Leger: Stikkord ved revmatologisk Henvisning, Utredning og Journalskrivning 4.5/5 (2)

Share Button

For Leger og annet helsepersonell

Tips om henvisning, journal og medisinsk utredning.

  • Kommuniser hva mistanke om diagnosen bygger på ved å bruke nøkkelordene for den aktuelle diagnosen (vennligst se nedenfor)
  • Skill mellom symptomer og funn ved lege-undersøkelsene
  • Foreligger berettiget mistanke om potensielt alvorlig sykdom (jfr «Rett til helsehjelp«)?

Henvisning til revmatolog

Funksjonsfordeling i Oslo

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Medisinsk utredning (sjekklister / nøkkelord)

Stikkord for journalskriving

  • «Differensialdiagnoser» og «Klassifikasjonskriterier» er listet på sidene for disse tilstandene

Revmatologisk seksjon, OUS, Rikshospitalet bruker mer spesialiserte utredningsprosedyrer og avanserte retningslinjer for behandling. Dette fordi spesielt kompliserte tilfeller ofte behandles der, og behandlingen må bli tilpasset hvert enkelt tilfelle.

Revmatologisk seksjon i Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet har spesial kompetanse på systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter og er landets største avdeling for disse tilstandene. Avdelingen mottar primært pasienter fra Oslo og fra den øvrige Helse Sør-Øst regionen. Pasienter henvist fra andre regioner blir vurdert etter henvisning via lokal sykehusavdeling og kan mottas så langt kapasiteten tillater det.


Denne siden har hatt 4 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden