Henvisning til spesialist, Sarkoidose 4.71/5 (7)

Share Button

Viktigst

Hvilken type spesialist er avhengig av organ manifestasjonene

 • Multippel organ-affeksjon: Henvisning for Oslo-pasienter kan sendes: Revmatologisk avdeling, OUS Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar også pasienter fra hele Helseregion Sør-Øst og andre regioner så langt kapasiteten rekker.

Sykehistorie

 • Hvilke typiske organ symptomer?
 • Allmenntilstand blir påvirket (Nattesvette / litt feber, Utmattelse, Vekttap)?

Medisinske undersøkelser

 • Forstørrede lymfeknuter ved palpasjon
 • Hepatosplenomegali
 • Hjertesvikt og/eller rytmeforstyrrelse
 • Auskultasjon av lunger
  • Krepitasjoner
 • Røntgenundersøkelse eller CT undersøkelse av lunger (forstørrede hilus glandler eller interstitiell lungesykdom)
 • Lungefunksjonstester
  • Helst med DLCO/TLCO (gassdiffusjon)
 • Auskultasjon av hjerte
 • EKG (rytmeforstyrrelser)
 • Blodprøver

  • Blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP (moderat økt)
  • Leukocytter (Leukopeni blant 5 – 10%)
  • ACE (angiotensin converting enzyme økt ved generalisert sykdom)
  • IgG (lav blant 80%)
  • Kalsium (økt)
  • Alkalisk fosfatase og leverenzymer (økt)

Differensialdiagnoser


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden