos tyreoiditt). Andre kan ha en bakenforliggende kreftsykdom. Det finnes flere typer autoimmun encefalitt som skilles på bakgrunn av symptomer, antistoff i blod og spinalvæske og andre undersøkelsesfunn. Sykdommen må utredes og behandles av nevrolog.

Symptomer

Undersøkelser

Diagnose

  • Sykehistorie
  • Undersøkelser
  • Utelukke infeksjoner og annet

Feilaktig diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden