Nøkkelord for Utredning, Henvisning til spesialist og Journalskrivning ved Systemisk sklerose 5/5 (1)

Share Button

ICD-10: M34.0 (diffus form) M 34.1 (begrenset CREST form)

Diagnosen baseres på

 • Sykehistorie
 • Medisinske Undersøkelsesfunn
 • Antistoff

Sykehistorie

Tidspunkt for symptomdebut (Raynauds fenomen og andre symptomer) og for diagnose

*(Stjerne) markerer symptomer og undersøkelsesfunn som inngår i ACR-EULAR kriterier (2013):

Symptomer

Klinisk undersøkelse

Supplerende undersøkelser

Radiologiske undersøkelser

 • Røntgenundersøkelse av øsofagus (dynamisk med svelging av kontrastmiddel) eller manometri (dysmotilitet, stenoser, refluks)
 • CT undersøkelse /HRCT av lunger (mattglass, fibrose eller utvidet lungearterie (mer enn 3,5cm) ved mistenkt pulmonal hypertensjon)
  • Mer enn 20% affeksjon av lungevev tyder på alvorlig lungeaffeksjon
 • MR av hjertet
  • Kan avdekke fibrose i hjertemuskel

Lungefunksjonstester

 • Lungefunksjonstester (FEV1, FVC, DLCO% av forventet)
  • Alvorlig lunge-manifestasjon: FVC mindre enn 70% og CT-undersøkelse viser mer enn 20% angrepet lungevev. Tilsvarende dersom FVC og DLCO faller henholdsvis med 10% og 15% hvert år

Kapillaroskopi

 • Mega-kapillærer, blødninger, ”bushy” kapillærer

6-minutters gangtest

 • Avstanden som tilbakelegges i løpet av 6 minutters maksimal, men jevn gange
 • Kan gjøres i korridor med oppmålt strekning av trenet helsepersonell med akuttmedisinsk tilgang
 • Registrering av oksygenmetning og Borgs Dyspne Indeks (skala 0-10) før og rett etter testen
 • Referanse: ATS statement: guidelines for the six-minute walk test

Ekkokardiografi

Hjertekateter undersøkelse

Blodprøver

 • Antistoff
  • ANA, ENA
  • CENP/anti-centromer: begrenset form,
  • SCL-70/topoisomerase I: diffus form
  • PM-Scl 100 eller PM-Scl 70 tyder på myositt-overlapp, skleromyositt (sjekk muskelkraft, atrofier og kreatin kinase (CK), eventuelt elektro-myografi (EMG) og MR undersøkelse av lårmuskler). Vurder å gjøre muskelbiopsi
  • U3-RNP økt risk for Pulmonal hypertensjon
  • RNA-polymerase III: økt risk for renal krise
 • Kreatinin i serum
 • CK i serum (myositt-overlapp, sklero-myositt)

Oppfølging ved systemisk sklerose

Usikker diagnose?

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden