Hypermobilitet, overbevegelige ledd 4.36/5 (11)

Share Button
Hypermobilitet. CC BY SA 3.0

Hypermobilitet/ Hypermobile ledd. Magnolia Dysnomia/Wikipedia. CC BY SA 3.0

Hypermobilitet syndrom ICD-10 M 35.7

Definisjon

Hypermobilitet er overbevegelige ledd og rygg uten annen forklarende sykdom (Syndromene Marfans-, Ehlers-Danlos, Loeys-Dietz- og osteogenesis imperfecta). Hypermobilitets-syndromet er også kjennetegnet ved smerter i ledd og muskler. Tilstanden er ikke en autoimmun systemisk bindevevssykdom.

Forekomst

Vanlig forekomst. Flest kvinner

Symptomer

Overbevegelige, ustabile ledd som lett kommer ”ut av ledd” (lukserer)

Overbevegelighet

Hypermobile fingre. Czaprowski D, 2011. CC BY 2.0

Beightons hypermobilitetsskår

For å fastslå hypermobilitet brukes ofte Beighton hypermobilitetsskår (referanse: B Juul-Kristensen, 2007). 4/9 poeng indikerer generalisert hypermobilitet:

  • Lillefinger kan strekkes (ekstensjon) til mer enn 90 grader (2 poeng hvis på begge armer)
  • Opponerer tommel mot underarm (2 poeng hvis begge sider)
  • Albue mer enn 10 grader overstrekk (2 poeng hvis begge)
  • Kne mer enn 10 grader overstrekk (2 poeng hvis begge)
  • Håndflater i gulv (uten besvær) 1 poeng

For hypermobilitetssyndromet skal det i tillegg til overbevegelighet være symptomer som smerte i ledd eller muskler eller sensibel hud.

Det finnes flere diagnostiske kriterier for hypermobilitetssyndromet. Ett sett aktuelle kriterier her (Referanse: Graham R, 2000)

Behandling

Viktig å beholde fysisk styrke og form for å redusere risiko for skader

  • Regelmessig trening, eventuelt etter veiledning av fysioterapeut
  • Unngå maksimale bevegelsesutslag og overstrekk
  • Tilpasset hverdag og arbeid som ikke overbelaster ledd, rygg og muskler

Litteratur


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden