SLE hos barn. Utredning og oppfølging Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Share Button

Juvenil systemisk lupus erythematosus (SLE hos barn)

Sjekkliste ved utredning og oppfølgning av juvenil SLE

Diagnose

 • EULAR/ACR og SLICC kriterier kan brukes, men ikke alle punkter trenger være til stede (ikke diagnostiske klassifikasjonskriterier)
 • Antistoff som forventes
  • ANA (nær 100%)
  • ENA (de fleste)
  • Dna (54-93%)
  • Sm (17-52%)
  • RNP (22-50%)
  • SSA/Ro (33-54%)
  • SSB/La (14-32%)
 • Komplementfaktorer kan være medfødt lave (disponerende for SLE) eller lave i sykdomsforløpet (C3, C4, CH50)
 • Hjerte og lunger vurderes ved diagnose
  • EKG
  • Rtg Thorax
  • Ultralyd av hjertet (ekko-kardiografi)
  • Hvis lungesymptomer, gjøres lungefunksjonstester, inklusiv gassdiffusjon (DLCO)
 • Ved uforklarlig, høy feber utredes for Makrofag Aktiveringssyndrom (MAS)
  • Klinisk + celletellinger, koagulasjonsfaktorer, leverenzymer, ferritin, triglycerider). Vurdere benmargsundersøkelse
  • Utelukke sepsis
 • Vurder tegn til nevropsykiatriske symptomer (CNS lupus)
  • Hvis aktuell kognitiv dysfunksjon, epilepsi eller psykose utredes videre
   • MR, EEG, nevropsykiatrisk testing, øyelege, spinalpunktion

Oppfølging / monitorrering

 • Klinisk
  • Vekt (og høyde hos barn)
  • Blodtrykk
 • Urin stix (blod, proteiner, sukker)
 • Blodprøver (Blodsenkningsreaksjon/SR, celletellinger, leverenzymer, albumin, kreatinin, estimert GFR, C3, C4, DNA)
 • Beskriv sykdomsaktivitet for eksempel ved (versjoner for barn finnes også):
  • SLEDAI
  • BILAG
 • Øyelegekontroller ved behandling med Plaquenil (hydroxyklorokin)
 • Gjenta råd om å
  • Huske å ta medikamentene
  • Beskyttelse mot direkte sol
 • Samarbeid med spesialister anbefales

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden