Henvisning til spesialist / revmatolog. Nøkkelord og tips

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

For fastleger

I Oslo foreligger siden 2004 en funksjonsfordeling mellom Revmatologisk seksjon OUS, Rikshospitalet og Diakonhjemmets sykehus.

Helsedirektoratets henvisningsveileder

Palm