Hypermobilitet, overbevegelige ledd 4.25/5 (12)

Share Button
Hypermobilitet. CC BY SA 3.0
Hypermobilitet/ Hypermobile ledd. Magnolia Dysnomia/Wikipedia. CC BY SA 3.0

Definisjon

Hypermobilitet er overbevegelige ledd og rygg uten annen forklarende sykdom, altså fravær av syndromene Marfans-, Ehlers-Danlos, Loeys-Dietz- og osteogenesis imperfecta. Hypermobilitets-syndromet er også kjennetegnet ved smerter i ledd og muskler. Tilstanden er ofte genetisk og ikke en autoimmun systemisk bindevevssykdom.

Forekomst

Vanlig forekomst. Flest kvinner. En studie viste en viss grad av overbevegelighet hos hele 17,6-21,2% i europeiske befolkninger ved bruk av Beighton-skår (se nedenfor) (referanse: Mulvey MR, 2013).

Symptomer

Overbevegelighet
Hypermobile fingre. Czaprowski D, 2011. CC BY 2.0

Overbevegelige, ustabile ledd som lett kommer ”ut av ledd” (lukserer): «Tråkke over» med ankel, kneskål ut av ledd, skulder ut av ledd, kjeve ut av ledd, whip-lash (nakkesmerter etter skade). Noen med hypermobilitet rapporterer smerter i ledd og muskler eller ryggsmerter, men gjentatte episoder med «ut av ledd» disponerer for tidlig  artrose som kan være smertefull.

Beightons hypermobilitetsskår

For å fastslå hypermobilitet brukes ofte Beighton hypermobilitetsskår (referanse: B Juul-Kristensen, 2007). 4/9 poeng indikerer generalisert hypermobilitet:

 • Lillefinger kan strekkes (ekstensjon) til mer enn 90 grader (2 poeng hvis på begge armer)
 • Opponerer tommel mot underarm (2 poeng hvis begge sider)
 • Albue mer enn 10 grader overstrekk (2 poeng hvis begge)
 • Kne mer enn 10 grader overstrekk (2 poeng hvis begge)
 • Håndflater i gulv (uten besvær) 1 poeng

For hypermobilitetssyndromet skal det i tillegg til overbevegelighet være symptomer som smerte i ledd eller muskler eller sensibel hud.

Diagnostiske kriterier for hypermobilitetssyndrom (Brighton 1998) for EDS (referanse: Grahame R, Bird HA, Child A 2000)

Major kriterierMinor kriterier
Beighton score ≥4/9Beighton score 1–3/9
Leddsmerter >3 måneder i >4 leddLeddsmerter i 1–3 ledd
Sykehistorie på «ut av ledd» / luksasjoner
>3 bløtdelsskader
Marfanoid Habitus
Hud- strekkmerker ()striae, overstrekkbar, tynn hud, unormale arr
Øye-symptomer: senkede øyelokk, nærsynthet, anti-mongoloid falte. Åreknuter (variser), bekken prolaps eller brokk i mageområdet (abdominale hernier)
For diagnosen EDS behøves begge major kriterier eller ett major og minst to minor eller fire minor eller to minor kombinert med familie-anamnese på EDS type II.

Årsaker til overbevegelighet

Vanligst foreligger ingen tegn til sykdom (idiopatisk), men er en normalvariant som da ofte ses ved at andre i nær slekt har tilsvarende. Nedenfor er sjeldne assosierte tilstander listet opp:

 • Arvelige (genetiske) bindevevssykdommer (Marfans syndromEhlers-Danlos syndrom, osteogenesis imperfecta)
 • Williams syndrom skyldes gendefekt på kromosom 7 og kjennetegnes ved kortvoksthet, mild til moderat mentalt tilbake.
 • Stickler syndrom: Hereditær artro-oftalmopati: Stickler 1965. Tidlig debut av artrose, nærsynthet med senere, netthinneavløsning, skjelettforandringer i form av irregulære epifyser og breddeforøkede metafyser, evt. døvhet. Hypermobilitet, skoliose, mikrognati. Gentest (referanse: Klingenberg C, 2001Boothe M, 2020).
 • Kromosomforstyrrelser (Downs syndrom, Killian-Tescler-Nicola syndrom. Palister mosaic syndrom: skyldes tetrosomi av kromosom 12, lokalisert alopeci, pigmentforandringer, mental retardasjon, brede hender og føtter med korte fingre og tær, kongenital hofteleddluksasjon.
 • Andre genetisk betingede årsaker
 • Myotonica congenita
 • Metabolske tilstander (homocysteinuri, hyperlysinemi)

Behandling

Tverrfaglig behandling med fysikalsk behandling initial instruksjon av fysioterapeut kan være aktuelt (referanse: Simmonds JV, Keer RJ Man Ther. 2007). Det er viktig å beholde fysisk styrke og form for å redusere risiko for skader. Regelmessig trening, eventuelt etter veiledning av fysioterapeut. Unngå maksimale bevegelsesutslag og overstrekk. Tilpasset hverdag og arbeid som ikke overbelaster ledd, rygg og muskler. Ingen effektiv legemiddelbehandling, kosthold/kostholdstilskudd eller gen-terapi er kjent.

Litteratur


Denne siden har hatt 7 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden