Nøkkelord for utredning, henvisning og journalskriving ved SLE 4.56/5 (9)

Share Button

 Diagnosen / mistanke om SLE baseres på

Sykehistorie (anamnese) ved SLE (1inngår i SLICC-kriteriene, 2ACR kriterier)

 • Tidspunkt for
  • Sykdomsdebut
   • Diagnoseår og debutsymptom
 • 1Akutte eller kroniske hudforandringer (eksem)
 • 1,2Hyppige munnsår
 • 1Alopeci (flekkvis hårtap)
 • 1,2Artritt (små ledd er vanligst)
 • 1,2Serositt (pleuritt, perikarditt)
 • 1,2Nyreaffeksjon (proteiner og blod i urin ved glomerulonefritt)
 • 1,2Nevrologisk (kramper, psykose)
 • 1,2Blodceller
  • Hemolytisk anemi (høy LD og retikulocytter, lav haptoglobin)
  • Leukopeni
  • Trombocytopeni
 • 1,2Antistoff
 • *Lave komplement-faktorer
  • C3 og/eler C 4
 • 2Sommerfuglutslett (på kinnene)**
 • 2Diskoid utslett**
 • 2Soleksem (fotosensitivitet**

Andre manifestasjoner

 • Høy blodsenkningsreaksjon (SR), lav CRP
 • Vekttap siste 3- 6 måneder
 • Immunmodulerende behandling til nå
  • Prednisolon
  • Plaquenil
  • Imurel
  • Metotreksat
  • Mykofenolat (CellCept)
  • Cyklofosfamid
 • Planlagt svangerskap?

Klinisk undersøkelse ved SLE

 • Blodtrykk og puls
 • Hjerte og lunger (auskultasjon)
 • Hud og hår
 • Ledd
 • Ødemer (nyre)
 • Nevrologisk

Blod- og urinprøver

 • Senkningsreaksjonen (SR) ofte høy
 • CRP nærmest normal, men stiger ved infeksjon, ved artritt og ved lungehinne- (pleuritt) eller hjertepose-betennelse (perikarditt)
 • Celletellinger (Hemoglobin, leukocytter med lymfocytter, trombocytter)
 • Komplement faktorer C3 og C4
 • Urin med tegn til glomerulonefritt (proteiner, blod, protein/kreatinin, sylindre)
 • Blodprøver som ta initialt, deretter sjelden

Røntgenundersøkelse av lunger

 • Utelukke tegn til manifestasjoner i pleura/perikard
 • «Shrinking lung» med diafragma høystand

Det vi også bør spør pasienten om

 • Hvor sterke er smertene dine i dag (skala 0–100)?
 • Hvor sterk er utmattelsen i dag (skala 0–100)?
 • Hvordan oppfatter du din sykdomsaktivitet i dag (skala 0–100)?
 • (Legen kan også tilføye sin vurdering av sykdomsaktiviteten, skala 0–100)

Oppfølging

 • Alle pasienter med aktiv SLE skal følges opp både hos spesialist og fastlege
 • Hyppigheten av kontroller vil være avhengig av sykdomsaktivitet, komplikasjoner og medikamenter som brukes
 • Hvis nye symptomer, sjekkes nøkkelord for sykehistorie (se ovenfor)
 • Kliniske undersøkelser som nevnt ovenfor
 • Blod og urin sjekkes
  • Antistoff og komplement faktorer trenger ikke kontrolleres hver gang
 • Ved svangerskap skal tett oppfølging hos revmatolog og fødepoliklinikk organiseres så snart som mulig
 • Validert mål for sykdomsaktivitet kan gjøres ved SLEDAI

Henvisning til spesialist

 • Definer hva diagnose/mistanken om SLE bygger på (se ovenfor)

Pasienter bør fortrinnsvis bli henvist til lokal revmatologisk avdeling. Pasienter bosatt i Helseregion Sør-Øst kan også henvises Revmatologisk seksjon, Rikshospitalet,
Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen kan motta pasienter også fra landet for øvrig når kapasiteten tillater det.

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden