Muskeldystrofi, arvelige muskelsykdommer 4/5 (1)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Duchenne muskeldystrofi hos gutt 5- (a), 10- (b) og 16 år gammel (c, d). Sanzasello I, Int Sch Res Notices, 2014

Definisjon

Muskeldystrofier er en gruppe arvelige, progressive muskelsykdommer. Gentester er mulig for flere av tilstandene (genportalen.no)

Ulike typer

 • Limb-girdle

  • Flere typer
  • Gentester er mulig
  • Spontan mutasjon i CAV3 genet og delvis caveolin3 mangel med høy kreatin kinase (CK) i blodprøver, men uten muskelsvikt forekommer
  • Oftest gutter
  • Start mellom tidlig barnealder og voksen
  • Scapulohumoral type
  • Pelvifemoral type
  • Autosomal resisive og dominante typer
  • Kreatin kinase (CK) i blod er forhøyet
 • Duchenne muskeldystrofi

  • Påvises i barnealder (gen-test)
   • Forsinket utvikling av gangfunksjon (går ved ca 2 års alder)
   • Fra 3-4 års alder oppstår problemer med å hoppe, løpe, trappegange
   • Ofte forstørrede leggmuskler
   • Fra 5-8 år: Vaggende gange
  • X-bundet recessiv arv: Nesten bare gutter blir syke. Kvinner er bærere av sykdomsdisposisjon (oftest uten symptomer). Fostervann diagnositkk i svangerskap er mulig
  • Mutasjon i DMD-genet (på kromosom Xp21)
  • Forekomst: 1 pr 3.500-6000 nyfødte gutter
  • Ca 10% utvikler isolert kardiomyopati (hjertesykdom)
 • Arvelige metabolske myopatier
  • Carbohydrat og lipid metabolisme
  • Test blodprøver på laktat, pyruvat, LD, urinsyre, løselig og total carnitin, ketoner, glukose, ammoniakk, myoglobin, lever transaminaser, kalium, calcium, fosfat, kreatinin, acylcarnitin
  • Test urin på ketoner, myoglobin, dicarboksystiske syrer, acylglyciner
  • EMG
  • Iskjemisk og aerobisk belastningstester
  • Muskelbiopsi
  • DNA gentester

Differensialdiagnoser (Lignende tilstander)

 • Myositt
  • Polymyositt
  • Dermatomyositt
  • Inklusjonslegememyositt

Litteratur

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden