Differensialdiagnoser SLE

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Differensialdiagnoser

En lege som har erfaring med SLE vil vanligvis stille riktig diagnose uten usikkerhet. I spesielle tilfelle kan imidlertid diagnosen være vanskelig. Forslagene nedenfor kan da vurderes.

Feber: Infeksjon

Dyspné (tung pust)

Tromboembolier

Hematologiske undersøkelsesfunn

Abdominale smerter

Peritonitt, tarmvaskulitt, pankreatitt, tromboser (APL-syndrom), Ulcus duodeni/ventriculi, abcesser eller andre infeksjoner. Porfyri

Akutt artritt

Septisk, asepisk bennekrose (ved høye doser steroider), krystallopati (ved redusert nyrefunksjon)

Trombocytopeni

CNS: Cerebral lupus

Røde kinn

Eksem

Kardiovaskulær / aterosklerose – risiko

  • SLE-Kvinner i 35-45 års alder har 50 x økt risk for myokardinfarkt (Referanse: Manzi S, 1997).
  • Forebygging: Kolestrol mer enn 5,2 behandles. Slutt å røke, Mer fysisk aktivitet. Vurder vektreduksjon. Aktiv SLE-behandling, men unngå høye Prednisolon-doser (mer enn 5mg/d) over tid

Malignitet (kreft)

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no