MUPS, Medisinsk Uforklarte fysiske (Physical) Symptomer Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

MUPS (Medisinsk Uforklarte fysiske (Physical) Symptomer)

Definisjon

MUPS er en gruppe uforklarte sykdommer med subjektive plager uten objektive funn. Grundig medisinsk utredning påviser ingen sykdomstegn i blod, organer, nervesystem eller annet. MUPS har ingen helt klar, internasjonal definisjon. Således blir ulike sykdommer og symptomer omfattet av begrepet MUPS. Ofte nevnes:

 Årsaker

Per definisjon er det ikke påvist en medisinsk årsak. Undersøkelser har imidlertid vist at mange med MUPS også har depresjon og/eller angst (Referanse: Li CT, Chu YH, 2009), men det er uklart om disse er medvirkende årsaker eller følger av symptomene.

Forekomst

Det er beregnet at 3% av alle konsultasjoner hos allmennleger skyldes MUPS. Omtrent ¾ som kontakter lege for MUPS er kvinner.

Diagnose

Før en kan konkludere med diagnosen MUPS må symptomer bli undersøkt og vurdert for å utelukke organsykdommer. De medisinske undersøkelsene kan strekke seg over flere år, selv om spesielle sykdomsfunn ikke gjøres. Fastlegen (allmennlegen) spiller hovedrollen i utredningen og er koordinerende dersom spesial-undersøkelser rekvireres. Blant sykdommer som bør bli utelukket er systemiske bindevevssykdommer og andre auto-immune sykdommer, inklusiv stoffskiftesykdommer og kroniske tarmbetennelser.

Behandling

Behandlingstiltak retter seg mot symptomene. Ved tegn på depresjon og/eller angst, er det viktig med tiltak for mestring av disse. Ved revmatisk smerte og/eller utmattelse har tilpasset fysisk aktivitet og forsiktig trening vist seg å hjelpe en del på sikt.

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden