Barneleddgikt (JIA), Entesitt-relatert barneleddgikt og Psoriasisartritt hos barn 4.5/5 (2)

Share Button
Entesittrelatert barneleddgikt

Entesitt-relatert barneleddgikt angriper oftest gutter fra 9-12 års alder og senere

Spondyloartropatier (SpA) hos barn (ICD-10 M08.1)

 1. Psoriasisartritt: Utgjør mindre enn 10% av barneleddgikt. Finnes også som psoriasisartritt i voksen alder. Dobbelt så mange jenter som gutter angripes. De fleste er 7-10 år ved sykdomsstart. Typisk for sykdommen er artritt og psoriasis eller artritt og minst 2 av følgende
   1. Daktylitt (hoven finger eller tå)
   2. Negleforandringer («pitting» eller onykolyse)
   3. Psoriasis blant første grad slekt (foreldre, søsken)
 2. Entesitt-relatert artritt (ICD-10 M08.1) omfatter ca. 10% av JIA. Entesitt betyr betennelse i Akilles- eller andre senefester Jente til gutt fordelingen er 1:7 og hyppigste alder for sykdomsstart er 9-12 år. Knær, ankler og hofteledd angripes vanligst. Akutt uveitt (øyebetennelse) forekommer. Enkelte har eller utvikler kronisk tarmbetennelse (IBD) i form av ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom. Kroniske smerter og stivhet i ryggen forekommer. Typiske for Entesitt-relatert artritt er artritt og entesitt eller entesitt med minst 2 av følgende:
  1. Forekomst av smerte i iliosakralledd (IS-ledd) eller inflammatorisk ryggsmerte (gradvis debut, bedre ved aktivitet, varighet > 3 måneder
  2. HLA-B 27 antigen (blodprøve)
  3. Artritt-debut hos gutt etter 6 års alder
  4. Første grad slektning (foreldre, søsken) med ankyloserende spondylitt (Bekhterevs), entesitt-relatert artritt, sakroiliitt ved IBD (ulcerøs kolitt eller Crohns), Reaktiv artritt (Reiters) eller akutt anterior uveitt (regnbuehinnebetennelse i øyet).

3. Udifferensiert artritt har typisk leddaffeksjon, men fyller ikke helt noen av kriteriene ovenfor.

MR av iliosakralledd ved entesitt-relatert barneleddgikt

Viktig for sikker diagnose er også artritt-forandringer i iliosakralledd. MR (magnet-resonans tomografi)  (med kontrast-middel, alternativt med STIR-sekvenser) viser sikre forandringer tidligst.

 • Før 13-14 års alder er resultatene imidlertid vanskelig å tolke blant annet på grunn av vekst-soner.
 • MR-forandringer i ryggsøylen utvikler seg gradvis fra tenårene hos noen.
Entesittrelatert barneleddgikt (JIA)

Barneleddgikt (Entesitt relatert JIA) med artritt i iliosakralledd (piler i MR bilder). Herregods N, Pediatr Rheumatol Online J (2015). CC BY 4.0

Behandling

Mange barn har god effekt av NSAID (ibuprofen, naproxen og andre). Dersom hovne ledd (perifer artritt), er leddpunksjoner og injeksjoner med Lederspan ofte nyttig. Noen trenger også supplerende sykdomsmodifiserende behandling med Metotreksat. Også biologiske medikamenter som etanercept (Benepali, Enbrel), adalimumab (Humira), infliximab (Rixathon, Remicade, Remsima) blir brukt. Mot øye-affeksjon (uveitt) har ikke etanercept effekt.

Spondyloartritt (spondyloartropati) hos voksne her

Litteratur

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden