Tuberkulose (Tbc) og Revmatisk sykdom 5/5 (1)

Share Button
Tuberkulose

Tuberkulose i lungene. «Tuberculosis-x-ray-1» (PHIL),via https://commons.wikimedia.org/wiki/

Tuberkulose (tbc) ICD-10: A15.9

Definisjon

Tuberkulose er en smittsom bakterie-sykdom forårsaket av mycobacterium tuberculosis. Lungene angripes oftest, men andre organer kan også infiseres. Revmatiske komplikasjoner er infeksjon i ledd (septisk artritt) og skjelett (osteomyelitt) med mer eller mindre smerter.

 • Ved et svekket immunsystem som under immundempende, anti-revmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, kan tuberkulose bli spesielt alvorlig.

Forekomst

Det er svært få som smittes av tuberkulose i Norge. De aller fleste er blitt smittet i utlandet. Til sammen oppdages 3-400 nye tilfeller årlig. Forekomsten av tuberkulose er i Somalia 60 ganger høyere og i Myanmar / Burma hele 100 ganger høyere enn i Norge.

Smitte

Ubehandlet smitter tuberkulose mellom mennesker via luft og dråper som ved hoste. Likevel blir bare en liten del av de utsatte faktisk smittet.

Symptomer

Primærinfeksjon

 • Symptomer hos bare en av tre infiserte. De øvrige merker ikke infeksjonen
 • Feber
 • Brystsmerter og smerte mellom skulderblad relateres til forstørrede lymfeknuter i brystet
 • Radiologisk
  • Forstørrede lymfeknuter i lunge-hilus (på en eller begge sider)
  • Pleuravæske
  • Lungeinfiltrater

Reaktivering av latent (sovende) infeksjon

 • I lungene angripes oftest de øverste delene, særlig baktil (segmenter apikalt posteriort)
 • Symptomer
  • Fatigue/utmattelse
  • Nattesvette
  • Feber
  • Økende hoste
  • Brystsmerter
  • Tungt å puste (dyspne)
  • Blodig slim ved hoste (hemoptyse)
  • Vekttap
 • Færre symptomer hos personer over 60 års alder og blant personer som bruker immundempende medikamenter eller av andre grunner har et svakt immunsystem
 • Økt tilbakefall (ca. 5 x økt risiko) ved bruk av TNF-hemmere, høye doser kortikosteroider og annen sterk immunsupprimerende behandling
Tuberkulose

Tuberkulose med abscess i høyre fot og skjelett hos et barn. Atilganoglu SB, 2008. CC BY2.0

Revmatiske symptomer

Infeksjon (septisk artritt / spondylitt) i ledd og rygg er velkjente komplikasjoner. Slike osteo-artikulære manifestasjoner kan feiltolkes som spondyloartritt.

 • Kne som er hovent og varmt (artritt) er vanligst
 • Hofter kan angripes
 • Ryggvirvler (Potts sykdom, tuberkuløs spondylitt)
  • Oftest i brystvirvelsøylen
 • Hoven fingre eller tær (daktylitt) forekommer særlig blant barn
 • Betennelser i annet vev kan skyldes spredning via blodbanen.
Tuberkulose

Tuberkulose i ryggvirvler (Potts sykdom). Gupta AK, 2014. CC BY NC SA 3.0

Sykehistorie skal omfatte

 • Fødeland
 • Familie med tbc?
 • BCG-vaksine?
 • Pirquet- Mantoux eller IGRA test tidligere?
 • Gjennomført behandling for TBc før?

Afrikanere over 15 års alder og Sør-asiater

 • Hvis sykehistorie på Tbc eller positiv røntgen thoraks (lunger) henvises til legespesialist i infeksjonsmedisin eller lungesykdommer
 • Hvis røntgen av lunger eller CT undersøkelser ikke er konklusiv, må pasienten følges spesielt nøye

Diagnose

 • Screening
 • Røntgen av lunger
 • IGRA test (Quantiferon test): interferon-alfa etter ved tbc eksponering: Høy spesifisitet
  • Slår ikke ut etter vaksine eller ved de fleste andre non-tbc mykobakterier
  • Ulempe: IGRA-testen skiller ikke mellom aktiv og latent tbc
 • Mantoux (falsk positiv etter vaksine)
 • PCR undersøkelser brukes i økende grad
 • Direkte mikroskopi (Ziehl-Neelsen farging)
 • Dyrkning
 • Immunfluoresence
 • Revmatologisk vurdering dersom symptomer fra ledd, sener eller rygg

Ved pågående behandling med TNF-hemmer eller annen immundempende terapi vil Tbc-tester være av liten verdi.

 •  Tbc vaksine er blitt tatt ut fra barnevaksinasjons programmet i Norge siden 2009/10

Behandling

Behandling (aktiv Tbc og forebyggende behandling) blir anbefalt gitt i samråd med spesialist på området (lungelege, spesialist i infeksjonssykdommer, pediater)

 • Ved aktiv Tbc
  • Minst 2 måneder kjemoterapi (Isoniazid + rifampicin (Obs! CYP aktivering kan medføre mindre effekt av andre medikamenter)
 • Ved positiv IGRA-test når tidligere adekvat behandling ikke er blitt gitt
  • Med forebyggende behandling menes behandling av friske, smittede personer og der aktiv sykdom er utelukket (Folkehelse instituttet)
  • Forebyggende behandling mot Tbc gis før anti-revmatisk behandling med TNF-hemmere, høydoser med steroider eller tilsvarende immundempende behandling startes
   • Behandlings-regime er vanligvis isoniazid i 6 måneder eller kombinasjonen isoniazid og rifampicin i 3 måneder. Kombinasjonsbehandlingen er kortere, men har økt risiko for bivirkninger

Tbc screening før TNF-hemmer-behandling

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 5 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden