ASIA Syndromet (Autoimmune/inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants) 4.25/5 (4)

Share Button

Definisjon

ASIA syndromet skal omfatte tilstander der autoimmune sykdom er utløst av tilsettingsstoffer (adjuvanser) i vaksiner, silikon, aluminiumsalter og andre unaturlige stoffer. Begrepet er omdiskutert fordi mulige sammenhenger er vanskelig å påvise, tilfeldige sammentreff kan foreligge og gode forskningsstudier er mangelvare.

Diagnoser under ASIA syndromet

Kriterier

Foreslåtte kriterier for diagnosen: (Enten 2 major eller 1 major + 2 minor)

Major

 • Eksponering for ekstern stimulus (infeksjon, vaksine, silikon, adjuvanser) før klinisk manifestasjon
 • Typisk klinisk manifestasjon
  • Myalgi, myositt eller muskulær svakhet
  • Artralgi og/eller artritt
  • Kronisk fatigue, ikke uthvilt etter søvn eller søvnforstyrrelser
  • Nevrologiske manifestasjoner (særlig assosiert med demyeliniserende sykdommer)
  • Kognitive problemer, redusert hukommelse
  • Typisk biopsi fra affiserte organer

Minor

Kritiske spørsmål

I det anerkjente tidsskriftet ”Lupus” fra 2011 påpeker R Cervera at en rekke spørsmål er ubesvarte:

 1. Foreligger teoretiske/biologiske eksperimentelle bevis for at en sammenheng er mulig?
 2. Tidsperspektivet. Forventet er ca. 3 uker ved autoimmun reaksjon ved revmatisk feber. Hvordan forklares måneder til års forsinkelse etter vaksiner?
 3. Er det klassisk autoimmun sykdom som beskrives eller uspesifikke autoimmune reaksjoner?
 4. Hva slags mekanisme foreligger: Kryss-reaksjon? Hvilke vaksine-stoffer er utløser (adjuvanser, løsningsmiddel)?
 5. Har antall vaksiner som gis avgjørende betydning?
 6. Er klassiske vaksine-reaksjoner virkelige autoimmune sykdommer?
 7. Er det likheter mellom silikon-indusert reaksjon og vaksine-indusert reaksjon?

Det er således usikkert om ASIA syndromet vil etableres som en klassisk diagnose. Inntil en avklaring foreligger blir det anbefalt å være oppmerksom på fenomenet.

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden