Amyloidose 4.13/5 (8)

Share Button

Primær (AL) amyloidose. Stor tunge med bitemerker. Små knuter i huden på brystet. Kumar S, – Mediterr J Hematol Infect Dis (2013).CC BY 2.0

Amyloidose (ICD-10 E85)

Definisjon

Amyloidose er gruppe sykdommer der spesielle proteiner (autologe fibrillære proteiner) slår seg sammen (aggregerer) i bindevevet utenfor cellene (ekstracellulært). Proteinene danner tredimensjonale depoter av lavmolekylære fibriller (amyloid). Amylodose fortrenger det normale vevet og skader etter hvert organfunksjonene. Amyloidose kan deles i mer enn 30 typer avhengig av proteinet som danner amyloid.  De vanligste er:

 • Amyloid A (AA)- amyloidose

  • Forårsaket av annen, kronisk sykdom (sekundær amyloidose), vennligst se mer nedenfor
 • Amyloidose (AL)

  • Forekommer uten annen sykdom (primær amyloidose), mer nedenfor
 • Andre grupper

  • Familær amyloidose
  • Beta-2-mikroglobulin-relatert amyloidose (ved langvarig dialyse)
  • Aldersrelatert (senil) amyloidose (ofte med hjertesvikt)
   • Alzheimer sykdom med amyloid avleiring i blodårer i hjernen
   • Hud
   • Hjerte
   • Øye
   • Urinblære (blødninger/blod i urinen)Organspesifikk amyloidose

Symptomer (både AA og AL amyloidose)

Nyrer

 • Asymptomatisk proteinuri, nefrotisk syndrom eller progressiv nyresvikt med lite proteinuri

Hud

 • Purpura, blødninger, papler, hudtumor, pigmentering

Amyloidose med pigmentforandringer i hud. Yang W, BMC Dermatol. (2011). CC BY 2.0

Hender

 • Voksaktig hud.
 • Fingre med med bøye-kontrakturer (palmarfascie affeksjon), knuter på strekkesiden av underarmer

Slimhinner og mage-tarm

 • Blødninger
 • Redusert næringsopptak (vekttap)

Nerver

Hjertet

 • Hjertesvikt (restriktiv) av ellers ukjent årsak
 • Hjerterytmeforstyrrelser (hjerte-blokk)
 • Coronar hjertesykdom

Lever og milt

 • Økt størrelse (hepatosplenomegali)

Munnhule

 • Tørrhet
 • Forstørret tunge (macroglossi)
 • Slimhinner som har lett for å blø

Muskler

 • Pseudohypertrofi (forstørret muskelvolum)
 • Skulderpute symptom (rotator-cuff fortykket, ses ved ultralyd eller MR)

Lunger

 • Hoste, tung pust

Thyroidea (stoffskiftet) og binyrer

 • Forstørrelse og funksjonsforstyrrelse

Skjelett

 • Bencyster som kan føre til benbrudd

Diagnose

Mistenk amyloidose

 • Uforklarlig protenuri
 • Kardiomyopati (stort hjerte) når ekkokardiografi viser konsenrisk hypertrofi med fortykket hjertemuskel og Pro-BNP i blodprøve er økende uten kjent coronar hjertesykdom

Biopsi

 • ”Gullstandard” er vevsprøve (biopsi) fra affisert organ, fettvev (sensitivitet 90%, Referanse: Hallouch, RA), små spyttkjertler (leppebiopsi, sensitivitet 50%), benmarg eller rectum (sensitivitet 75-85%).
 • Prøvene blir farget med Congo rødt og undersøkt under mikroskop med polarisert lys, men også bruk av elektronmikroskopi og scintigrafi er aktuelt

Amyloidose i nyrevev. Wikimedia.Nephron/creativecommons.org/ Wikimedia

 AA (”sekundær”)

Amyloidose er blitt sjeldnere med tiden fordi de bakenforliggende kroniske betennelsesaktige sykdommene behandles bedre nå. Amyloid består av serum amyloid A som er en inflammatorisk komponent. Nyrene angripes hos 80%. Noen kroniske  sykdommer som kan medføre AA-amyloidose er:

 AL ”(primær”) amyloidose

Mistenkes når serum (blodprøve) eller urin elektroforese viser monoklonal komponent av lette kjeder (>95%) (Myelom. Mb Waldenstrøm) og proteinuri eller andre suspekte symptomer og undersøkelsesfunn påvises (se over). Amyloidet består av lett kjeder.  Nefrotisk syndrom med mye protein utskillelse i urin påvises ofte. Benmargsbiopsi gjøres ofte som del av utredningen.

Behandling

En kan forbygge AA amyloidose ved bruk av effektiv medikamentell behandling av grunnsykdommen over lang tid. Hvis AA amyloidose blir påvist, kan det fortsatt ha effekt å intensivere behandling av grunnsykdommen. Man forsøker å oppnå at serum SAA nivå (i blod) blir <10 mg/liter. CRP kan brukes som surogat markør.

 • Ved Familær Middelhavsfeber (FMF) er Kolkisin et effektivt medikament som skal brukes kontinuerlig
 • Ved kronisk, inflammatorisk autoimmun sykdom er immundempende behandling viktig. Methotrexate og biologiske medikamenter som TNF-hemmere, rituximab og spesielt tocilizumab (RoActemra) har vist seg effektive ved å fjerne serum amyoid A og kan vurderes som mer spesifikk terapi mot amyloiddepot.

Oppfølging

Amyloidose kan monitoreres ved 123I – scintigrafi. Regelmessige kontroller av blod og urin gjøres også. Oppfølgingen skal avdekke aktiv betennelse og vise at indre organer fungerer normalt.

Prognose / fremtidsutsikter

Amyloidose er i utgangspunktet alvorlig, men er avhengig av hvilken form for amyloidose som foreligger, hvilke organer som angripes og hvor utbredt sykdommen er i kroppen.

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden