Henvisning til spesialist, Sarkoidose 4.7/5 (10)

Share Button

Viktigst

Hvilken type spesialist er avhengig av organ manifestasjonene

 • Hovedsakelig leddaffeksjon: Revmatolog
 • Hovedsakelig lungefunn: Lungespesialist
 • Leveraffeksjon må avklares: Gastroenterolog
 • Hjertemuskelaffeksjon: Kardiolog
 • Øye: Øyelege
 • Hud: Hudlege

Sykehistorie

 • Hvilke typiske organ symptomer?
 • Allmenntilstand blir påvirket (Nattesvette / litt feber, Utmattelse, Vekttap)?

Medisinske undersøkelser

 • Forstørrede lymfeknuter ved palpasjon
 • Hepatosplenomegali
 • Hjertesvikt og/eller rytmeforstyrrelse
 • Auskultasjon av lunger
  • Krepitasjoner
 • Røntgenundersøkelse eller CT undersøkelse av lunger (forstørrede hilus glandler eller interstitiell lungesykdom)
 • Lungefunksjonstester
  • Helst med DLCO/TLCO (gassdiffusjon)
 • Auskultasjon av hjerte
 • EKG (rytmeforstyrrelser)
 • Blodprøver

  • Blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP (moderat økt)
  • Leukocytter (Leukopeni blant 5 – 10%)
  • ACE (angiotensin converting enzyme økt ved generalisert sykdom)
  • IgG (lav blant 80%)
  • Kalsium (økt)
  • Alkalisk fosfatase og leverenzymer (økt)

Differensialdiagnoser


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden