GVHD, Graft versus host disease, Avstøtningsreaksjon 4/5 (2)

Share Button
GVDH

GVDH, kronisk hudreaksjon med pigmentforandringer. Vasconcelos L, 2013. CC BY NC 3.0

Graft versus host disease (GVHD), (ICD-10:T 86.0)

Definisjon

Transplanterte organer (benmarg, nyrer, hjerte og andre) fra en annet person kan aktivere immunsystemet slik at symptomer og sykdom oppstår. En lignende reaksjon kan oppstå etter kontakt med andre fremmede stoffer. GVHD gir symptomer som ligner revmatiske bindevevssykdommer, men utredes og behandles ofte av immunologer.

 • GVHD defineres akutt avstøtnings-reaksjon når den oppstår innen 100 dager, senere som kronisk GVHD

Symptomer

Symptomer fra mage og tarm, hud og feber er vanligst (24%). Bare hudsymptomer hos 15%. Lever og hudaffeksjon hos 7%. Bare leversymptomer hos 4%

 • Hudsymptomer
  • Utslett på hals, ører, skuldre håndflater og fotsåler
  • «Solbrent» hud
  • Blemmer og utslett over hele kroppen er mer alvorlige symptomer
 • Tørr munn og tørre øyne (Sjøgren syndrom-lignende)
 • Gastrointestinal (mage-tarm)
  • Diare
  • Magesmerter
  • Kvalme
 • Lever
  • Leverenzymer i blodet stiger
  • ALP og konjugert bilirubin stiger først

Feilaktig diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden