Folsyre og Revmatologisk behandling 4/5 (1)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Folsyre ved revmatisk sykdom

  • Folsyre Tabletter 1mg: Supplement ved Metotreksat-behandling innen revmatologi. Skrives ut av lege på «blå resept» i Norge
    • Virkningsmekanismene er ikke klarlagt, men Folsyre ser ut til å redusere forekomst av Metotreksat-bivirkninger som kvalme og for høye leverenzymer. Beskyttende virkning på munnsår og for lave blodceller (anemi, leukopeni, trombocytopeni) er usikkert
  • Folsyre (spesielt kalsiumfolinat: Leucovorin, Recuvolin) er motgift til Metotreksat. Kalsiumfolinat gis ikke samtidig med Metotreksat utenom ved behandling av forgiftninger. Kalsiumfolinat brukes lite i revmatologi fordi medikamentet er mer kostbart enn Folsyre
  • Folsyre 1mg/dag antas ikke redusere Metotreksat-virkningen. En Cochrane oppsummering i år 2000 viste en tendens til flere ømme ledd blant dem som fikk Folsyre-tilskudd ved Metotreksat-behandlet revmatoid artritt (referanse: Oritz Z, 2000). En oppdatert gjennomgang i 2013 konkluderer med at Folsyre ikke (statistisk) ser ut til å redusere Metotreksat virkningen (referanse: Shea B, 2013)
    • Mange anbefaler Folsyre 1 tablett hver dag ved Metotreksat-behandling. Dosering 5-6 dager i uken (utenom Metotreksat-dagen og eventuelt påfølgende dag) brukes også
  • Før og under graviditet (første tre svangerskapsmåneder) blir Folsyre tabletter 0,4mg/dag brukt forebyggende mot ryggmargsbrokk hos foster (referanse: Folkehelseinstituttet)
  • Mangel på folsyre kan ses ved cøliaki og andre tilstander med redusert opptak fra tarmen eller ved ernæringsproblemer.

Litteratur

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden