Knesmerter og Revmatisk sykdom 3.83/5 (6)

Share Button
Illustrasjon: Nevit Dilmen. CC BY-SA 3.0

Definisjon

Omtrent en av fire voksne plages med knesmerter i perioder. Årsakene kan være akutt eller kronisk revmatisk sykdom, skade, men også andre tilstander. Nedenfor slike årsaker listet opp nedenfor, oftest med lenker for mer utdypende informasjon.

Tilstander som medfører knesmerter

Artritt (leddbetennelse)

Symptomer på artritt er hevelse, rødhet og varme over kneet. Også, redusert strekkevene er typisk. Mest plager om morgenen, til forskjell fra artrose som ofte forverres under aktivitet. Etter hvert oppstår svakhet og instabilitet på grunn av avlastning og bruskskade. Blodprøver viser forhøyet CRP og senkningsreaksjon (SR). Alle aldersgrupper kan angripes av artritt.

Artrose (slitasjegikt)

 • Oftest eldre personer (>50 år og økende med alderen)
 • Symptomer er stivhet og smerter etter belastning og lite plager om morgenen
 • Sent i forløpet ses skjevhet og ustabilt ledd
 • Normale blodprøver

Bakers cyste

 • Hevelse i knehasen (bak kneet)
 • Kan skyldes artritt eller artrose i kneleddet

Beinhinnebetennelse (senebetennelse langs leggbenet, tibial periostitt) medfører smerter på fremsiden av leggene (ofte begge sider). Smerter langs nedre 2/3 av leggbenet ved overgangen mot musklene. Blant de vanligste løpe-skadene.

Brudd (fraktur) i legg- eller lårben med skade også på leddflaten kan ses etter alvorlig skade. Risiko for feilstillinger og senere artrose.

Ilio-tibilalt bånd syndrom medfører smerter på yttersiden av kneet (lateralt), særlig ved ca. 30 graders bøy. Risikofaktorer er trening med langdistanseløp, sykling og vektløfting.

Kneskålen (patella) kan være smertefull av flere årsaker. Selve kneskålen med underliggende brusk og ledd eller tilhørende sener kan være utgangpunkt.


Illustrasjon: Kneskåler (patella). BodyParts3D/Anatomography. CC BY-SA 2.1
 • Brudd i kneskålen er sjelden, oftest idrettsskade. Akutte, intense smerter. Kan ikke belaste.
 • Chondromalacia patella medfører mer diffuse smerter under kneskålen, særlig ved kompresjon. MR viser skade på brusk mellom kneskål og øvrige kneledd
 • Jumpers knee skyldes betennelse i patellar-senen som forløper nedover fra kneskålen. Idrett som omfatter hopping og sprintløp, men også overvekt er risikofaktorer. En komplikasjon er at senen ryker (ruptur), noe som medfører akutt smerte og store gangvansker.
 • Patello-femoral smerte er blant de vanligste årsakene til knesmerte. Kan skyldes overbelastning, men ofte uforklarlig utløsende årsak. Smerte over og under kneskålen.
 • Runners knee medfører også patellofemoral smerte (se ovenfor) og er blant de vanligste løpe-skadene. Ikke å forveksle med jumpers knee som er en senebetennelse.
 • Slimposebetennelse ved kneskålen (pre-patellar eller infra-patellar bursitt). Kan skyldes bakterier via huden eller overbelastning. Infeksjon må utelukke fordi antibiotika-behandling da er aktuelt. Gradvis hevelse i løpet av få dager. Typisk etter å ha sittet mye på knærne (flisleggere, murere). Hevelse og smerter like over kneskålen. Rødhet og varme, særling ved infeksjon. Nesten normal bevegelighet i kneet.

Hoffas fettpute syndrom medfører smerte på fremsiden av kneet. Økt smerter ved å sitte på knær eller på huk, gå eller løpe.

Infeksjon i kneleddet (septisk artritt) er alltid alvorlig og skyldes oftest bakterier. Smertefullt, rødt, varmt (kan ligne urinsyregikt eller reaktiv artritt). Noen får feber.

Kreft er sjelden årsak, men tumor i skjelettet kan medføre knesmerter.

Løst fremmedlegeme (Osteokondritt) skyldes at deler av brusk og bensubstans kan løsne fra leddflatene. Smerter under og etter sport og tendens til hevelse i kneet er vanlig. Forutgående skade er uvanlig. Tilstanden ses også ved barneleddgikt (JIA). Røntgen- CT eller MR-undersøkelser er aktuelle. Røntgen- CT eller MR-undersøkelser er aktuelle. Kirurgisk behandling kan være nødvendig hos ca. 50%.

Menisk-skader

 • Skade på menisker kan skje ved akutt skade eller ved slitasje (degenerativ meniskskade). Fordi meniskene beskytter kne-leddet mot artrose er operativ fjerning av menisker ugunstig.
 • Akutt meniskskade ses oftest blant yngre aktive personer og ved større skader der også korsbånd kan skades. Både laterale menisk (på yttersiden av kneet) og mediale menisk (innersiden) kan skades. Ved akutt skade forsøkes i størst mulig grad meniskbevarende kirurgi med reparasjon. Ved degenerativ mediskskade forsøkes ikke-kirurgisk behandling vanligvis i minst tre måneder før eventuelt inngrep. 
 • Menisk slitasje (degenerativ lateral meniskruptur). Tilstanden kan utvikle seg gradvis (over år) blant middelaldrende og eldre personer uten forutgående skade eller ved vriding, huksitting eller løping. Skaden kan være smertefull eller påvises tilfeldig ved MR eller artroskopi (kikkhullskirurgi) av annen årsak. Smerter på yttersiden av kneet (lateralt), glipping, smerter ved kompresjon og/eller hevelse i kneet. Kneet kan «låse seg» (referanse: Kise NJ, 2022).

Osteonekrose, Avaskulær nekrose skyldes svikt i blodsirkulasjonen til benvevet. Årsaker kan være skade (kneet ut av ledd) eller høye doser kortison (Prednisolon). Enkelte sykdommer som systemisk lupus (SLE) og Gauchers sykdom disponerer også.

Pes anserinus bursitt (slimposebetennelse) medfører smerter og hevelse på innsiden like over kneet, særlig når en reiser seg fra en stol eller går opp trapper. Artrose disponerer.

Plica syndrom. Tilstanden ses ved løping. Smerter på innsiden av kneskålen ved strekk og bøy.

Popliteus-senebetennelse gir sSmerter bak kneet. Idrettsskade, særlig ved løping nedover bakker.

Skader

Schlatters (Tibial tuberkel apofysitt)

 • Tenåringer
 • Smerter under kneet, særlig etter belastning

Denne siden har hatt 4 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden