Adalimumab (Humira, Hyrimoz) 5/5 (3)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Adalimumab er virkestoffet i Humira og Hyrimoz. Legemiddelet er en TNF-hemmer og tilhører de biologiske legemidlene

Før behandlingsstart

Vaksiner

 • Vurder årlig influensavaksine
 • Vurder pneumokokk-vaksine før behandlingsstart  (effekt varer i 5-10 år)
 • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
 • «Levende vaksiner» skal ikke brukes
 • Mer om vaksiner her

Dosering

Vanlig dosering ved Revmatoid artritt (leddgikt) hos voksne:

 • Injeksjon under huden (subkutant, s.c.) 40mg hver 14. dag
 • Kombinasjon med Metotreksat er vanlig

For barn med juvenil artritt (barneleddgikt) doseres adalimumab etter kroppsvekt og høyde. Kroppsvekt 10-30 kg kan tilsi adalimumab 20mg hver 2.uke, kroppsvekt 30 kg eller mer kan doseres som hos voksne (40mg hver 2.uke). Tabell for dosering finnes i den norske «Felleskatalogen»

Vanligste bivirkninger

 • Infeksjoner (oftest i øvre luftveier)
 • Reaksjoner omkring innstikk (rødhet, kløe, hevelse, blødning, smerte)
 • Hodepine og smerter i skjelett og muskler
 • Magesmerter, kvalme, oppkast
 • Lavt antall hvite og røde blodlegemer
 • Økning av fettstoffer (lipider) i blodet

Resept

 • H-resept som  dekkes av pasientens helseforetak

Oppbevaring

Skal ikke fryses.

 • Ferdigfylt penn/sprøyte kan oppbevares ved temperaturer opptil maks. 25°C for en periode på opptil 14 dager

Legekontroller/oppfølging

Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

 • Måles ved Oslo Universitetssykehus på egen rekvisisjon: Ikke viktig når i behandlingssyklusen prøven blir tatt
 • For referanseområder, vennligst se anx.no (adalimumab)

Pasientinformasjon

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden