Nøkkelord ved Utredning, Henvisning og Journalskrivning ved Fibromyalgi 4.64/5 (14)

Share Button

Grunnlaget for diagnosen fibromyalgi

 • Kroniske (daglige) smerter i begge armer, begge ben, nakke og/ eller rygg
 • Smertefullt ved trykk
 • Ingen åpenbar bakenforliggende sykdomsforklaring
 • Vanligst hos voksne kvinner

Sykehistorie

 • Kronisk smerte

  • Varighet av smerte
  • Lokalisering av smerte
  • Bedre i varmt klima
 • Behandling frem til nå

  • Fysikalsk
  • Øvelser
  • Aktivitet og egentrening
  • Avspenning
  • Varmeapplikasjon
  • Medikamenter

Klinisk undersøkelse

Utelukke annen sykdom

Blodprøveresultater

 • Blodprøver forventes å være normale ved fibromyalgi
 • Blodprøver for å utelukke lignende tilstander
  • Hemoglobin
  • Hvite blodlegemer
  • CRP
  • Blodsenkningsreaksjon (SR)
  • Thyreoidea funksjon: TSH, F-T4
  • Kalsium (hyper-parathyreoidisme)
  • Antinukleære antistoff (ANA)
  • CCP / ACPA antistoff (revmatoid artritt)
  • kreatin kinase (CK, myositt)
  • Vitamin B12, metylmalonsyre, homocystein

 Henvisning til spesialist

 • Fibromyalgi er ikke en inflammatorisk bindevevssykdom, og henvisningen prioriteres vanligvis ikke ved revmatologiske sykehusavdelinger på grunn av kapasitetsproblemer
 • Allmennleger er kompetente til å utrede, diagnostisere og følge opp pasienter med fibromyalgi
 • Ved krav om spesialist erklæringer eller ved spesielle sykdomsforløp, kan henvisning til revmatolog være aktuelt
  • Sykehuspoliklinikker og avdelinger prioriterer betennelsesaktige (inflammatoriske) sykdommene først (Rett til helsehjelp)
  • Henvisninger for vurdering av fibromyalgi blir derfor ofte avslått fra sykehus

Vanligvis kan allmennlegen /fastlegen kan gjøre Medisinsk utredning, gi pasientinformasjon og starte aktuelle tiltak. Spesialisten har ikke spesielle medikamenter eller andre behandlingsmuligheter

Henvisning til praktiserende revmatolog kan være aktuelt der disse har ledig kapasitet

Fibromyalgi, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

 

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden