Medisinsk oppfølging ved Systemisk Sklerose 3/5 (1)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Årlig spesialistkontroll (revmatolog) / Follow-up

Aktuell sykehistorie

Aktuelle undersøkelser

 • Blodtrykk
 • Auskultasjon av hjerte og lunger
 • Hud
 • Kapillærer
 • Lunger
  • Lungefunksjonstester (LFT)
   • Hvis FVC har fallt med mer enn 10% eller DLCO med mer enn 15% er nærmere utredning med HRCT aktuelt
  • CT undersøkelse dersom forverret LFT
 • Hjertet
  • EKG
  • Ekkokardiografi (utelukke PAH)
 • Fysisk funksjon
  • 6-minutter gangtest
 • Blod- og urinprøver
  • Pro-BNP (hjerteaffeksjon/PAH?)

Systemisk sklerose, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden