Tannlege-behandling med refusjon 3.71/5 (14)

Share Button
Tannbehandling ved revmatiske sykdommer
Revmatisk sykdom kan medføre økte utgifter til tannbehandling. Enkelte sykdommer medfører dekning av utgifter

Refusjon av utgifter til tannbehandling (tannlegebehandling) for sykdommer som er sjeldne i Norge

Refusjonsordninger fra HELFO (NAV)

 • Det å ha en sjelden sykdom som påvirker på tenner og tannkjøtt kan gi grunnlag for refusjon
 • Kan også gjelde ved munntørrhet og tannskade forårsaket av Sjøgrens syndrom og andre kroniske, autoimmune, revmatiske sykdommer (se nederste avsnitt på denne siden) selv om disse ikke defineres som «sjeldne».
 • Mulig tannskade relatert til medikamenter gir vanligvis ikke grunnlag for refusjon av utgifter til tannbehandling

Definisjon av sjelden sykdom

Sjeldne medisinske tilstander blir definert som enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til ett tilfelle per 10.000 individer eller inntil 500 personer med sykdommen i Norge. Det er i tillegg krav om at den sjeldne medisinske tilstanden må være langvarig. Listen (SMT listen) er videre delt i to: A-listen og B-listen (følg lenken her).

 • Du trenger legebekreftelse på diagnosen.
 • Hvis en person har en diagnose oppført på A-listen, er vilkårene for stønad til nødvendig tannbehandling oppfylt.
 • Diagnoser som omfattes av B-listen forutsetter at tannlegen i hvert enkelt tilfelle vurderer hvorvidt tilstanden har medført økt behov for tannbehandling.
 • Symptomer på munntørrhet: Vennligst se siste avsnitt på denne siden.

SMT (sjeldne medisinske tilstander-listen). Et utdrag som omfatter revmatiske sykdommer (A-listen):

Sjeldne revmatiske (og relaterte) sykdommer som får tannlegeutgifter refundert (pr februar 2023) referanse: Helsedirektoratet)

B-listen (et utdrag som omfatter revmatiske sykdommer)

Det er nødvendig at tannlegen i det enkelte tilfelle vurderer om sykdommen har medført økt behov for tannbehandling

 •  Du trenger legebekreftelse på diagnosen og på munntørrhet (for eksempel ved måling av spyttproduksjonen (sialometri, saliva-måling) som kan gjøres hos spesialist i revmatiske sykdommer eller tilsvarende test fra tannlege
 • Den norske folketrygdens (NAV) definisjon av munntørrhet (referanse: Helse- og Omsorgsdepartementet, Det Gule Heftet 2016, s 23)
  • Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2016: «Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller der hyposalivasjon medfører økt kariesaktivitet. Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på hyposalivasjon over tid, minimum ett år. Unntak fra observasjonstiden på ett år kan gjøres der det foreligger svært forhøyet kariesaktivitet og dersom verdiene for ustimulert saliva er < 0,10 ml/min og for stimulert saliva er < 0,70 ml/min». «Det å ta et legemiddel som potensielt kan gi munntørrhet er imidlertid ikke god nok dokumentasjon for å få stønad etter denne bestemmelsen»

Munntørrhet ved redusert spyttproduksjon (hyposalivasjon) som kan gi (delvis) refusjon

 • Dersom tannlegen dokumenter at undersøkelsesresultater viser at du lider av munntørrhet, og at denne har medført flere hull i tennene, kan du ha rett til noe stønad fra HELFO. Dette gjelder for Sjøgrens syndrom
 • Tannlegen må ha observert og dokumentert tilstanden i minst ett år før du kan få stønad
 • Ved svært mye karies og spyttproduksjonen er lavere enn de grensene som fremgår av rundskrivet kan det gjøres unntak fra kravet om observasjonstiden
 • HELFO yter først og fremst stønad til konserverende tannbehandling (fyllinger og fyllings-materialer) for kariesskader. Dersom tenner går tapt, kan du også få stønad til tannproteser
 • Du må selv betale egenandel for behandlingen og et eventuelt tillegg dersom tannlegens pris er høyere enn folketrygdens takster

Mer om dine rettigheter

Denne siden har hatt 24 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden