Diabetisk hånd syndrom 4/5 (2)

Share Button
Diabetisk hånd syndrom med krokete fingre testet ved håndflate avtrykk test. Hashim K, Thomas M, Indian journal of anaesthesia, (2014). CC BY-NC-SA 3.0

Definisjon

Pasienter med diabetes mellitus type 1 og type 2 har hyppigere plager fra bevegelsesapparatet enn friske personer. Sykdommen kan medføre typiske forandringer i begge hender. Symptomene må skilles fra revmatisk betennelse som ved systemisk bindevevssykdom, særlig sklerodermi / systemisk sklerose.

Forekomst

Insulinkrevende diabetes mellitus er risikofaktor, men tilstanden forekommer også blant ellers friske. Ved diabetes ses diabetisk hånd syndrom hos 8-50%, særlig etter vanskelig regulerbar sykdom over flere år.

Sykdomsårsak

De fleste har hatt insulinkrevende diabetes mellitus i flere år. Økt forekomst blant dem som har vanskelig regulerbar diabetes. Sykdomsprosessen medfører økt bindevev (kollagen) som ikke nedbrytes. I tillegg oppstår forandringer i små blodårer (mikroangiopati) som påvirker blodsirkulasjonen huden og underhuden.

Symptomer på diabetisk hånd

«Diabetisk hånd» kjennetegnes ved tiltagende stivhet og nedsatt bevegelighet. Dermed foreligger redusert gripestyrke. Redusert bevegelse av fingrene (diabetisk keiroartropati / cheiroarthropathy). Spesielt er det vanskelig å strekke fingrene helt ut. Etter hvert ses krumme fingre. Tilstanden er ikke spesielt smertefull.

Dupuytrens kontraktur har økt forekomst ved diabetes. Den begynner med smertefrie fortykkelser over senere i håndflaten, oftest innenfor finger 3-5.

Trigger finger (stenoserende tendovaginitt/tenosynovitt): Fingeren «låser seg».

Karpal tunnel syndrom / canalis carpi syndrome: Varierende nummenhet og stikking ut i finger 2-4.

Charcot nevroartropati (sjeldnere): Feilstillinger/skjevhet i ledd.

Algodystrofi / Refleksdystrofi (sjeldnere): Smerter, hud og muskelforandringer.

Infeksjoner i hendene er mindre vanlig.

Undersøkelser

Et tidlig undersøkelsesfunn ved «diabetisk hånd» er at fingrene ikke kan strekkes ut når håndflaten legges mot en bordflate. Tilsvarende forblir fingrene bøyd når håndflatene legges mot hverandre («Prayers sign»).

Dupuytens kontraktur er ofte lett gjenkjennelig i håndflaten. Begge hender trenger ikke være angrepet. Blodprøver, inklusiv Antinukleære faktorer (ANA) med undergrupper (Scl70, CENP) forventes å være normale.

Lignende sykdommer /differensialdiagnoser ved diabetisk hånd

Diabetisk hånd syndrom kan forveksles med sklerodermi / systemisk sklerose. Imidlertid forventes ved diabetisk hånd syndrom ikke Raynauds fenomen, teleangiektasier, kalsinose (kalk under huden) eller forandringer i ansikt og huden ellers. Kapillaroskopi er vanligvis normal, uten megakapillærer og blødninger, slik som ved systemisk sklerose.

Behandling

Best mulig regulering av blodsukkeret er forebyggende og kan bedre forandringene i et tidlig stadium. Tøyninger for å strekke ut fingrene kan ha effekt. I noen tilfeller er håndkirurgi nødvendig, men en må være klar over at komplikasjonsrisiko ved diabetes er større enn blant ellers friske som behandles for Dupuytrens kontraktur eller trigger finger.

Litteratur


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden