Nøkkelord for utredning, henvisning og journalskriving ved SLE 4.56/5 (9)

Share Button

 Diagnosen / mistanke om SLE baseres på

 • Sykehistorie (sjekk SLICC-kriteriene nedenfor)
 • Medisinske undersøkelsesfunn
 • Laboratorieprøver
 • Vevsprøve fra nyrer (nyrebiopsi) hvis nyreaffeksjon
 • SLE begynner vanligst hos kvinner i fertil alder, oftere blant personer fra Asia og Afrika
 • Differensialdiagnoser, vennligst se her

Sykehistorie (anamnese) ved SLE (1inngår i SLICC-kriteriene, 2ACR kriterier)

 • Tidspunkt for
  • Sykdomsdebut
   • Diagnoseår og debutsymptom
 • 1Akutte eller kroniske hudforandringer (eksem)
 • 1,2Hyppige munnsår
 • 1Alopeci (flekkvis hårtap)
 • 1,2Artritt (små ledd er vanligst)
 • 1,2Serositt (pleuritt, perikarditt)
 • 1,2Nyreaffeksjon (proteiner og blod i urin ved glomerulonefritt)
 • 1,2Nevrologisk (kramper, psykose)
 • 1,2Blodceller
  • Hemolytisk anemi (høy LD og retikulocytter, lav haptoglobin)
  • Leukopeni
  • Trombocytopeni
 • 1,2Antistoff
 • *Lave komplement-faktorer
  • C3 og/eler C 4
 • 2Sommerfuglutslett (på kinnene)**
 • 2Diskoid utslett**
 • 2Soleksem (fotosensitivitet**

Andre manifestasjoner

 • Høy blodsenkningsreaksjon (SR), lav CRP
 • Vekttap siste 3- 6 måneder
 • Immunmodulerende behandling til nå
  • Prednisolon
  • Plaquenil
  • Imurel
  • Metotreksat
  • Mykofenolat (CellCept)
  • Cyklofosfamid
 • Planlagt svangerskap?

Klinisk undersøkelse ved SLE

 • Blodtrykk og puls
 • Hjerte og lunger (auskultasjon)
 • Hud og hår
 • Ledd
 • Ødemer (nyre)
 • Nevrologisk

Blod- og urinprøver

 • Senkningsreaksjonen (SR) ofte høy
 • CRP nærmest normal, men stiger ved infeksjon, ved artritt og ved lungehinne- (pleuritt) eller hjertepose-betennelse (perikarditt)
 • Celletellinger (Hemoglobin, leukocytter med lymfocytter, trombocytter)
 • Komplement faktorer C3 og C4
 • Urin med tegn til glomerulonefritt (proteiner, blod, protein/kreatinin, sylindre)
 • Blodprøver som ta initialt, deretter sjelden

Røntgenundersøkelse av lunger

 • Utelukke tegn til manifestasjoner i pleura/perikard
 • «Shrinking lung» med diafragma høystand

Det vi også bør spør pasienten om

 • Hvor sterke er smertene dine i dag (skala 0–100)?
 • Hvor sterk er utmattelsen i dag (skala 0–100)?
 • Hvordan oppfatter du din sykdomsaktivitet i dag (skala 0–100)?
 • (Legen kan også tilføye sin vurdering av sykdomsaktiviteten, skala 0–100)

Oppfølging

 • Alle pasienter med aktiv SLE skal følges opp både hos spesialist og fastlege
 • Hyppigheten av kontroller vil være avhengig av sykdomsaktivitet, komplikasjoner og medikamenter som brukes
 • Hvis nye symptomer, sjekkes nøkkelord for sykehistorie (se ovenfor)
 • Kliniske undersøkelser som nevnt ovenfor
 • Blod og urin sjekkes
  • Antistoff og komplement faktorer trenger ikke kontrolleres hver gang
 • Ved svangerskap skal tett oppfølging hos revmatolog og fødepoliklinikk organiseres så snart som mulig
 • Validert mål for sykdomsaktivitet kan gjøres ved SLEDAI

0 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen kan motta pasienter også fra landet for øvrig når kapasiteten tillater det.

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden