Erytromelalgi, Brennende føtter 4.07/5 (30)

Share Button
Erythromelalgi gir brennende føtter

Erytromelalgi gir brennende føtter med behov for nedkjøling

Erytromelalgia (ICD-10 I 73.8)

Definisjon

Erytromelalgi / erythromelalgia kjennetegnes ved hyppige episoder med brennende smerter og rødhet i føtter og/eller hender. Årsakene er flere. Noen har en genmutasjon som påvirker ionekanaler (referanse: Bennett DLH, Lancet Neurol, 2014). Forandringer i de små nervefibrene påvirker sirkulasjonen i små blodårer.

Forekomst

Omtrent 1,3 nye tilfeller pr 100.000 innbyggere pr år (tilsvarer 65 nye tilfeller pr år i Norge). Erytromelalgi defineres dermed som en sjelden sykdom.

Symptomer

Brennende smerte, episoder. Oftest i begge føtter, men kan også være på hender, ører og nese. Rødhet og hevelse. Noen har Raynauds fenomen (”likfingre”). Symptomene lindres ved nedkjøling.

Erythromelalgia-symptoms

Erytromelalgi: PharmaMS (Own work) [CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Diagnose

Ingen spesielle tester. Slår ikke ut i blodprøver. Spesialundersøkelser av nerve-forandringer (tynnfiber nevrografi) kan gjøres av nevrolog. Hudsymptomer kan bli vurdert av hudlege.

Erytromelalgi i høyre fot. Khalid F, 2012. CC BY 3.0

Bakenforliggende annen sykdom som kan medvirke til erytromelalgi:

Feilaktig diagnose (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

Ingen spesielle medikamenter eller operasjon. Lindring ved å løfte affiserte føtter eller hender og derved redusere blodgjennomstrømningen. Unngå kraftig nedkjøling i vann eller med is. Dette kan gi store skader på huden. Symptombehandling med ulike smertestillende medikamenter.

Litteratur


Denne siden har hatt 16 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden