Xeljanz (tofacitinib) 4.67/5 (3)

Share Button

Denne siden inneholder en kortfattet beskrivelse som ikke er dekkende for medikamentene. For mer informasjon anbefales å lese omtalen i Felleskatalogen.no for det respektive legemiddel.

Definisjon

Tofacitinib tilhører medikamentgruppen JAK-hemmere. JAK-hemmere er en relativt ny gruppe sykdomsdempende legemidler i form av tabletter mot Revmatoid artritt eller aktiv psoriasisartritt hos voksne. De reduserer revmatisk betennelse og immunsystemet ved å hemme janus kinase enzymene JAK1, JAK2, JAK3 og i mindre grad TyK2. Dette svekker interleukinene (IL-2, -4, -6, -7, -9, -15, -21) og interferon I og II.

 • Tofacitini (Xeljans) tabletter doseres vanligvis 5mg to ganger daglig
 • Baricitnib (Oluminant tabletter doseres 4mg en gang daglig

Xeljanz (tofacitinib) er tabletter mot Revmatoid artritt (RA) og psoriasis-artritt når det ikke er tilstrekkelig virkning av metotreksat eller tilsvarende anti-revmatisk legemiddel alene. Xeljanz virker ved å blokkere Janus Kinase (JAK) signaler i cellene. Dermed reduseres utvikling av revmatisk betennelse.

Behandlingen

Kombineres vanligvis med metotreksat

 • Vanlig dose er 1 tablett (5mg) morgen og kveld, men lavere dose i noen tilfeller
 • Har også vist effekt ved Psoriasis artritt, Psoriasis i huden og ulcerøs kolitt (en kronisk tarmbetennelse)
 • Blant mulige bivirkninger er sykdom med herpes zoster (“Helvetesild”),  tuberkulose,  andre opportunistiske infeksjoner og generelt økt risiko for infeksjoner
 • Høy dose (10mg x 2 eller mer) øker risiko for blodpropp i lunger (lungeemboli) og skal ikke brukes hos utsatte personer (p-piller, røking, overvekt, arvelig tendens til blodpropp, kreft, hjertesvikt eller langvarig sengeleie)
 • Personer over 65 år bør bare behandles med tofacitinib dersom andre legemidler ikke er aktuelle. Dette på grunn av økt risiko for alvorlige infeksjoner
 • Behandlingen skal stanses før større planlagte kirurgiske inngrep
 • Tofacitinib skal ikke brukes i svangerskap eller ved amming
 • Før behandlingsstart anbefales å utelukke tegn til

Resept

 • H-resept som  dekkes av pasientens helseforetak

Oppfølging under behandling


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden