Ryggsmerter og Revmatisk sykdom. Isjas 4.3/5 (23)

Share Button

Definisjon

Ryggsøylen (columna) omfatter nakkevirvler (cervical columna), brystvirvler (thorakal columna) og korsrygg (lumbalcolumna). Episoder med smerter er vanlig i alle deler av ryggen, men hyppigst i korsryggen. Akutte ryggsmerter begynner plutselig eller i løpet av timer-dager. Kroniske smerter har en varighet på minst 3 måneder. Man kan også dele ryggsmerter inn i tre hovedgrupper:

 1. Uspesifikke ryggsmerter (80-90%) som tilsvarer lumbago der ingen bakenforliggende sykdom påvises.
 2. Nerverotsmerter med utstråling til ett eller begge ben, ofte forårsaket av prolaps i mellomvirvelskiven med påfølgende isjas eller spinal stenose.
 3. Spesifikke ryggsmerter der bakenforliggende sykdom påvises. Det er i denne gruppen en finner revmatisk sykdom som kan gi ryggsmerter.

Ti revmatiske sykdommer som kan medføre ryggsmerter

Forskjellige revmatiske sykdommer medfører ryggsmerter. PixaBay
 1. Artrose i ryggen
  1. Spondylose er artrose mellom virvlene. Røntgenbilder viser osteofytter.
  2. Artrose i sideleddene i ryggen (facett ledd). Smerter fra sideleddene (facett-ledd) i ryggen antas å være vanlig årsak til ryggsmerter. Mest lokalisert smerte på en side. Sykdomsmekanismen er dårlig forklart.
 2. Benskjørhet (Osteoporose). Brå start etter skade kan være kompresjonsbrudd med sammenfall av ryggvirvel, ofte ved benskjørhet. Smertene varer ofte 2-3 måneder.
 3. DISH (Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis) medfører gradvis tilstivning av ryggraden på grunn av fortløpende forkalkninger, etter hvert med utvikling av osteofytter.
 4. Fibromyalgi medfører kroniske smerter i hele kroppen, oftest blant kvinner.
 5. Betennelsesaktig/Inflammatorisk ryggsmerte (personer under 40-45 år, gradvis start, varighet over minst 3 måneder, bedre ved aktivitet) kan være starten på Bekhterevs sykdom eller annen spondyloartritt.
 6. Muskler (myalgi). Spenninger i nakke gir ofte smerter og stivhet med hodesmerter (spennings-hodepine). Smerter i nakke, korsrygg og bekkensmerter kan være lokaliserte muskelsmerte eller del av mer omfattende smerter som ved fibromyalgi.
 7. Polymyalgia revmatika medfører nye smerter og stivhet i bekken, lår, skuldre og overarmer hos personer over 50 år (de fleste er 70 år og eldre). Blodprøver viser høye betennelsesprøver (CRP, blodsenkning).
 8. Retroperitoneal fibrose / IgG4 relatert sykdom er sjelden smertefull, men utstråling til ryggen er mulig.
 9. Spinal stenose gir kroniske smerter i korsrygg, oftest hos eldre personer. Lindres ved forover bøying (fleksjon).
 10. Spondyloartritter
  1. Bekhterevs sykdom oppstår gradvis og vanligvis mellom 20 og 45 års alder. Røntgen, CT eller MR bilder viser leddbetennelser (artritt) i iliosakralledd og syndesmofytter i ryggraden.
  2. Psoriasisartritt kan angripe ryggsøylen og medføre Bekhterevs-lignende symptomer.

Andre spesifikke sykdomsårsaker

Ryggsmerter og revmatisk sykdom
Blausen.com staff (2014)CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Nerver / Isjas (nerverotsmerte)

Sykdomsårsak. Skyldes ofte mellomvirvelskive-prolaps. Kan oppstå ved tunge løft, eller uheldige bevegelser, men også spontant.

Symptomer. Stikkende intense, «lynende» eller «elektriske» smerter som stråler ut oftest til ett ben, sjeldnere til en arm eller hodet. 

 • Utstråling til ben (oftest ett ben) betegnes som isjas eller isjalgi og kan utgå fra korsryggen.
 • Ved utstråling til arm eller hodet kan årsaken stamme fra nakken.
 •  De fleste (90%) blir symptomfrie eller nesten symptomfrie i løpet av 3 måneder. Enkelte må opereres raskt på grunn av nerveskade eller uholdbare smerter.
 • Vennligst se tabellen «Nervekompresjon» nedenfor.

Muskelsmerter, Lumbago (Uspesifikke ryggsmerter)

Akutte muskelsmerter (kink i nakke, lumbago i korsrygg). De oppstår typisk etter en uheldig bevegelse. Smerten stråler ikke ut i armer eller ben. Ingen spesiell bakenforliggende sykdom foreligger. Tilstandene utgjør 80-90% av tilfellene med ryggsmerter. Smertene går gradvis over i løpet av få dager-uker. Det anbefales å gjenoppta vanlig fysisk aktivitet så snart som mulig.

Kink i nakken

Kink i nakken skyldes smerter og stivhet i nakkemuskler. Symptomer kan komme plutselig eller ved å ha sovet i en ugunstig posisjon. De bakenforliggende årsakene er uklare, men antas å være muskulære. Nevrologiske utfall eller atypiske funn utredes nevrologisk og med MR.

Svangerskap

Rygg- og bekkensmerter foreligger hos ca 50% i svangerskap uten at annen årsak foreligger.

Undersøkelse ved ryggsmerter og revmatisk sykdom

Sykehistorie. En kartlegger aktuelle symptomer, debut og forløp: Akutt eller gradvis symptom-start, vVarighet over 3 måneder (kronisk) eller kortere. Lokalisert- eller utstrålende smerte, tegn til annen bakenforliggende sykdom (kronisk smertetilstand, revmatisk sykdom, spinal stenose, benskjørhet, aterosklerose, infeksjon, kreft)

Klinisk undersøkelseLasegues test, lammelser, muskelsvinn, ømme punkter/muskelsmerter, eksem, bevegelighet i rygg, hofter og andre ledd. Vurdering av hjerte, lunger og mage-organer, inklusiv de store blodårene.

 • Ømme eller stramme muskler kan være sekundært på grunn av smerter
 • Utstråling til områder i huden (dermatom) kan tyde på nervepåvirkning for eksempel ved prolaps
 • Ved mistanke om nervepåvirkning (prolaps) kan følgende tabell være nyttig

En orienterende nevrologisk undersøkelse av kraft, reflekser og sensibilitet kan gjennomføres ved tå-gange (nerverot S1), gå på hælene (L5) og sitte på huk (L3, L4), og ved undersøkelse av akillessene-refleks (S1) og patellarsene/kne-refleks (L3, L4), samt lett berøring medialt (L4), over fotrygg (L5) og lateralt (S1) på føttene (referanse: Lærum E, Tidskr nor lægefor, 2010). Ved Lasegues test undersøkes ved om ett strakt ben kan løftes uten å utløse smerte. Testen slår ut / er positiv dersom den utløser utstrålende smerter distalt for kneet ved elevasjon under ca. 60˚ (L5-S1).

Blodprøver kan omfatte SR, CRP, leukocytter, trombocytter, elektroforese, urin stiks, ASAT/ALAT/GT/ALP, Kreatinin og CK. Ved betennelsesaktige symptomer suppleres med HLA-B27. Urin stiks.

Bildediagnostikk er ikke alltid nødvendig i utgangspunktet. Ved behov vurderes røntgen av ryggsøyle med iliosakralledd, evt. CT eller MR av disse.

Tabell: Nervekompresjon / Nerverotsmerte fra korsryggen. Isjas.

NerverotVanligste lokaliseringTestSensibilitetReflekser
L4L3-L4Kne-strekk. Ankel-suppinasjonLår-forside. Legg-innsidePatellar (kne)
L5L4/L5Ankel-dorsalfleksjon. Tå-ekstensjon. Laseques test (30-70 grader). Hæl-gangeLår- og legg-lateralside. Fot-dorsalt 
S1L5/S1Ankel-plantarfleksjon. Tå-gangeHæl og malleol-lateraltAchilles
Cauda equina Sfinkter aniUrin-blære- og rectum-parese 

Røde flagg

Varsel symptomer «Røde flagg» som tilsier undersøkelser for operasjon innen få timer

Andre signaler som er symptomer på annen rygglidelse og tilsier at ryggen bør undersøkes grundig omfatter (referanse: Lærum E, Tidskr nor lægefor, 2010):

 • Nye ryggsmerter hos personer under 20 år eller over 55 års alder eller smerter som er vesentlig annerledes enn tidligere episoder.
 • Konstante smerter over tid som ikke avtar i hvile.
 • Generell sykdomsfølelse (utover smertene).
 • Uforklarlig vekttap.
 • Forutgående ulykke, kjent kreftsykdom, intravenøs stoffmisbruk, bruk av prednisolon eller annen kortison over tid.
 • Økende lammelser eller andre nevrologiske utfall.
 • Synlig feilstilling i ryggen.
 • Tydelig stivhet i ryggen om morgenen med varighet i over en time (inflammatorisk ryggsmerte) og/eller høy blodsenkning (SR)

Behandling og oppfølging

Behandlingen er helt avhengig av årsak til rygg/nakkesmerter. Ved milde symptomer og uten alvorlig tilstand er lette smertestillende legemidler som paracetamol, eventuelt et NSAID som Ibux eller lignende aktuelt. Vennligst se helsenorge.no her.

Litteratur


Denne siden har hatt 22 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden