Xeljanz (tofacitinib) Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Definisjon

Xeljanz (tofacitinib) er tabletter mot Revmatoid artritt (RA) når det ikke er tilstrekkelig virkning av metotreksat eller tilsvarende anti-revmatisk legemiddel alene. Xeljanz virker ved å blokkere Janus Kinase (JAK) signaler i cellene. Dermed reduseres utvikling av revmatisk betennelse.

Behandlingen

Oppfølging under behandling

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden