Svangerskap ved SLE 4.67/5 (3)

Share Button

Svangerskap ved SLE

Svangerskap ved SLE medfører noe økt risiko. Undersøkelser før graviditeten anbefales. Pxhere CC0

Graviditet & SLE

Definisjon

Det foreligger klart økt risiko for komplikasjoner både for den gravide og for fosteret ved Svangerskap ved SLE. I omtrent 15-20% av svangerskapene oppstår komplikasjoner som kan være alvorlige (Ref: Buyon J, 2015). Graviditeten klassifiseres derfor som “risikosvangerskap”. Omtrent 1/3 av kvinner med SLE har “sekundært” antifosfolipid syndrom (ApLs) som øker risiko for blodpropp (trombose) og spontanabort betydelig. Blodprøver avslører risiko. Mer om ApLs og svangerskap her. Selv om de fleste kan gjennomføre normale graviditeter og fødsler, er forholdsregler essensielle. Generelt er risikoen for komplikasjoner størst i første svangerskap.

Planlegging av svangerskap ved SLE

 • Svangerskap bør planlegges i en rolig og stabil sykdomsfase uten sykdomsaktivitet de siste 6-12 måneder.
  • Dette er gjelder spesielt hvis blod, nyrer eller andre indre organer er angrepet. Risiko for sykdomsoppbluss, økt medikament behov og komplikasjoner under graviditet er dermed mindre
  • Minst 3-6 måneder før svangerskap bør spesialist vurdere sykdomsaktivitet, organfunksjoner og om medikamentene passer i forhold til svangerskap
  • Blodprøver som viser lave komplement C3 eller C4 eller anti-DNA er risikofaktorer for svangerskapskomplikasjoner
 • Tidligere svangerskapskomplikasjoner er risikofaktor
 • Ved pågående SLE-betinget nyrebetennelse (lupus nefritt) foreligger klart økt risiko for svangerskapskomplikasjoner
 • Kvinner med antifosfolipidsyndrom (aPLs) og SLE har økt blodpropp- og abortrisiko (OR 12,1).
  • Det er viktig å vurdere blodpropp-hindrende behandling enten før graviditeten eller så tidlig i svangerskapet som mulig.
  • Albyl-E (75mg) og Fragmin, Klexane eller Heparin kan brukes.
  • Marevan må erstattes med annet blodfortynnende middel.
  • Tidligere blodpropp (venetrombose) øker risikoen (OR 3,6-12,7)
  • Egen side om aPLs og svangerskap her
 • Dersom SSA (Ro) eller SSB (La) antistoff foreligger, er ekstra kontroller å anbefale (se nedenfor)
 • Medikamenter som Prednisolon, Plaquenil og Imurel skal oftest ikke avsluttes siden medikamentstopp kan utløse sykdomsoppbluss som er ugunstig under graviditet
  • Methotrexat (Ebetrex, Metex, Methotrexat) må stoppes minst 3 mnd før graviditet siden medikamentet kan skade fosteret. Folsyre-tilskudd (som ofte gis sammen med Methotrexate-behandlingen) bør fortsette gjennom svangerskapet
  • Mykofenolat (CellCept, Myfortic) kan skade fosteret. Behandlingen skal stanses minst 6 uker før svangerskap
  • Blodtrykksmedikamenter som ACE hemmere (Enalapril, Renitec, Zestoretic Zanipress m flere) og andre er det ofte aktuelt å skifte ut med andre typer som egner seg under graviditet
 • Andre risikofaktorer som bør vurderes
 • Mer om medikamenter ved svangerskap her

Oppfølging under SLE-svangerskap

SLE-svangerskap oppfattes som ”Risikosvangerskap”. I tillegg til rutinemessig graviditetskontroller hos fastlege kan oppfølgingen innebære godt samarbeoid mellom revmatolog, fødepoliklinikk/svangerskapspoliklinikk og fastlege

 • Tett oppfølging av revmatolog
  • Kontroller hos revmatolog kan rutinemessig gjøres hver 4 uke, oftere ved ustabil sykdom eller høy sykdomsaktivitet
 • I tillegg henvises til fødselslege (gynekolog), helst innen svangerskapsuke 12.
 • Fødepoliklinikk/svangerskapspoliklinikk vurderer og følger opp
  • Kontroll-intervallene ved fødepoliklinikkene varierer, oftere i siste del av svangerskapet, for eksempel da hver 1-2 uke
  • Overvåkning med ultralydundersøkelser av fosteret
   • Første 1/3 av svangerskapet ved ca 11-14 ukers svangerskap etter individuell vurdering
   • I andre tredjedel av svangerskapet anbefales en ultralydundersøkelse ved 18-24 ukers svangerskap (rutine ved 18 uker)
   • For de som har antistoffene SSA/Ro eller SSB/La vurderes fosteret hjertefrekvens nøye (særlig i svangerskapsuke 16-26) siden ”hjerteblokk” forekommer hos ca 2%
   • I siste trimester anbefales minst månedlige ultralydundersøkelser frem til fødsel
   • Ved høy sykdomsaktivitet er hyppigere ulttralyd og vektskontroller aktuelt
   • (Referanse: Andreoli L, 2017)
  • Fødeplass avtales med fødeavdelingen
 • Ved revmatolog-kontrollene undersøkes blod- og urinprøver som bidrar til vurdering av SLE sykdomsaktivitet og eventuell organskade
  • Prøvene skal vurdere antall blodceller (leukocytter, trombocytter, hemoglobin), nyrefunksjon og eventuelle tegn på nyrebetennelse (urin)
  • Tegn til sykdomsaktivitet som vurderes (et utvalg)
   • Utslett/eksem
   • Feber-tegn
   • Ubehag fra hjerte eller lunger
   • Unormal tørste (sukkersyke)
   • Leddhevelser/artritt
   • Tegn til blodpropp (tromboemboli)
   • Hevelser/ødem
   • Infeksjonstegn
 • Eventuell forebyggende bruk av Albyl-E mot preeklampsi startes ofte i svangerskapsuke 12. og stoppes oftest 2-3 uker før planlagt fødsel
 • Blodsukkermålinger og glukose belastningstest (hos fastlege) i uke 28 er aktuelt hvis Prednisolon eller annet kortison brukes, oftere hvis mistanke om svangerskapsdiabetes eller ved kjent diabetes / sukkersyke
 • Det er økt risiko for ”svangerskapsforgiftning” (preeklapsi) ved SLE i siste del av graviditeten
  • Albyl-E virker noe forebyggende
  • Symptomer er økende hevelser (ødem) i føtter, økende blodtrykk og protein (eggehvite) i urinprøve
  • Behandlingen er å fremskynde fødselen

Fødsel ved SLE

 • De fleste føder på normal, vaginal måte
 • Ved SSA eller SSB antistoff hos mor, kan det nyfødte barnet forbigående få utslett de første uker-måneder (”neonatal lupus”). Dette går spontant tilbake og er ikke starten på kronisk sykdom
  • Risiko for Neonatal lupus kan til en viss grad reduseres ved at mor bruker hydoxyklorokin (Plaquenil) gjennom svangerskapet (Referenase: Barsalou J, 2018)
 • For kvinner med antifosfolipidsyndrom (aPLs) og Fragmin eller Klexane-behandling er det aktuelt å fortsette med denne blodpropphemmende behandlingen mist noen uker (ofte 6 uker) etter fødsel

Komplikasjoner ved SLE og svangerskap

For pasienter i Oslo-området tilbyr OUS Rikshospitalet via Revmatologisk seksjon en tett oppfølging i samarbeid med Kvinneklinikken. Det tilbys også å delta i et forskningsprosjekt (RevNatus-prosjektet) som skal avdekke mer om risiko ved SLE- svangerskap, og er et samarbeid med NKSR ved St.Olavs Hospital i Trondheim.

Behandling i svangerskap

 1. Forsette med Plaquenil, Imurel og/eller Prednisolon
 2. Folsyre 0,4mg i første trimester som ved alle svangerskap
 3. Calcigran Forte (kalsium og D-vitamin), særlig dersom prednisolon brukes eller osteoporose foreligger
 4. Forebyggende mot preeklampsi gis Albyl-E 75mg/dag fra svangerskapsuke 12 til uke 37 (avsluttes 3 uker førplanlagt fødsel)
 5. Hvis økt risiko for blodpropper
  1. Vurder Albyl-E 75mg/dag fra tidlig i svangerskapet eller på forhånd
  2. Vurder Fragmin (heparin) fra tidlig i svangerskapet eller på forhånd
 6. Hvis gjentatte spontanaborter tross vanlige tiltak ved Antifosfolipid syndrom
  1. Vurder Plaquenil fra tidlig i svangerskapet eller på forhånd
  2. Vurder Prednisolon 10mg/dag fra tidlig i svangerskapet eller på forhånd i første tre måneder av svangerskapet
  3. Vurder intravenøs immunglobulin fra tidlig i svangerskapet eller på forhånd
  4. Vurder en kombinasjon av de ovenfor nevnte tiltak

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden