Tuberkulose (Tbc) og Revmatisk sykdom 5/5 (1)

Share Button

Definisjon

Tuberkulose er en smittsom bakterie-sykdom forårsaket av mycobacterium tuberculosis.  Latent (sovende) infeksjon kan eksistere i årevis og bryte ut i aktiv infeksjon hos 5-10%, særlig under behandling med høye doser prednisolon/kortikosteroiderbiologiske legemidler og annen immundempende behandling, samt ved høy alder. Lungene angripes oftest, men andre organer kan også infiseres. Revmatiske komplikasjoner er infeksjon i ledd (septisk artritt) og skjelett (osteomyelitt) med mer eller mindre smerter. Ved et svekket immunsystem som under immundempende, anti-revmatisk behandling, kreftbehandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, kan tuberkulose bli spesielt alvorlig. Tbc vaksine er blitt tatt ut fra barnevaksinasjons programmet i Norge siden 2009/10

Forekomst

Tuberkulose medfører 1,6 millioner dødsfall årlig på verdensbasis, men det er svært få som smittes av tuberkulose i Norge.

Tuberkulose
Tuberkulose i lungene. «Tuberculosis-x-ray-1» (PHIL),via https://commons.wikimedia.org/wiki/

De aller fleste er blitt smittet i utlandet. Til sammen oppdages 300-400 nye tilfeller årlig. Forekomsten av tuberkulose er i Somalia 60 ganger høyere og i Myanmar / Burma hele 100 ganger høyere enn i Norge.

Smitte

Ubehandlet smitter tuberkulose mellom mennesker via luft og dråper som ved hoste. Likevel blir bare en liten del av de utsatte faktisk smittet.

Symptomer

Primærinfeksjon. Symptomer hos bare en av tre infiserte. De øvrige merker ikke infeksjonen. Typisk er nattsvette og feber. Brystsmerter og smerte mellom skulderblad relateres til forstørrede lymfeknuter i brystet (lunge-hilus, på en eller begge sider) og pleuritt/pleuravæske, samt infeksjon med fortetninger i selve lungevevet.

Tuberkulose
Tuberkulose med abscess i høyre fot og skjelett hos et barn. Atilganoglu SB, 2008. CC BY2.0

Reaktivering av latent (sovende) infeksjon. I lungene angripes oftest de øverste delene, særlig baktil (segmenter apikalt posteriort). Symptomer på reaktivering er fatigue/utmattelse, ny nattesvette, feber, økende hoste, bystsmerter, tungt å puste (dyspne), blodig slim ved hoste (hemoptyse) og vekttap. En finner færre symptomer hos personer over 60 års alder og blant personer som bruker immundempende medikamenter eller av andre grunner har et svakt immunsystem. Det ses økte tilbakefall (ca. 5 x økt risiko) ved bruk av biologiske legemidler som TNF-hemmere, høye doser kortikosteroider og annen sterk immunsupprimerende behandling

Revmatiske symptomer

Infeksjon (septisk artritt / spondylitt) i ledd og rygg er velkjente komplikasjoner. Slike osteo-artikulære manifestasjoner kan feiltolkes som spondyloartritt eller andre typer revmatiske symptomer. Dette skyldes ofte at sykdomsutviklingen skjer gradvis. Mindre enn 50% med artritt eller osteomyelitt har ved diagnosetidspunkt tegn til tuberkulose. Tuberkuløs artritt er dobbelt så hyppig hos kvinner sammenliknet med menn.

Undersøkelser

Sykehistorien bør omfatte symptomer (se ovenfor), fødeland, familie med tbc? Tidligere fått BCG-vaksine? Pirquet- Mantoux eller IGRA test tidligere? Gjennomført behandling for TBc før? For Afrikanere over 15 års alder og Sør-asiater: Hvis sykehistorie på Tbc eller positiv røntgen thoraks (lunger) henvises til legespesialist i infeksjonsmedisin eller lungesykdommer. Hvis røntgen av lunger eller CT undersøkelser ikke er konklusiv, må personen følges spesielt nøye.

Tuberkulose
Tuberkulose i ryggvirvler (Potts sykdom). Gupta AK, 2014. CC BY NC SA 3.0

Klinisk undersøkes hud, lymfeknuter, ledd og indre organer. Laboratorieprøver omfatter «betennelsesprøver», inklusiv CRP er ofte er forhøyet. IGRA test (Quantiferon test): interferon-alfa etter ved tbc eksponeringer blitt et god verktøy i diagnostiseringen. Testen slår ikke ut etter vaksine eller ved de fleste andre non-tbc mykobakterier. Ulempe: IGRA-testen skiller ikke mellom aktiv og latent tbc. Urin-undersøkelse kan avdekke blod i urinen som tegn på at urinveier er angrepet. PCR undersøkelser brukes i økende grad. Direkte mikroskopi (Ziehl-Neelsen farging) og dyrkning av bakterier (tar lang tid) benyttes også. Bildediagnostikk er viktig. Spesielt undersøkes lunger med røntgen eller CT som gir best bilder. Ved symptomer tas også røntgen-, CT- eller MR-bilder av skjelettet (ledd, rygg). MR-undersøkelser er oftest mest nøyaktige.

Hud-test. Mantoux (falsk positiv etter vaksine). Mindre brukt enn IGRA-test (se ovenfor)

Behandling

Behandling (aktiv Tbc og forebyggende behandling) blir anbefalt gitt i samråd med spesialist på området (lungelege, spesialist i infeksjonssykdommer, pediater). Behandlingsvarighet er mye lengre enn ved de fleste andre infeksjoner. Behandling med tuberkulostatika gjøres i samarbeid med spesialister i lungesykdommer, infeksjonsmedisin eller pediatere.

Forebyggende behandling gis ofte til friske, smittede personer (latent tbc) der aktiv sykdom er utelukket (Folkehelse instituttet), slik som ved utslag i IGRA-test når tidligere adekvat behandling ikke er blitt gitt. Forebyggende behandling mot Tbc gis vanligvis før oppstart av anti-revmatisk behandling med TNF-hemmere, høydoser med steroider eller tilsvarende immundempende behandling. Behandlingen kan omfatte isoniazid i 6 måneder eller kombinasjonen isoniazid og rifampicin i 3 måneder. Kombinasjonsbehandlingen er kortere, men har økt risiko for bivirkninger. Tbc screening før TNF-hemmer-behandling er omtalt i eget kapittel.

Smittesporing. I helseinstitusjoner er det viktig med tett samarbeid mellom behandlende helsepersonell, smittevernpersonell og tuberkulosekoordinator for raskest mulig å iverksette infeksjonsforebyggende tiltak. Det er viktig at den smittede og pårørende får god informasjon om hvorfor isolering iverksettes. Tvangstiltak er mulig, men vil svært sjelden være aktuelt (Folkehelseinstituttet 05.05. 21), Smittevernhåndboken og lokale metodebøker.

Lignende sykdommer / differensialdiagnoser

Andre infeksjoner, særlig såkalte opportunistiske infeksjoner, inklusiv med atypiske mykobakterier kan ha lignende symptomer. Manifestasjoner fra muskel-skjelettsystemet kan etterligne revmatiske sykdommer. Andre tilstander som kan ligne tuberkulose er sarkoidose og lymfom (lymfeknutekreft).

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden