Adalimumab (Humira) 5/5 (1)

Share Button

Definisjon

Adalimumab er virkestoffet i Humira. Legemiddelet er en TNF-hemmer og tilhører de biologiske legemidlene

Før behandlingsstart

Vaksiner

  • Vurder årlig influensavaksine
  • Vurder pneumokokk-vaksine før behandlingsstart  (effekt varer i 5-10 år)
  • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
  • “Levende vaksiner” skal ikke brukes
  • Mer om vaksiner her

Dosering

Vanlig dosering ved Revmatoid artritt (leddgikt) hos voksne:

  • Injeksjon under huden (subkutant, s.c.) 40mg hver 14. dag
  • Kombinasjon med Metotreksat er vanlig

For barn med juvenil artritt (barneleddgikt) doseres Humira etter kroppsvekt og høyde. Kroppsvekt 10-30 kg kan tilsi adalimumab 20mg hver 2.uke, kroppsvekt 30 kg eller mer kan doseres som hos voksne (40mg hver 2.uke). Tabell for dosering finnes i den norske “Felleskatalogen”. 

Oppbevaring

Skal ikke fryses.

  • Ferdigfylt penn/sprøyte kan oppbevares ved temperaturer opptil maks. 25°C for en periode på opptil 14 dager

Legekontroller/oppfølging

Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

  • Måles ved Oslo Universitetssykehus på egen rekvisisjon: Ikke viktig når i behandlingssyklusen prøven blir tatt
  • For referanseområder, vennligst se anx.no (adalimumab)

Pasientinformasjon

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden