Differensialdiagnoser SLE 4.5/5 (4)

Share Button

Sykdommer forårsaket av immunsystemet: a) Hereditært angioødem, b) SLE, c) Urtikariell vaskulitt, d) Pemfiigoid. Panelius J, Meri S – Front Med (Lausanne) (2015). CC BY 4.0

Differensialdiagnoser

En lege som har erfaring med SLE vil vanligvis stille riktig diagnose uten usikkerhet. I spesielle tilfelle kan imidlertid diagnosen være vanskelig. Forslagene nedenfor kan da vurderes.

Feber: Infeksjon

Dyspné (tung pust)

Tromboembolier

Hematologiske undersøkelsesfunn

Abdominale smerter

Peritonitt, tarm-vaskulitt, pankreatitt, tromboser (APL-syndrom), Ulcus duodeni/ventriculi, abcesser eller andre infeksjoner. Porfyri

Akutt artritt

Septisk, asepisk bennekrose (ved høye doser steroider), krystallopati (ved redusert nyrefunksjon)

Trombocytopeni

CNS: Cerebral lupus

Røde kinn

Eksem

Kardiovaskulær / aterosklerose – risiko

  • SLE-Kvinner i 35-45 års alder har 50 x økt risk for myokardinfarkt (Referanse: Manzi S, 1997).
  • Forebygging: Kolesterol mer enn 5,2 behandles. Slutt å røke, Mer fysisk aktivitet. Vurder vektreduksjon. Aktiv SLE-behandling, men unngå høye Prednisolon-doser (mer enn 5mg/d) over tid

Malignitet (kreft)

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden