Stikkord ved revmatolog-henvisning, Utredning og Journal-skrivning 4.5/5 (4)

Share Button

For leger og annet helsepersonell

Tips om henvisning, journal og medisinsk utredning.

  • Kommuniser hva mistanke om diagnosen bygger på ved å bruke nøkkelordene for den aktuelle diagnosen (vennligst se nedenfor)
  • Skill mellom symptomer og funn ved lege-undersøkelsene
  • Foreligger berettiget mistanke om potensielt alvorlig sykdom (jfr «Rett til helsehjelp«)?

Henvisning til revmatolog

Funksjonsfordeling i Oslo

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Medisinsk utredning (sjekklister / nøkkelord)

Stikkord for journalskriving


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden