Amyloidose 4.08/5 (13)

Share Button
Primær (AL) amyloidose. Stor tunge med bitemerker. Små knuter i huden på brystet. Kumar S, – Mediterr J Hematol Infect Dis (2013). CC BY 2.0

Amyloidose (ICD-10 E85)

Definisjon

Amyloidose er gruppe sykdommer der spesielle proteiner (autologe fibrillære proteiner) slår seg sammen (aggregerer) i bindevevet utenfor cellene (ekstracellulært). Tilstanden med amyloid -avleiring fortrenger det normale vevet og skader etter hvert organfunksjonene. Amyloidose kan ses ved kronisk betennelse ved revmatiske sykdommer (type serum amyloid A (SAA)/ AA-amyloidose/ sekundær type). Den primære formen (systemic light-chain, AL-type) har sykdomstrekk som kan mistolkes som revmatisk sykdom (vennligst se differensialdiagnoser nedenfor). AA-amyloidose er relatert til mangeårig systemisk inflammasjon ved familiær middelhavsfeberjuvenil artrittrevmatoid artrittBekhterevs,  Muckle Wells syndrominflammatorisk tarmsykdom og lignende. Lokalisert amyloidose er sjelden og defineres ved at amyloid er produsert og deponert i en isolert del av kroppen. I blodet foreligger ikke monoklonale, lette kjeder og prognosen er utmerket. Amyloidose utredes og følges opp hos spesialist innen det/de mest angrepne organer, ev. også hos hematolog. Revmatologen bør kunne gjenkjenne symptomene og skille dem fra revmatiske bindevevssykdommer, vaskulitt og artritt-sykdommer.

Forekomst

En svensk undersøkelse fant ant antall nye tilfeller var 1-2/100.000 innbyggere. AL-amyloidose er vanligere enn AA type. Høyeste forekomst blant 60-80 åringer (Hemminki K. 2012).

Symptomer (både AA og AL-amyloidose)

Amyloidose med pigmentforandringer i hud. Yang W, BMC Dermatol. (2011). CC BY 2.0

Vanlige symptomer omfatter blant annet hjertesvikt med bevart pumpefunksjon og nyre-manifestasjoner med eggehvite i urinen (proteinuri).

 • Hjerte-symptomer kan begynne med angina, lavt blodtrykk og hjerterytmeforstyrrelser referanse: (Deshai HV, 2010). Hjertesvikt (restriktiv) av ellers ukjent årsak.
 • Nyrer. Tap av proteiner over tid som ved nefrotisk syndrom merkes smertefrie hevelser / ødemer, særlig i ankler og legger (referanse: Fedotov SA, 2022).
 • Forstørrede organer skyldes deponering av amyloid i lever (hepatomegali), milt (splenomegali), tunge (makroglossi) og spyttkjertler (tørrhets-symptomer). 
 • Nervesystem. Nummenhet og nervesmerter i hender og føtter (perifer nevropati, polynevropati (sensorisk)) og påvirket allmenntilstand med vekttap (ved tarmplager) og utmattelse er også vanlig (referanse: Al Hamed R, 2021). Carpal tunnel syndrom. Påvirket autonome nervesystem: Lavt blodtrykk med svimmelhet når en står (ortostatisk hypotoni). Impotens.
 • Hevelse over skulderledd. Amyloide skulderputer, skulderpute symptom med rotator-cuff fortykkelse ses ved ultralyd eller MR og skyldes også amyloid-avleiringer (referanse: Liepnieks JJ, 2008).
 • Hender. Voksaktig hud. Fingre med bøye-kontrakturer (palmar fascie affeksjon), knuter på strekkesiden av underarmer.
 • Hud. Små blødninger (purpura), små knuter under huden (papler), pigmentforandring, pigmentering. Andre symptomer er voksaktig fortykkede fingre og blødninger under huden (ekkymoser). Hjernen angripes ikke.
 • Muskler. Pseudohypertrofi (forstørret muskelvolum).
 • Skjelett/bensubstans. Bencyster som kan føre til benbrudd.
 • Slimhinner , munn og mage-tarm. Tørrhet (øyne, munn), blødninger fra slimhinner, Forstørret tunge (macroglossi), redusert næringsopptak, vekttap.
 • Lunger. Hoste, tung pust.
 • Skjoldbruskkjertel og binyrer. Forstørrelse og funksjonsforstyrrelse

Undersøkelser

Amyloidose i nyrevev. Wikimedia. Nephron/creativecommons.org/ Wikimedia. CC SA 3.0

Sykehistorien omfatter registrering av aktuelle symptomer (se ovenfor.

Kliniske undersøkelser omfatter systematisk vurdering av munn md tunge, hud, skuldre, hender, hjerte, lever og milt.

Blodprøver kan omfatte celletellinger, lever – og nyrefunksjonsprøver, albumin, samt NTPro-BNP og troponin T. Proteinelektroforese. Laser capture microdissection og tandem massespektrometri (LCM-MS) brukes for subtyping og er mer spesifikk enn anti-stoff baserte metoder/immunhistokjemi (referanse: Wisniowski B, 2020).

Urin undersøkes for proteinutskillelse og protein/kreatinin clearance. Urinelektroforese.

Vevsprøver (biopsi). Diagnosen sikres ved biopsi som kan tas fra ulike vev. Biopsitakningen er vanligvis ukomplisert, men en bør være oppmerksom på generell økt blødningsrisiko ved amyloidose. Ofte velges biopsi fra fettvev over magen (sensitivitet >80%), endetarmen eller små spyttkjertler i underleppen (referanse: Hallouch, RA). Prøvene blir farget med Congo rødt og undersøkt under mikroskop med polarisert lys, men også bruk av elektronmikroskopi og scintigrafi er aktuelt.

EKG kan avsløre rytmeforstyrrelser ved hjerte-manifestasjoner.

Amyloidose undergrupper

Amyloidose kan deles i mer enn 30 typer avhengig av proteinet som danner amyloid. De vanligste er:

Amyloid A (AA)- type

Forårsaket av annen, kronisk sykdom (sekundær amyloidose). Vennligst se under «Definisjon» overfor.

Amyloidose (AL)-type)

Forekommer uten annen sykdom (primær amyloidose).

Andre amyloidose-relatere tilstander

 • Familiær amyloidose
 • Beta-2-mikroglobulin-relatert amyloidose (ved langvarig dialyse)
 • Aldersrelatert (senil) amyloidose (ofte med hjertesvikt)
 • Alzheimer sykdom med amyloid avleiring i blodårer i hjernen
 • Lokalisert Hud-amyloidose
 • Lokalisert hjerte-amyloidose
 • Øye-amyloidose
 • Urinblære (blødninger/blod i urinen)
 • Organspesifikk amyloidose, andre organer

Diagnose

Mistenk amyloidose ved:

 • Uforklarlig protenuri
 • Kardiomyopati (stort hjerte)

 AL ”(primær”) amyloidose Mistenkes når serum (blodprøve) eller urin elektroforese viser monoklonal komponent av lette kjeder (λ, κ >95%) (Myelom. Mb. Waldenstrøm) og proteinuri eller andre suspekte symptomer og undersøkelsesfunn påvises (se over). Amyloid-vevet består av lett kjeder. Nefrotisk syndrom med mye protein utskillelse i urin påvises ofte. Benmargsbiopsi gjøres ofte som del av utredningen.

Lignende sykdommer / differensialdiagnoser

Behandling

Dagens behandling er avhengig av bakenforliggende sykdomsårsak, type amyloidose og pasientens tilstand.

AA amyloidose er et av angrepsmålene er rettet mot å hemme aktiviteten av grunnsykdommen for å redusere risiko eller forverring. Dette reduserer leverens kapasitet til å produsere SAA idet høye serumnivåer av SAA øker risikoen for amyloid avleiring. Blant immundempende legemidler har IL-6 hemmer (tocilizumab) har vist seg effektiv ved ulike manifestasjoner (Inoue D, 2010; Redondo-Pachón MD, 2013). Ved Familiær Middelhavsfeber (FMF) er Kolkisin et effektivt medikament som skal brukes kontinuerlig. Ved kronisk, inflammatorisk autoimmun sykdom er immundempende behandling viktig. Metotreksat og biologiske medikamenter som TNF-hemmere, rituksimab og spesielt tocilizumab (RoActemra) har vist seg effektive ved å fjerne serum amyloid-A og kan vurderes som mer spesifikk terapi mot amyloiddepotet.

AL amyloidose vurderer en først om autolog stamcelle-transplantasjon er aktuelt (utvalgskriterier). Dette innebærer at alderen ikke er for høy, at hjerte, nyrer og lunger fungerer godt nok. Samlet sett tilbys ca. 20% slik behandling (referanse: Al Hamed R, 2021). Også for behandling av AL- amyloidose og andre typer vises til supplerende litteratur (referanse: Ihne S, 2020).

Oppfølging

Amyloidose kan følges opp scintigrafi-undersøkelser. Regelmessige kontroller av blod og urin gjøres også. Oppfølgingen skal avdekke aktiv betennelse og vise at indre organer fungerer normalt.

Prognose / fremtidsutsikter

Systemisk amyloidose er i utgangspunktet alvorlig, men er avhengig av hvilken form for amyloidose som foreligger, hvilke organer som angripes og hvor utbredt sykdommen er.

Litteratur


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden