Henvisning til spesialist / revmatolog. Nøkkelord og tips Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

For fastleger

I Oslo foreligger siden 2004 en funksjonsfordeling mellom Revmatologisk seksjon OUS, Rikshospitalet og Diakonhjemmets sykehus.

Helsedirektoratets henvisningsveileder

 

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden