Medisinsk oppfølging ved Systemisk Sklerose 3.67/5 (3)

Share Button

Årlig spesialistkontroll (revmatolog) / Follow-up

Sykehistorie

Nye symptomer

 • Øyne (tørrhet)
 • Munn og svelg (tørrhet)
 • Spiserør (svelgeproblem, syre-refluks)
 • Hjertet (Smerter, Uregelmessig puls, Dyspne, Ødemer)
 • Lunger (Hoste, Dyspne)
 • Nyrer (Ødem, høyt blodtrykk)
 • Hud
 • Raynauds fenomen
 • Mage/Tarm
 • Vekttap siste året

Undersøkelser

Generelt

 • Auskultasjon av hjerte (Bilyder)
 • Auskultasjon av lunger (Krepitasjoner basalt)
 • Blodtrykk og puls (rytme og frekvens)
 • Dyspne
 • Vekt og høyde
 • Ødem

Blod- og urin

 • Celletellinger
 • Elektrolytter (Natrium, Kalium, Kalsium)
 • Lever- og nyre-funksjonsprøver
 • Albumin
 • Pro-BNP
 • Ved vekttap eller annen mistanke om redusert ernæring
  • Albumin
  • D-vitamin
  • Folsyre
  • Transferrin-metning (jern-opptak)
  • Vitamin B12
 • Urin-Stiks (erytrocytter, protein, nitritt, glukose)

Fysisk funksjon

 • 6-minutter gangtest

Hjertet

 • EKG
 • Ekkokardiografi for å utelukke pulmonal hypertensjon (PAH)

Hud

Lunger

 • Lungefunksjonstester (LFT)
  • Hvis FVC er blitt redusert med mer enn 10% eller DLCO med mer enn 15%, er nærmere utredning med HRCT av lungene aktuelt
 • HRCT-undersøkelse dersom påfallende redusert LFT

Første gangs undersøkelse

Suppler med følgende:


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden