Graft-versus-host disease (GVHD), avstøtningsreaksjon 4/5 (3)

Share Button
GVDH
GVDH, kronisk hudreaksjon med pigmentforandringer. Vasconcelos L, 2013. CC BY NC 3.0

Definisjon

Transplanterte organer (benmarg, nyrer, hjerte og andre) fra en annet person kan aktivere immunsystemet slik at symptomer og sykdom oppstår. En lignende reaksjon kan oppstå etter kontakt med andre fremmede stoffer. Graft-versus-host disease (GVHD) er en systemisk sykdom som oppstår når graftet (vevet som blir transplantert slik som benmarg, nyrer eller hjerte) blir gjenkjent som fremmet og angrepet av mottakerens egne immunceller (referanse: Socie G, 2014). GVHD gir symptomer som kan ligne revmatiske bindevevssykdommer eller vaskulitt, men utredes og behandles ofte av immunologer. GVHD defineres som akutt avstøtnings-reaksjon når den oppstår innen 100 dager, senere som kronisk GVHD. For å hindre avstøtningsreaksjon er regelmessig bruk av immundempende legemidler essensielt.

Symptomer

Symptomer på Graft-versus-host disease (GVHD) fra mage og tarm, hud og feber er vanligst (24%). Manifestasjoner i ett organ vanligst, selv om kombinasjoner forekommer (Ferrara JL, 2009) (Vaillant AAJ, 2020). Bare hudsymptomer hos 15%. Lever og hudaffeksjon hos 7%. Bare leversymptomer hos 4%

  • Huden kan preges av utslett på hals, ører, skuldre håndflater og fotsåler som solbrent hud. Blemmer og utslett over hele kroppen er mer alvorlige symptomer. Noen får hoven og stram hud som kan minne om systemisk sklerose/sklerodermi.
  • Tørr munn og tørre øyne (Sjøgrens syndrom-lignende) er vanlig og noen får også sår i munnen.
  • Mage-tarm symptomer ses hos ca. 74%. Diare, kvalme, oppkast, knipende magesmerter er typisk.
  • Lever angripes hos ca. 44%. Utenom slapphet og gulsott (ikterus) ved langt kommet tilstand, er symptomene lite typiske. Leverenzymer i blodet stiger. ALP og konjugert bilirubin stiger først (ikterus).

Lignende sykdommer / differensialdiagnoser

Feber av ukjent årsak eller infeksjoner

Hudsymptomer: Eksem utløst av medikamenter, DRESS syndrom, virus-infeksjoner, stråle dermatitt (kreftbehandling).

Mage-tarm symptomer. Infeksjoner med diare; clostridium, CMV- eller Epstein barr virus reaktivering, adenovirus, rotavirus, mycobacterium avium kompleks, giardia, cryptosporidium. Annet: trombotisk mikroangiopati, galle-salt malabsorpsjon. Kvalme, oppkast, anoreksi: iatrogent sekundært til kjemoterapi, immunsuppresjon, stråling, antibiotika eller opioider. (Litteratur: Naymagon S, 2017).

Lever. Hepatitt-virus (hepatitt B, hepatitt C), medikament-indusert toksisitet og DRESS syndrom, immunterapi(ved kreft-behandling), sinusoidalt obstruktivt syndrom (tetting av små levervener), sjokk-lever ved store skader, kreft (referanse: Matsumaka KE, 2016)

Andre: Medikament-bivirkning, myositt / dermatomyositt, Sjøgrens syndrom, Stills sykdom i voksen alder (Adult Stills), systemisk lupus erythematosus (SLE)

Behandling

Systemisk behandling med kortikosteroider som prednisolon er første valg ved akutt GVHD (referanse: Goker H, 2001). Imidlertid har 35-50% av ikke tilstrekkelig virkning og trenger supplerende tiltak (referanse: Murata M 2015). Valg av annen-linje behandling baseres på effekt tidligere behandling og risiko for bivirkninger (referanse: Martin PJ, 2012). Plasmaferese (plasmautskiftning) vurderes i tillegg til medikamenter. Disse omfatter DMARDs som metotreksat og mykofenolat mofetil / CellCept eller biologiske legemidler (referanse: Malard F, 2020). De fleste av disse medikamentene brukes da utenfor godkjent indikasjon, noe som medfører behov for spesiell informasjon og oppmerksomhet.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden