Vaksine mot Herpes zoster (Helvetesild, shingles) 3/5 (1)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button
 • Vaksinen mot herpes zoster kan forebygge omtrent 50% av tilfellene
 • Virkning i minst 3 år
 • Vaksinen anbefales til personer over 50 års alder som vil bli spesielt mottakelige for Herpes zoster
 • Vaksinen består av levende (svekkede) virus
  • Innholdet er i hovedsak det samme som i vaksinen mot vannkopper, men i høyere dose
 • Det er uvanlig at vaksinen utløser Herpes zoster dersom den gis på riktig måte (se kontraindikasjoner nedenfor)
 • Aktuell vaksine
  • Zostavax
 • En ny, ikke levende vaksine er under utprøving, men ikke tilgjengelig på markedet ennå (pr 2017)

Kontraindikasjoner (som tilsier at vaksinen ikke skal gis)

 • Vaksinen ikke skal gis ved svekket immunsystem fordi en da kan få herpes zoster symptomer selv av de svekkede vaksine-virus
 • I praksis må pasienter få vaksinen før behandlingsstart med kraftig immundempende medikamenter som JAK-hemmere og biologiske legemidler mot revmatisk sykdom, men også Prednisolon og andre immundempende medikamenter
 • Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA
  • Anbefaler Herpes zoster vaksinen til personer over 60 år, enten de har hatt Herpes zoster og/eller vannkopper eller ikke
  • CDC anser det ikke nødvendig med rutinemessig testing av immunitet (om man har beskyttelse mot infeksjon) før eventuell vaksinering.
  • Vaksinen kan gis samtidig med da andre anbefalte vaksinene i denne aldergruppen (influensa og pneumokokk vaksiner)

Litteratur

Vaksiner (Bindevevssykdommer.no)

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden