Vaksine mot Herpes zoster (Helvetesild, shingles) 3/5 (1)

Share Button
 • En ny, ikke levende vaksine (Shingrix) på det europeiske markedet, men ikke tilgjengelig på det norske markedet ennå (pr 2019). Vaksinen skal ha ca 90% beskyttelse og relativt liten risko for bivirkninger. To injeksjoner er nødvendig. Vaksinen antas da å virke i 10år.
 • Aktuell vaksine i Norge er Zostavax som består av levende virus
  • Vaksinen mot herpes zoster kan forebygge omtrent 50% av tilfellene
  • Virkning i minst 3 år
  • Vaksinen anbefales til personer over 50 års alder som er spesielt mottakelige for Herpes zoster
  • Vaksinen består av levende (svekkede) virus
  • Innholdet er i hovedsak det samme som i vaksinen mot vannkopper, men i høyere dose
  • Det er uvanlig at vaksinen utløser Herpes zoster dersom den gis på riktig måte (se kontraindikasjoner nedenfor)

Kontraindikasjoner (som tilsier at vaksinen ikke skal gis)

 • Til forskjell fra den nye vaksinen (Shingrix) skal den “levende”, gamle vaksinen (Zostavax) ikke gis ved svekket immunsystem fordi en da kan få herpes zoster symptomer selv av de svekkede vaksine-virus.
 • I praksis må pasienter få den galme Zostavax vaksinen før behandlingsstart med kraftig immundempende medikamenter som JAK-hemmere og biologiske legemidler mot revmatisk sykdom, men også Prednisolon og andre immundempende medikamenter
 • Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA
  • Anbefaler Herpes zoster vaksinen til personer over 60 år, enten de har hatt Herpes zoster og/eller vannkopper eller ikke
  • CDC anser det ikke nødvendig med rutinemessig testing av immunitet (om man har beskyttelse mot infeksjon) før eventuell vaksinering.
  • Vaksinen kan gis samtidig med da andre anbefalte vaksinene i denne aldergruppen (influensa og pneumokokk vaksiner)

Litteratur

Vaksiner (Bindevevssykdommer.no)

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden