Tuberkulose (Tbc) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Tuberculosis-x-ray-1.jpg

"Tuberculosis-x-ray-1" by Unknown - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library (PHIL), with identification number #2543.Note: Not all PHIL images are public domain; be sure to check copyright status and credit authors and content providers.English | Slovenščina | +/−. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuberculosis-x-ray-1.jpg#/media/File:Tuberculosis-x-ray-1.jpg

Tuberkulose (tbc) ICD-10: A15.9

Definisjon

Tuberkulose er en bakteriesykdom forårsaket av mycobacterium tuberculosis. Lungene angripes oftest, men andre organer kan også infiseres

Symptomer

Primærinfeksjon

 • Symptomer hos bare en av tre infiserte
 • Feber
 • Brystsmerter og interskapulære smerter (smerte mellom skulderblad) relateres til forstørrede intrathorakale lymfeknuter
 • Radiologisk
  • Forstørrede lymfeknuter i lunge-hilus (på en eller begge sider)
  • Pleuravæske
  • Lungeinfiltrater

Reaktivering av latent (sovende) infeksjon

 • Apikale posteriore segmenter (øverst og baktil) i lungene blir ofte angrepet
 • Symptomer
  • Økende hoste
  • Vekttap
  • Fatigue/utmattelse
  • Feber
  • Nattesvette
  • Brystsmerter
  • Dyspne
  • Hemoptyse
 • Lite symptomer hos personer  over 60 års alder og immunsupprimerte pasienter
 • Økt reaktivering (ca 5 x økt risiko) ved TNF-hemmere, høye doser kortikosteroider og annen sterk immunsupprimerende behandling

Sykehistorie skal omfatte

 • Fødeland
 • Familie med tbc?
 • BCG-vaksine?
 • Pirquet- eller Mantoux test tidligere?
 • Gjennomført behandling for TBc før?

Afrikanere over 15 års alder (Somalia har 60 x økt forekomst av tbc) og Sør-asiater (Myanmar / Burma: 100x økt tbc forekomst).

 • Hvis sykehistorie på Tbc eller positiv røntgen thorax (lunger) henvises til legespesialist i infeksjonsmedisin eller lungesykdommer
 • Hvis røntgen av lunger eller CT undersøkelser ikke er konklusive, må pasienten monitoreres spesielt nøye

Diagnose

 • Screening
 • Røntgen av lunger
 • IGRA test (Quantiferontest): interferon-alfa etter ved tbc eksponering: Høy spesifisitet
  • Slår ikke ut etter vaksine eller ved de fleste andre non-tbc mykobakterier
  • Ulempe: IGRA-testen skiller ikke mellom aktiv og latent tbc
 • Mantoux (falsk positiv etter vaksine)
 • PCR undersøkelser brukes i økende grad
 • Direkte mikroskopi (Ziehl-Neelsen farging)
 • Dyrkning
 • Immunfluoresence

Ved pågående behandling med TNF-hemmer eller annen immunsuppressiv terapi vil Tbc-tester være av liten verdi.

 •  Tbc vaksine er blitt tatt ut fra barnevaksinasjonsprogrammet i Norge siden 2009/10

Behandling

 • Behandling (aktiv Tbc og forebyggende behandling) blir anbefalt gitt i samråd med spesialist på området (lungelege, spesialist i infeksjonssykdommer, pediater)
 • Ved aktiv Tbc
  • Minst 2 mnd kjemoterapi (Isoniazid + rifampicin (Obs! CYP aktivering kan medføre mindre effekt av andre medikamenter)
 • Ved positiv IGRA-test når tidligere adekvat behandling ikke er blitt gitt
  • Med forebyggende behandling menes behandling av friske, smittede personer og der aktiv sykdom er utelukket (Folkehelseinstiuttet)
  • Forebyggende behandling mot Tbc gis før anti-revmatisk behandling med TNF-hemmere, høydoser med steroider eller tilsvarende immunsuppressiv behandling startes
   • Behandlings-regime er vanligvis isoniazid i 6 måneder eller kombinasjonen isoniazid og rifampicin i 3 måneder. Kombinasjonsbehandlingen er kortere, men har økt risiko for bivirkninger

Tbc screening før TNF-hemmer-behandling

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden