GVHD, Graft versus host disease, Avstøtningsreaksjon 4/5 (1)

Share Button

Akutt GVHD (eksem og hoven, blødende mageslimhinne); Fred Hutchinson Cancer Research Center and the University of Washington School of Medicine, Seattle, Washington, United States of America.

Graft versus host disease (GVHD), (ICD-10:T 86.0)

Definisjon

Transplanterte organer fra et annet individ kan forårsake aktivering av immunsystemet slik at symptomer og sykdom oppstår. En lignende reaksjon kan oppstå etter kontakt med andre fremmede stoffer. Akutt GVHD defineres ved reaksjon innen 100 dager, ellers betegnes tilstanden som kronisk GVHD.

Symptomer

Symptomer fra mage og tarm, hud og feber er vanligst (24%). Bare hudsymptomer hos 15%. Lever og hudaffeksjon hos 7%. Bare leversymptomer hos 4%

  • Hudsymptomer: Utslett på hals, ører, skuldre håndflater og fotsåler. “Solbrent” hud. Blemmer og utslett over hele kroppen er mer alvorlige symptomer
  • Tørr munn og tørre øyne (Sjøgren syndrom-lignende)
  • Gastrointestinal (mage-tarm): Diare. Magesmerter. Kvalme
  • Lever: Leverenzymer i blodet stiger (ALP og konjungert bilirubin stiger først)

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

  • Hud: Eksem utløst av medikamenter, virus
  • Andre symptomer på bivirkning av medikamenter
  • Mage-tarm: Infeksjoner (clostridium, CMV-reaktivering)
    • Lever: Viral hepatitt

Behandling

Litteratur

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden