Differensialdiagnoser ved Lupus (SLE) 4.6/5 (5)

Share Button

Sykdommer forårsaket av immunsystemet: a) Hereditært angioødem, b) Lupus (SLE), c) Urtikariell vaskulitt, d) Pemfiigoid. Panelius J, Meri S – Front Med (Lausanne) (2015). CC BY 4.0

Differensialdiagnoser

En lege som har erfaring med Lupus / SLE vil vanligvis stille riktig diagnose uten usikkerhet. I spesielle tilfelle kan imidlertid diagnosen være vanskelig. Forslagene nedenfor kan da vurderes.

Feber

Infeksjon

Feber som ikke responderer på prednisolon 30mg/d er ikke typisk for SLE

Annen autoimmun sykdom

Puste-problem (Dyspné)

Blodpropper / Tromboembolier

Magesmerter / Abdominale symptomer

 • Pankreatitt
 •  Peritonitt
  • Inflammatorisk
  • Infeksiøs
 • Porfyri
 • Tromboser i tarmarterier og organer (APL-syndrom)
 • Vaskulitt i tarmen og tarmarterier
  • Polyarteritis nodosa
  • Behcets sykdom
 • Ulcus duodeni/ventriculi, abscesser eller andre infeksjoner.

Akutt artritt

Trombocytopeni

CNS: Cerebral lupus

Røde kinn

Eksem

Munnsår

Hjertesykdom

 • Endokarditt
 • Hjerteinfarkt. SLE-Kvinner i 35-45 års alder har 50 x økt risk for myokardinfarkt (Referanse: Manzi S, 1997).
  • Forebygging: Kolesterol mer enn 5,2 behandles. Slutt å røke, Mer fysisk aktivitet. Vurder vektreduksjon. Aktiv SLE-behandling, men unngå høye Prednisolon-doser (mer enn 5mg/d) over tid
 • Libman-Sacks endokarditt
 • Perikarditt av andre årsaker

Kreft (Malignitet)


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden