Adalimumab (Humira) 5/5 (1)

Share Button

Definisjon

Adalimumab er virkestoffet i Humira. Legemiddelet er en TNF-hemmer og tilhører de biologiske legemidlene

Før behandlingsstart

Vaksiner

  • Vurder årlig influensavaksine
  • Vurder pneumokokk-vaksine før behandlingsstart  (effekt varer i 5-10 år)
  • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
  • “Levende vaksiner” skal ikke brukes
  • Mer om vaksiner her

Dosering

Oppbevaring

Skal ikke fryses. Ferdigfylt penn/sprøyte kan oppbevares ved temperaturer opptil maks. 25°C for en periode på opptil 14 dager

Legekontroller/oppfølging

  • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

  • Måles ved Oslo Universitetssykehus på egen rekvisisjon: Ikke viktig når i behandlingssyklusen prøven blir tatt
  • For referanseområder, vennligst se anx.no (adalimumab)

Pasientinformasjon

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden