Cannabis / Marihuana mot Revmatisk smerte 3.58/5 (26)

Share Button

Foto: iStock

Definisjon

Cannabisplanten (Cannabis) brukes til å produsere flere produkter. Cannabis / marihuana/cannabinoider (engelsk: marijuana) er vanligvis tørkede blader av toppskudd og blomster, stilker eller frø. Hasj er et videreforedlet produkt hvor plantesaften eller harpiksen er presset til plater eller klumper sammen med deler av plantematerialet. «Bønner» (fra bønneplante) er et slangord for hasj, mens «weed» er et slangord for marihuana.

Cannabis er blitt lovlig i flere stater i USA og noen andre land. Til medisinsk bruk kan alvorlig syke mennesker få cannabis som smertelindrende behandling i Finland, Tyskland, Nederland, Tsjekkia og Canada, delvis med utgifter dekket. En del pasienter ønsker derfor mer informasjon om fordeler og ulemper ved cannabis, marihuana og hasj.

Medisinsk bruk av cannabis / marihuana

 • Kreftsmerte og nevrologisk smerte kan behandles med cannabis og er undersøkt
  • Flere studier viser effekt mot smerte (Referanse: Abrams DI, 2015)
  • Alvorlig syke ha også nytte av den humørløftende effekten
 • Virkning også på store muskelspenninger (spastisitet) ved multiple sklerose (MS) er påvist
  • Sativex (CD-resept-agonist) kan brukes i Norge. Indikasjonen er multiple sklerose og forskrivinger på H-resept fra sykehus.
   • Tretthet er den vanligste bivirkningen
  • Epidiolex er ikke i bruk i Norge, men i USA godkjent mot epileptiske anfall ved Lennox-Gastauts syndrom og Dravets syndrom
  • Marinol brukes ikke i Norge, men i USA ved tap av matlyst ved AIDS, kvalme og oppkast under cellegift-behandling
 • Cannabis er i årtier, til dels ulovlig, brukt medisinsk brukt mot smerter og spenninger av mindre alvorlige årsak
  • Studier tyder på at revmatisk smerte er en av de vanligste indikasjonene når cannabis bruker mot sykdom
  • En randomisert undersøkelse blant 58 pasienter med revmatoid artritt/leddgikt (RA) viste bedring av smerte om morgenen, ved fysisk aktivitet og i hvile. Også søvnen ble bedret (referanse: Blake DR, 2006)
  • To studier av fibromyalgi-pasienter testet syntetiske former for cannabis (nabilone, tetrahydro-cannabinol (THC)). Pasienter med fibromyalgi merket effekt på smerte, (Referanse: Skrabek RQ, 2008). Effekten på søvnproblemer var sammenlignbare med amitriptylin (Sarotex) (referanse: Ware MA, 2010)
  • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) konkluderer med at canabis og cannabinoider har følgende effekt:
   • Kronisk ikke-kreft smerte og nevropatisk smerte: Moderat virkning
   • Multiple sklerose (MS): Moderat virkning
   • Kvalme: Svak virkning
   • Oppkast ved cellegiftbehandling mot kreft: Svak virkning
 • Marjuana til medisinsk bruk

  Marihuanaplanten er utgangspunktet for produksjon av cannabis. Illustrasjon: Pxhere, CC0

I Norge kan en søke om dekning fra Helfo (NAV) av utgifter til Sativex på «blå resept». Dersom indikasjonen er revmatisk sykdom må en imidlertid regne med avslag.

Problemer ved bruk av cannabis / marihuana

Det er imidlertid mange problemer ved bruk av cannabis som behandling:

 • De fleste rapporter er ikke vitenskapelig basert, slik at fordeler og ulemper ikke er systematisk utredet
 • Et stort problem er at styrken på det aktive virkestoffet i cannabis planten, tetrahydro-cannabinol (THC), varierer så mye som mellom 1% og 30% mellom de ulike produktene. Målinger i blodet etter inhalasjon av det man trodde var samme dose har vist verdier mellom 7 ng/ml og 100 ng/ml som indikerer uberegnelige variasjoner. I Tyskland har myndighetene planlagt å starte egen produksjon for å ha kontroll på kvaliteten når cannabis
 • Revmatiske smerter er ofte kroniske. Behandling kan derfor være aktuell over mange år med tilhørende risiko for bivirkninger over tid
 • Blant bivirkninger er kognitive problemer (redusert konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse) og redusert psykomotorisk funksjon (reaksjonsevne). Bivirkningene varer i flere timer og påvirker blant annet evnen til å kjøre bil
 • En sjelden bivirkning er redusert blodsirkulasjon til hender eller føtter slik at nekrose (dødt vev) oppstår. Flere mulige årsaker
  • Direkte toksisk virkning på blodårene
  • Forsterkende effekt av tobakk/nikotin
  • Sammentrekning av blodårer (Perifer vasospasme)
  • Referanse: Omri NE, 2017
 • Cannabis gir en kortvarig rusfølelse på grunn av økt dopamin i hjernen. Ved regelmessig bruk synker imidlertid dopaminnivået til lave verdier. Langvarig cannabisbruk er derfor forbundet med humørsvingninger, redusert ytelse og risiko for depresjon
 • Det er risiko for avhengighet
  • En av seks ungdommer som er brukere blir avhengige, melder verdens helseorganisasjon (WHO)
 • En svensk studie tyder på doblet risiko for lungekreft
 • Cannabis er ikke tillat brukt i Norge

Marihuana i Svangerskap

 • Antall bruke av marihuana / cannabis for å lindre plager relatert til svangerskap har økt i USA, særlig blant ugifte. Forskning tyder på at marihuana i svangerskap kan skade fosteret.

Konklusjon

 • Ikke overraskende, konkluderer de fleste revmatologer med at ulempene er større enn fordelene ved bruk av cannabis mot revmatiske sykdommer.
 • Det oppfordres til å gjennomføre flere vitenskapelige studier for å belyse nytten ved revmatiske sykdommer bedre

Litteratur

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden