IMNM (Immun-Mediert Nekrotiserende Myopati) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Definisjon

IMNM adskilles fra andre myositt-typer ved vevsprøve (biopsi) fra muskel, oftest hentet fra låret. Typisk er fravær eller nesten fravær av betennelsesforandringer (inflammatoriske celler) i vevet selv om cellene er skadet og dør (nekrotiske). IMNM er i noen tilfeller assosiert til statin behandling (mot høyt kolesterol)

Symptomer

Sykdomsbildet preges av uttalt muskelsvakhet

Diagnosen

Blodprøver

  • Ofte svært høye blodverdier for CK (kreatinkinase som er et muskel enzym)
  • Antistoff kan foreligge i form av

Biopsi

  • Typiske forandringer (se ovenfor)

Behandlingsrespons

  • Ofte responderer IMNM dårlig på medikament-behandling

Assosiasjon til andre sykdommer

Statin-indusert myositt

  • anti-HMGCR foreligger hos noen

Andre systemiske bindevevsykdommer

Litteratur

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden