LDN (Lav-Dose Naltrekson) 4/5 (22)

Share Button
LDN mot revmatisme

Lav-dose naltrekson (LDN) mot revmatiske symptomer

Behandling med Lav-Dose Naltrekson (LDN)

Definisjon

Lavdose naltrekson (LDN) er et legemiddel som i lave doser (3-4,5mg/dag) motvirker virkningen av morfinlignende stoffer. I høyere doser brukes naltrekson mot abstinens symptomer ved behandling av alkoholisme og opioidavhengighet.

LDN skal ha virkning mot symptomer på  systemiske bindevevssykdommer og andre autoimmune tilstander som for eksempel multippel sklerose (MS). Fordeler med LDN er imidlertid ikke blitt sikkert dokumentert.

Virkning av LDN

Naltrekson er en antagonist som binder seg til opioidreseptorene i cellene. Teoretisk blir hjernens opptak av endorfiner midlertidig blokkert av LDN av. Endorfiner er kroppens egen smertemoderator og blir produsert av hjernen selv. Dette kan forårsake at hjernen kompenserer ved å øke egen endorfinproduksjon. Resultatet er økt endorfin nivå som kan redusere smerte og gi en økt følelse av velbehag. Økt produksjon av endorfiner kan således hjelpe mot smerter, spasmer, trøtthet, tilbakefall og andre symptomer, men virkningsmekanismen og endelige resultater gjenstår å vise.

Naltrekson vil også motvirke virkningene av heroin (som syntetiseres fra morfin) og har vist seg nyttig for å lindre opioidavhengighet. Offentlige myndigheter som den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har godkjent bruk av naltrekson for behandling av kronisk opioid-avhengighet og narkotika-avrusning.

Indikasjon for LDN

Naltrekson blir vanligvis foreskrevet for alkoholisme eller opioidavhengighet.
Foreløpige undersøkelser tyder på at lavdose naltrekson kan hindre tilvenning og avhengighet av opioider og medikamentet kan redusere abstinensene. Dosen er da 50mg/dag.

Mange anbefaler likevel mer forskning til før legemiddelet kan anbefales for klinisk bruk.

Medikamentet er for tiden mest kjent fordi mange har rapportert effekt i behandling av en rekke sykdommer som Multippel sklerose (MS), Crohns sykdom, fibromyalgi, kreft og HIV, men dette har ikke blitt støttet av kliniske studier.

Vitenskapelig forskning

Det finnes ingen publiserte studier som rettferdiggjør klinisk bruk mot revmatiske sykdommer, men pilotprosjekter har foreslått videre forskning.
Påstander fra noen om at LDN er en «kur» eller en «vidundermedisin» for mange sykdommer kommer ikke fra forskning, og LDN blir derfor ansett som en uprøvd behandling og bør derfor ikke brukes i stedet for mer utprøvde behandlingsformer.

Amerikanske National Multiple Sclerosis Society påpeker at det trengs mer nøyaktige studier før det kan bekreftes at LDN har en positiv effekt på MS-symptomer eller det i det hele tatt er trygt å bruke.

Britiske National Health Service har konstatert at det ikke finnes nok bevis for effektiviteten av LDN til å støtte behandling av MS med det, og at slik bruk i Storbritannia i så fall vil være ulisensiert (referanse: Smith, Katie. «What is the evidence for low dose naltrexone for treatment of multiple sclerosis?». National electronic Library for Medicines, National Health Service. Besøkt 24. oktober 2011).

Legemiddelverket

I Norge sier Legemiddelverket (pr 2013) at ”dette ikke er godkjent behandling og legen har et spesielt ansvar for å sette seg inn i tilgjengelig dokumentasjon, og på denne bakgrunn vurdere mulige fordeler og ulemper ved lavdose naltrekson. Det vanskeligste punktet for legen vil ofte være å vurdere om det er tilrådelig at pasienten slutter med pågående behandling, for eksempel av multippel sklerose. Det vitenskapelige grunnlaget er for svakt til at det kan gis et sikkert svar på dette. Legen bør være forsiktig med å avslutte annen behandling som har effekt på sykdommen. Det kan eventuelt være aktuelt å gi lavdose naltrekson i tillegg til annen behandling. Uansett hvilken løsning legen velger i samråd med pasienten, er grundig oppfølging viktig.  Lavdose naltrekson forskrives av lege. Vanlig dose er 3-4,5 mg en gang daglig. Risikoen for alvorlige bivirkninger direkte relatert til lavdose naltrekson anses som liten. Risikoen vil først og fremst være knyttet til manglende effekt på den underliggende sykdom”.

Pseudovitenskapelige påstander

I tillegg til den kjente vitenskapelige bruken blir av lavdose naltrekson er det en rekke nettsteder som fronter pseudovitenskapelig bruk (som for eksempel at kroppen skal øke beredskapen til immunforsvaret) mot et bredt spekter av sykdommer som kreft, HIV og lupus med flere. Ifølge Steven Novella, en kjent skeptiker fra New England Skeptical Society og professor ved Yale University School of Medicine, støttes ikke slike virkninger av klinisk forskning. Novella mener også at bruk av LDN til å behandle sykdommer med immun dysfunksjon (f. eks. HIV) og autoimmune sykdommer i tillegg kan være motstridende, ettersom en forbedring av immunforsvaret faktisk kan gjøre slike sykdommer verre. Han skriver også at det bør være et varselflagg når man hevder å kunne behandle en lang rekke sykdommer som har forskjellige årsaker med ett enkelt medikament, ettersom han mener det trolig vil være for godt til å være sant.

Nyttig å vite om LDN

  • LDN kan gjennom virkningsmekanismen oppheve effekten av smertestillende midler
  • LDN må forskrives av lege på eget skjema siden det ikke er registrert legemiddel i Norge
  • Anbefalt dagsdose er 3-4,5mg som inntas mellom klokken 21.00 og 03.00 på natten, noe som har sammenheng med kroppens endorfin syklus
  • LDN har ikke dokumentert sykdomsmodifiserende effekt mot revmatiske sykdommer
  • De aller fleste revmatisk sykdommer kan behandles med medikamenter som har dokumentert effekt på sykdomsutviklingen, livskvalitet og dermed på smerte, skade og funksjonstap

Mange spesialavdelinger har valgt å ikke forskrive LDN, men aksepterer at pasientene bruker medikamentet.

Litteratur

Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 135 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden