GVHD, Graft versus host disease, Avstøtningsreaksjon 4/5 (2)

Share Button
GVDH

GVDH, kronisk hudreaksjon med pigmentforandringer. Vasconcelos L, 2013. CC BY NC 3.0

Graft versus host disease (GVHD), (ICD-10:T 86.0)

Definisjon

Transplanterte organer (benmarg, nyrer, hjerte og andre) fra en annet person kan aktivere immunsystemet slik at symptomer og sykdom oppstår. En lignende reaksjon kan oppstå etter kontakt med andre fremmede stoffer. GVHD defineres akutt avstøtnings-reaksjon når den oppstår innen 100 dager, senere som kronisk GVHD.

Symptomer

Symptomer fra mage og tarm, hud og feber er vanligst (24%). Bare hudsymptomer hos 15%. Lever og hudaffeksjon hos 7%. Bare leversymptomer hos 4%

  • Hudsymptomer: Utslett på hals, ører, skuldre håndflater og fotsåler. “Solbrent” hud. Blemmer og utslett over hele kroppen er mer alvorlige symptomer
  • Tørr munn og tørre øyne (Sjøgren syndrom-lignende)
  • Gastrointestinal (mage-tarm): Diare. Magesmerter. Kvalme
  • Lever: Leverenzymer i blodet stiger (ALP og konjugert bilirubin stiger først)

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

  • Hud: Eksem utløst av medikamenter, virus
  • Andre symptomer på bivirkning av medikamenter
  • Mage-tarm: Infeksjoner (clostridium, CMV-reaktivering)
    • Lever: Viral hepatitt

Behandling

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden