NSAIDs (Non-steroide Anti-Inflammatoriske Legemidler) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

NSAIDs er en gruppe medikamenter som er mye brukt mot revmatiske smerter og feber. NSAIDs finnes som tabletter, stikkpiller og gel/krem. Ved mange revmatiske sykdommer foretrekkes Paracetamol som første valg og NSAIDs som neste mulighet dersom behov.

NSAIDs påvirker ikke sykdomsforløpet, men skal redusere smerte og ubehag. Medikamentene inneholder ikke kortison (steroider) eller vanedannende stoffer. Blant de vanligste NSAIDs på det norske markedet er: ibuprofen (Ibux), naproksen (Napren-E), diklofenak (Volraren), piroksikam (Brexidol). Blant undergruppen COX-II hemmere er eterokoksib (Arcoxia) mye brukt. Enkelte kombinasjoner mellom NSADs og et magesår-beskyttende middel brukes også (Artrotec: diklofenac + misoprostol. Vivomo: naproksen + esomeprazol).

Før behandlingsstart

Vurdering på om NSAIDs kan brukes omfatter blant annet at det ikke foreligger magesår, alvorlig astma, nyresvikt, leversvikt, alvorlig hjertesykdom eller allergi mot innholdsstoffene.

En bør før behandlingsstart definere et behandlingsmål.

Svangerskap og amming

NSAIDs kan nedsette evnen til å bli gravid så lenge legemiddelet brukes. Ikke alle NSAIDs kan brukes under svangerskap. Ibuprofen kan brukes, med unntak av de siste to måneder for fødsel. Uansett bør dosene være lavest mulig i et svangerskap.

Dosering

Doseringen for barn følger kroppsvekt og er uansett ulik for de forskjellige NSAID -preparatene.

Resept

Mange NSAIDs fås kjøpt på apotek uten resept.

  • Ved kroniske revmatiske sykdommer gir legen «Blå» resept.

Bivirkninger

Bivirkninger kan forekomme, og risikoen må sammenholdes med indikasjonen for behandlingen. Vanlige bivirkninger:

  • NSAIDs tabletter og stikkpiller skal ikke brukes ved risiko for magesår. Samtidig bruk av Prednisolon og andre kortison-medikamenter øker risikoen
  • Spesiell forsiktighet ved astma og allergier som forverres i noen tilfeller
  • Generell økt blødningsfare ses ved samtidig bruk av antikoagulanter («Blodfortynnende» legemidler) som Marevan, Fragmin, Klexane, Albyl-E, Pradaxa, Xarelto, Eliquis og Lixiana
  • NSAIDs kan påvirke nyre- og leverfunksjonen
  • Enkelte får synsforstyrrelser og svimmelhet
  • Medikamentene kan øke risiko for hjerteinfarkt, særlig ved høye doser

Kontroller og oppfølging

Legeundersøkelser skal utelukke tegn til bivirkninger og om virkningen er som ønsket. For å vurdere effekt (etter for eksempel tre måneders behandling) er vurdering av symptomer ved utgangspunktet og under behandlingen viktig.

For mer informasjon anbefales Felleskatalogen.no


-Medikamenter mot revmatiske sykdommer

Bindevevssykdommer.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden