Henvisning til spesialist / revmatolog. Nøkkelord og tips 5/5 (1)

Share Button

For fastleger

I Oslo foreligger siden 2004 en funksjonsfordeling mellom Revmatologisk seksjon OUS, Rikshospitalet og Diakonhjemmets sykehus.

Helsedirektoratets henvisningsveileder


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden