Biologiske legemidler mot revmatiske sykdommer 5/5 (2)

Share Button
Biologiske legemidler mot revmatiske sykdommer

Biologiske legemidler er effektive medisiner. God oppfølging hos lege anbefales

Biologiske legemidler / biologisk medisin / biologiske medikamenter

Definisjon (ihht Statens Legemiddelverk)

Biologiske legemidler skiller seg fra andre legemidler fordi de er framstilt av eller er renset fra levende celler eller vev. Dette kan være mikroorganismer (bakterier/virus/sopp), organer eller vev fra planter eller dyr. Måten de produseres på skiller seg fra et tradisjonelt kjemisk legemiddel. Ettersom produksjonen skjer i ulike levende organismer/bakteriestammer, kan dette gi opphav til små strukturulikheter i molekylene som legemidlet er bygget opp av. Dersom en bivirkning oppstår og en vil vite årsaken, er det viktig å kunne spore nøyaktig hvor og når legemidlet ble produsert. Eksempler på biologiske legemidler er:

(ref: Statens Legemiddelverk, 2017)

Noen biologiske legemidler (handelsnavn) som brukes mot revmatiske sykdommer

Biologiske legemidler kan inndeles etter hvilken del av immunsystemet de virker på.

Indikasjoner ved revmatisk sykdom

Medikamentene er forskjellige i virkningsmekanismer og mulige bivirkninger. Informer deg alltid om «ditt» aktuelle medikament (pasientinformasjon her) (EULAR guidelines for leger, ved medikamentell behandling av revmatoid artritt her). Biologiske legemidler blir brukt mot en rekke betennelsesaktige (inflammatoriske) revmatiske sykdommer, både innenfor og utenfor offisielt godkjent indikasjon. Hovedregel for bruken er at sykdommen er alvorlig og det ikke er tilstrekkelig effekt av annen sykdomsmodifiserende behandling. Et biologisk legemiddel kombineres oftest med annen behandling (for eksempel methotrexat). Her er et utvalg indikasjoner:

Virkning

Biologiske legemidler reduserer aktiviteten i immunsystemet slik at sykdommen blir mindre aktiv. Ved leddgikt (Revmatoid artritt, RA) er det vist at omtrent 6% ikke har virkning av biologiske legemidler (Kearsley-Fleet L, 2018)

Bivirkninger (et lite utvalg)

Forsiktighetsregler (et lite utvalg)

 • Infeksjonstendens
 • Svekket immunsystem
 • Bruk i høy alder
 • Allergi mot medikamentene
 • Hjertesvikt
 • Svangerskap

Før behandlingsstart

 • Informer deg godt om det aktuelle medikamentet («ditt medikament»)
 • Undersøkelser hos lege på infeksjoner
  • Blodprøver (IGRA-test, screening for hepatitt B og C, HIV )
  • Urin
  • Røntgen- eller CT av lunger
  • Tuberkulose-sceening: mer her
  • Vaksiner (mot infeluenza, pneumokokker)

Vaksiner

 • Vurder årlig influensavaksine
 • Vurder pneumokokkvaksine før behandlingsstart  (effekt over 5-10 år)
 • Vurder hepatitt B vaksine før behandlingsstart (utsatte personer)

Mer om vaksiner ved revmatisk sykdom her

Bio-tilsvarende legemidler (bio-similars)

Dette er også biologiske legemidler. De ligner på “originalpreparatene” (både i virkning og bivirkning), men er billigere. Mer om biotilsvarende legemidler her.

Oppfølging

 • Spesial avdeling eller spesialister som starter behandlingen, gjennomfører kontroller så lenge medikamentene brukes og bestemmer når medikamentbehandlingen kan avsluttes. Fastlegen gjør også kontroller, slik at det ikke er nødvendig med sykehus eller spesialist hver gang
 • Riktig dosering kan ofte beregnes etter måling av medikament nivået i blodet

Informer deg om «ditt» medikament her (på norsk) (Legeforeningen, pasientinformasjon)

Medikamenter,  BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm

Denne siden har hatt 7 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden