SLE hos barn. Utredning og oppfølging Vennligst vurder denne siden (nederst på siden)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Juvenil systemisk lupus erythematosus (SLE hos barn)

Sjekkliste ved utredning og oppfølgning av juvenil SLE

Diagnose

 • EULAR/ACR og SLICC kriterier kan brukes, men ikke alle punkter trenger være til stede (ikke diagnostiske klassifikasjonskriterier)
 • Antistoff som forventes
  • ANA (nær 100%)
  • ENA (de fleste)
  • Dna (54-93%)
  • Sm (17-52%)
  • RNP (22-50%)
  • SSA/Ro (33-54%)
  • SSB/La (14-32%)
 • Komplementfaktorer kan være medfødt lave (disponerende for SLE) eller lave i sykdomsforløpet (C3, C4, CH50)
 • Hjerte og lunger vurderes ved diagnose
  • EKG
  • Rtg Thorax
  • Ultralyd av hjertet (ekko-kardiografi)
  • Hvis lungesymptomer, gjøres lungefunksjonstester, inklusiv gassdiffusjon (DLCO)
 • Ved uforklarlig, høy feber utredes for Makrofag Aktiveringssyndrom (MAS)
  • Klinisk + celletellinger, koagulasjonsfaktorer, leverenzymer, ferritin, triglycerider). Vurdere benmargsundersøkelse
  • Utelukke sepsis
 • Vurder tegn til nevropsykiatriske symptomer (CNS lupus)
  • Hvis aktuell kognitiv dysfunksjon, epilepsi eller psykose utredes videre
   • MR, EEG, nevropsykiatrisk testing, øyelege, spinalpunktion

Oppfølging / monitorrering

 • Klinisk
  • Vekt (og høyde hos barn)
  • Blodtrykk
 • Urin stix (blod, proteiner, sukker)
 • Blodprøver (Blodsenkningsreaksjon/SR, celletellinger, leverenzymer, albumin, kreatinin, estimert GFR, C3, C4, DNA)
 • Beskriv sykdomsaktivitet for eksempel ved (versjoner for barn finnes også):
  • SLEDAI
  • BILAG
 • Øyelegekontroller ved behandling med Plaquenil (hydroxyklorokin)
 • Gjenta råd om å
  • Huske å ta medikamentene
  • Beskyttelse mot direkte sol
 • Samarbeid med spesialister anbefales

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden