Mitokondrie-sykdom og Revmatiske symptomer 4.5/5 (8)

Share Button
Abnormalities on skeletal muscle biopsy in mitochondrial myopathy. Serial sections through vastus lateralis in a patient with mitochondrial myopathy showing: (A) haematoxylin and eosin, (B) cytochrome c oxidase histochemistry (COX) (note the COX deficient fibres), (C) succinate dehydrogenase histochemistry (SDH) (note the sub-sarcolemmal accumulation of mitochondria analogous to a ragged red fibre), and (D) sequential COX-SDH histochemistry showing a mosaic COX defect as seen in patients with mtDNA disorders.

Mitokondrie myopati. Pfeffer G, 2011. CC BY NC 3.0

Definisjon

Mitokondrie-sykdom er en komplisert gruppe tilstander der cellenes mitokondrier har redusert funksjon i på grunn av genetiske mutasjoner. Mitokondrie-sykdommer regnes blant de vanligste arvelige metabolske (stoffskifte-relaterte) sykdommene. Mitokondriene er «cellenes kraftverk» og sykdom her kan medføre svekket funksjon spesielt i muskler, sentralnervesystem (hjernen) og andre organer i ulike kombinasjoner, avhengig av hvilken sykdoms-undergruppe (ulike genetiske defekter, se nedenfor) som foreligger. Mitokondriene er antakelig viktige også i utviklingen av sykdommer som i utgangspunktet har andre årsaker, slik som systemiske bindevevssykdommer, vaskulitt og andre autoimmune tilstander (referanse: Witte ME, 2010). Ofte starter sykdommen tidlig i oppveksten, men enkelte former begynner i voksen alder. Mitokondrie sykdom kan medføre tegn til uvanlig alvorlig muskelskade (rabdomyolyse) etter fysisk trening.

Celle. 9=mitokondrium

Sykdomsårsak

Genetiske mutasjoner (forandring i arveanlegg) foreligger. Disse kan være medfødt eller ervervet. Infeksjoner og medikamenter kan antakelig forårsake mutasjonene.

Forekomst

Det er beregnet at 1:10.000 barn i Sverige utvikler mitokondrie-sykdom før skolealder (referanse: Darin N, 2001).

Symptomer

 • Lav kroppshøyde
 • Muskelsykdom (uten andre symptomer)
  • Smerter og svakhet etter fysisk belastning, rabdomyolyse
  • Kan også omfatte øyemusklene (dobbeltsyn) ved CPEO og Kearns-Sayre syndrom
  • Hjertemuskel: Kardiomypati
 • Nerve
  • Slag, kramper, ataksi, demens
 • Kombinert hjerne- (CNS) og muskelsykdom fra barnealder
 • Multi-organ sykdom med muskelsykdom
  • Øyet: Synstap med pigmentert retinopati, opticus atrofi, katarakt (grå stær)
  • Diabetes mellitus (pankreas) og hypo-paratyreoidisme
  • Nyre: Progressiv nyresvikt
  • Hud: Multiple lipomer (mange fettkuler)

Symptomer og alvorlighetsgrad varierer mellom de ulike formene og fra person til person. Tap av muskelstyrke, forstyrret syn-, hørsel-, hjerte-, lunge-, lever, nyre- og/eller tarmfunksjon forekommer. Noen får læringsvansker og alvorlige nevrologiske og/eller psykiske symptomer.

Isolert muskelsykdom forekommer. Typisk er da redusert toleranse for anstrengelse og trening. Utmattelse, muskelsvakhet, muskelsmerter og påfølgende stigning i enzymet CK (kreatin kinase) i blodprøver.

Diagnose

Mistanke om sykdommen bør vekkes når klare symptomer fra hjerne (CNS), perifere nerver, endokrinologisk, hjertet, øyne, tarmer, hud og benmarg foreligger. Redusert treningstoleranse og forhøyet kreatin kinase (CK) i blodprøve er vanlig.

 • Klinisk sykdomsbilde og sykehistorie (debutalder, manifestasjoner)
  • Arv: Noen tilfeller: Kvinner kan være «bærere» og gutter/menn får symptomer. Sjekk sykehistorie over tre generasjoner
 • Blodprøver (telling av blodceller, CK, LD, kreatinin, blodsukker, urinsyre, albumin, alanin (aminosyre), acyl-carnitin
 • Spinalvæske ved hjerne- (CNS) symptomer: laktat, pyruvat, aminosyrer, 5-metyltetrahydrofolat
 • EMG (elektro-myografi)
 • EKG
 • Ekkokardiografi
 • MR ved tegn til symptomer fra hjernen
  • MR-spektroskopi
 • Øyelege undersøkelse
 • Muskeltester under/etter trening
 • Genetiske tester for (når mulig) påvise genetisk mutasjon
  • Sekvensering av mitokondrie DNA
  • Testing av affisert vev (biopsi)
 • Biopsi (vevsprøve), oftest fra lårmuskel (musculus vastus lateralis)
  • «Ragged fibers»
  • Histokjemiske undersøkelser
  • Elektron-mikroskopi

Antallet kjente mitokondrie sykdommer har økt de siste årene. Blant de vanligste er Leigh syndrom og MELAS (vennligst se nedenfor). Noen Mitokondrie sykdommer/syndromer:

Feilaktig diagnose (Lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Behandling

Symptomlindring (muskelsmerter, kramper, diabetes, hjertesvikt, hørselstap) er viktig. Tilpasset fysisk trenging/øvelser kan være nyttig. Kombinasjon av høye doser koenzym Q10, i kombinasjon med kreatin og L-karnitin kan forsøkes, men dokumentasjon av effekt på slike vitamin/kostholdstilskudd er ikke entydig.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden