Entesitt-relatert barneleddgikt, psoriasisartritt og artritt ved kronisk tarmbetennelse hos barn. Reaktiv artritt hos barn. Juvenil spondyloartritt 4.5/5 (2)

Share Button

Definisjon

Entesitt-relatert artritt hos barn er en type barneleddgikt (juvenil idiopatisk artritt, JIA) som kjennetegnes ved leddbetennelse (artritt) i store ledd og betennelse senefester (entesitt). Gutter fra 9-12 års alder angripes hyppigst. Entesitt-relatert artritt utgjør 10% av alle med barneleddgikt. Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) i nærmeste slekt er ikke uvanlig.

Psoriasisartritt / psoriasisleddgikt utgjør mindre enn 10% av barneleddgikt. Til forskjell fra entesitt-relatert artritt angripes dobbelt så mange jenter som gutter. De fleste er 7-10 år ved sykdomsstart. Psoriasis i huden foreligger hos de fleste, selv om symptomer fra ledd kan oppstå før hud-manifestasjoner. Psoriasis blant foreldre eller søsken er vanlig.

Kronisk tarmbetennelse (IBD) består av Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Crohns sykdom er vanligst blant disse hos gutter og jenter. Begge tilstandene kan medføre symptomer som ved entesitt-relatert artritt.

Reaktiv artritt er sjeldnere hos barn enn unge voksne. Symptomene oppstår få uker etter en infeksjon i hals eller tarm og ligner entesitt-relatert artritt. Tilstanden går vanligvis tilbake av seg selv i løpet av uker-måneder og har således bedre prognose.

Symptomer

Leddbetennelse i knær, ankler eller hofter hos gutter over 6 års alder er typisk, selv om andre tilstander (differensialdiagnoser) må utelukkes (se nedenfor). Også andre ledd kan bli betente og ofte angripes ett ledd av gangen (asymmetrisk artritt).

Ryggsmerter. Senere i forløpet (ten-åringer) oppstår økende ryggsmerter gradvis med stivhet, mest om morgenen. Ryggsmerter og stivhet blir bedre ved aktivitet og verre av å være i ro. Årsaken er betennelse i leddene mellom korsrygg og bekken (iliosakralledd).

Betennelse i senefester (enteser) forekommer, ofte i Akillessenen på hælen og uten annen foranledning.

Akutt øyebetennelse, uveitt kan oppstå når som helst i forløpet. Smerter når en ser mot lys og irritasjon kan forekomme, men øyebetennelse uten symptomer er ikke uvanlig blant barn. Varig redusert syn er en risiko. Barn med den genetiske vevstypen HLA-B27 er mest utsatt.

Undersøkelser

Entesittrelatert barneleddgikt (JIA)
Barneleddgikt (Entesitt relatert JIA) med artritt i iliosakralledd (piler i MR bilder). Herregods N, Pediatr Rheumatol Online J (2015). CC BY 4.0

Sykehistorien omfatter om andre i nær slekt har Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt), psoriasis eller Crohns sykdom / ulcerøs kolitt. Tegn til forutgående infeksjon, hvilke ledd som angripes, tegn til forandringer i senefester, øyne, hud og tarm etterspørres.

Klinisk undersøkes øyne, ledd, rygg, senefester og hud. Daktylitt (hoven finger eller tå) kan ses. Ved psoriasisartritt forekommer negleforandringer («pitting» eller onykolyse) med eller uten psoriasis i huden.

Blodprøver omfatter CRP og senkningsreaksjon (SR) som vanligvis er forhøyet. Vevstypen HLA-B 27 forekommer hos de fleste med entesitt-relatert artritt, men også blant 8-10% av alle personer i Sør-Norge og er enda vanligere i Nord-Norge. Resultatet må derfor tolkes med forsiktighet. «Revmaprøver» som CCP-antistoff og ANA slår vanligvis ikke ut.

Urinprøve forventes å være normal.

Bildediagnostikk. Ultralyd- og MR (magnet-resonans tomografi)-undersøkelser av ledd vil vise tegn til artritt. Etter noen måneder med symptomer fra ryggen vil MR ofte vise tegn til betennelse. MR-forandringer i rygg og iliosakralledd hos barn må imidlertid tolkes med forsiktighet fordi normale vekstforandringer kan ligne betennelser. Før 13-14 års alder er resultatene usikre. MR-forandringer i ryggsøylen (utenom iliosakralledd) utvikler seg gradvis fra tenårene hos noen.

Øyelege. Ved mistanke om øye-manifestasjoner skal barnet undersøkes av øyelege. En generell screening årlig anbefales også (vennligst se i kapitlet om oligoartikulær JIA) (referanse: Rodriguex-GArzia A, 2015)

Diagnosen

For å stille diagnosen kreves en grundig vurdering av sykehistorie, kliniske-, laboratorium- og bildediagnostiske undersøkelser. I tillegg vil en ofte ha behov for å observere forløpet over uker-noen måneder. Dermed tar diagnostisering nesten alltid noe tid.

Behandling

Fysioterapi for å bedre og opprettholde bevegelse, styrke og kroppsholdning og annen tverrfaglig behandling kan være viktig.

Mange barn har god effekt av NSAIDs (ibuprofen, naproxen og andre) som brukes mot symptomer. Dersom hovne ledd (perifer artritt), er leddpunksjoner og injeksjoner med kortison i form av Lederspan ofte nyttig. Noen trenger også supplerende sykdomsmodifiserende behandling med metotreksat. Også biologiske medikamenter som TNF-hemmere etanercept, adalimumab, infliximab blir brukt. Mot øye-affeksjon (uveitt) har ikke etanercept effekt.

Spondyloartritt (spondyloartropati) hos voksne her

Litteratur

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden