Humira Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Definisjon

TNF-hemmer som er et biologisk legemiddel

Før behandlingsstart

Vaksiner

 • Vurder årlig influensavaksine
 • Vurder pneumokokkvaksine før behandlingsstart  (effekt varer i 5-10 år)
 • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)
 • “Levende vaksiner” skal ikke brukes
 • Mer om vaksiner her

Dosering

Oppbevaring

Skal ikke fryses. Ferdigfylt penn/sprøyte kan oppbevares ved temperaturer opptil maks. 25°C for en periode på opptil 14 dager

Legekontroller/oppfølging

 • Spesialist/spesialavdeling for revmatologi og fastlege samarbeider

Måling av serumkonsentrasjon

 • Referanseområde 5-12 mg/L Adalimumab. Måles ved Oslo Universitetssykdhus på egen rekvisisjon: Ikke viktig når i behandlingssyklusen prøven blir tatt
  •  Verdier rundt 5-8 tilstrebes
 • Antistoff måles dersom svært lav serumkonsentrasjon
  • Antistoff under 10 AU/L: Ikke påvisbart
  • Antistoff 10-30 AU/L Lav konsentrasjon. Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff 30-80 AU/L Middels høy: Vurder å øke medikamentdosen
  • Antistoff over 80 AU/L. Høy verdi, vurder andre behandlingsformer

Pasientinformasjon

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden